Referat

Några glimtar från migrändagen i Stockholm

Den europeiska migrändagen firades den 12 september i många länder i Europa och i Stockholm med föreläsningar om migrän, rehabilitering, behandlingar med mera.

Migränförbundets ordförande Ingemar Färm presenterade förbundets verksamhet och visioner för framtiden. 

– Förbundet vill vara ett modernt och handlingsinriktat förbund, sa han bland annat

Audrey Craven från Irland, ordförande i European Headache Alliance, EHA, efterlyste förståelse och medvetenhet om vad migrän är, det vill säga ”mer än bara huvudvärk”. Hon poängterade att det är viktigt att förbättra möjligheten för de drabbade att få rätt diagnos och relevant behandling genom att informera om migrän och annan huvudvärk.

–  Ingen ser oss när vi har migrän och vi går inte till doktorn mitt under ett anfall, konstaterade hon.

Doktor Bjarne Lembke, föreståndare för Migränskolan, berättade om hur Migränskolan jobbar med rehabilitering av migrän och annan huvudvärk. Målet är att förbättra livskvaliteten och minska antalet anfall hos deltagarna och att hitta orsaken till smärtan.

– Det är en ärftlig benägenhet att få smärta när vi överbelastar vår hjärna med impulser, sa han.

– Mediciner tar bara bort smärtan så att vi kan fortsätta köra på som vanligt, men medicinen kan göra att anfallen blir kroniska.

Orsakerna finns i det dagliga livet. Migränskolan hjälper till att hitta de svaga punkterna och att hantera olika situationer och stressfaktorer.

Per Söder, yogalärare, håller kurser i ämnet migränyoga. Han berättade att ungefär 85 procent av deltagarna i hans kurser blir anfallsfria, 15 procent behöver något mer för att bli bra.

–  Migränen kan bli värre först innan den blir bättre, berättade han, och man måste fortsätta med yogan varje dag för att behålla resultatet. Det kan ta upp till ett år att bli fri från migrän, sa han.

–  Professor Bo Larsson har forskat på återkommande huvudvärk hos barn och tonåringar.

Han konstaterade att andra symtom och annan smärta ofta är kopplad till huvudvärken, till exempel funktionsnedsättning eller dåliga relationer. En tredjedel av de yngre barnen som har huvudvärk utvecklar migrän så småningom. 50 procent av barn mellan 7 och 13 år som har huvudvärk får migrän senare i livet.

–  Inte många barn får hjälp med sin huvudvärk, konstaterade han.

Behandling som fungerar är psykoterapi, familjeterapi och akupunktur. Identifiering av utlösande faktorer, kognitiv beteendeterapi och avslappningsträning har visat sig fungera bra.

Paracetamol, betablockerare, triptaner (har dock inte lika bra effekt som på vuxna) är de mediciner som används för barn.

I framtiden ser Bo Larsson möjligheter till självhjälpsbehandling via internet, smartphones etc. för att kunna hjälpa så många som möjligt.

Thomas Airio, sjukgymnast, jobbar med en så kallad ”stress-stapel” som inte får bli för hög. Någonstans finns en gräns där huvudvärken slår till.

 Det går att hitta stressfaktorer hos föräldrar, släkt, kompisar, skolan och fritidsaktiviter och det gäller att identifiera och minska stressen. Alla föräldrar stressar sina barn och föräldrarna kan vara en del av problemet och en del av lösningen, sa Thomas Airio.

Barn som kommer till Thomas får även en fysisk undersökning. Han kollar rörlighet, balans, rygg, nacke, huvud, käkar och ansiktsmuskler.

Behandlingen kan sedan bestå av att hitta stressfaktorer, stresshantering, avslappnings- och rörlighetsträning, styrketräning och massage.

Docent Tor Ansved föreläste om migrän, utlösande faktorer och behandling. Han konstaterade att det saknas kompetens i vården och samhället när det gäller huvudvärk och att det är brist på neurologer och huvudvärksspecialiserade sjukgymnaster i Sverige.

Enligt en undersökning har två miljoner personer i Europa migränanfall varje dag till en kostnad av 27 miljarder Euro årligen.

Något som han däremot ansåg vara positivt är ”Vårdval Stockholm” som kommer att införas om cirka ett år och som innebär att man kommer att kunna välja sin vårdgivare.

Han berättade också om Botulinuminjektioner (Botox), som är ett starkt nervgift men som ger färre biverkningar än andra förebyggande mediciner. Botox har godkänts för behandling vid kronisk migrän.

Britta Hjort Ekström


SE VIDEOS FRÅN DEN EUROPEISKA MIGRÄNDAGEN

Under varje video kan du "spola" fram videon till önskad tidpunkt enligt nedan.

Under videon vänsterklickar du på cirkeln på tidslinjen. Håll tangenten nedtryckt och
dra den fram (eller tillbaka) till den tidpunkt du önskar.

VIDEO 1    KLICKA HÄR

Videon är 2 timmar och 41 minuter lång. Snabbspola, enligt ovan, till önskade tidsangivelser:


Start         Ingemar Färm hälsar välkommen och informerar
00:24:00   Audrey Craven
00:58:50   Bjarne Lemke
02:07:40   Per Söder

VIDEO 2    KLICKA HÄR

Videon är 3 timmar och 14 minuter lång. Snabbspola, enligt ovan, till önskade tidsangivelser:

00:20:00   Bo Larsson
00:47:50   Tomas Airio
01:46:10   Tor Ansved
03:12:40   Ingemar Färm avslutar dagen 

 

 

 

 

 
 
September 2014
V Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön
36
1
2
3
4
5
6
37
8
9
11
12
13
14
38
15
16
17
18
19
20
21
39
22
24
25
26
28
40
29
30

Sök här

Telefontider på kansliet:
Måndag - fredag 9.00-12.00
eller skicka ett mejl till
kansliet@migrania.se


Medlemsförmåner »
Gåva till migränforskningen »
Gå med i vår Facebookgrupp på www.facebook.com

Arkivet »

  

Medlemstidning
Som medlem får du tidningen 
HuvudJournalen

hem i brevlådan fyra gånger per år.

Bli medlem nu!  Migränföreningen 
i Stockholms län

  


Senast uppdaterad: 2012-10-18

© Migränföreningen i Stockholms län
Liljeholmsvägen 30, plan 4
117 61 Stockholm
Telefon: 08-663 61 05
e-post: kansliet@migrania.se
e-post: admin@migrania.se
Drift & Produktion: Wikinggruppen