Aktuellt

 

 

Välkommen till Huvudvärksföreningen Stockholm!

Föreningen för dig i Stockholmsregionen.

 

 

 

Huvudvärksföreningens program

I Nyhetsbrev hösten 2020, kan du läsa om vilka aktiviteter/event som varit under hösten i väntan på vårens program.

Vi följer myndigheternas rekommendationer. På grund av covid-19, coronaviruset planerar vi i första hand digitala event, sen om möjligt publika evenemang/kurser. Vi ställer om, digitaliserats eller flyttar fram.

Är du inte medlem och intresserad av att bli det, läs mer om medlemskap under rubrik, medlem/bli medlem.

Är du intresserad av att veta mer om Huvudvärksföreningen Stockholm eller har några frågor, hör av dig till: kansliet@migrania.se eller 070-483 60 07.

Vi finns även på sociala medier som Instagram och FB.

God fortsättning! Välkommen!

Information om coronaviruset

Vi följer utvecklingen och lyssnar på Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Följ länk nedan, för uppdaterad information:

Läs mer här >>>

OBS! Digitalt Årsmöte 2020 

Huvudvärksföreningen Stockholms Årsmöte 2020, sker digitalt, på grund av det aktuella läget orsakat av Coronaviruset. Vi återkommer med mer information till de som anmält sig.

Läs mer här >>>

Rädda den neurologiska öppenvården
Det var för sex år sedan som Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting, nuvarande Region Stockholm, beslutade att införa vårdval för specialiserad neurologi i öppenvård. Bakgrunden till vårdvalet var att vässa tillgängligheten och öka besöken utanför akutsjukhusen.

Och nu ska vårdvalet förändras igen. Det handlar om cirka 24 000 öppenvårdskontakter, varav knappt hälften kan väntas hanteras av vårdvalsvårdgivarna.

Läs mer här >>>

Ny behandling vid migrän kräver bättre vårdstruktur

90 procent blir hjälpta i primärvården – fåtalet behöver insatser av specialist.

Läs mer här >>>

Forskare jagar botemedlet mot migrän 

En miljard människor lider av ­migrän. Orsaken är att ett vanligt ­protein får deras känselnerver att löpa amok. Forskare utvecklat ett läkemedel som förhindrar att ­huvudvärken uppstår – men de jagar fortfarande svaret på varför vissa människor är känsliga för proteinet.

Läs mer här >>>

Fråga om migränvård – besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2019/20:219 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig när jag avser att se till att det tas fram nationella riktlinjer för migränvården i Sverige och att det sker regelbunden uppföljning av denna vård.

Läs mer här >>>

Tabletter och kapslar med diklofenak blir receptbelagda

Läkemedelsverket har beslutat att tabletter och kapslar med diklofenak ska receptbeläggas från den 1 juni 2020. En studie från 2018 indikerar att tidigare kända risker för hjärt-/kärlbiverkningar också kan ses vid lägre doser och kortare behandlingstid.

Läs mer här >>>

Ajovy ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

TLV:s beslut träder i kraft 1 november. Beslut och webbtext kommer publiceras inom kort.

Läs mer här >>>

Stärk migränvården – Motion till riksdagen (M) 

M har ställt en motion till riksdagen om stärkt migränvård, nationella riktlinjer samt en samlad vårdkedja för patienter med kronisk migrän.

Läs mer här >>>

M vill upprusta migränvård ”Patienter viftas bort”

Migränvården är skrämmande dålig i Sverige och därför behövs nationella vårdprogram för landets 1,4 miljoner migränpatienter. Det konstaterar Moderaterna i en riksdagsmotion.

Artikel i Svenska Dagbladet knyter samman med artikelserien: Den osynliga migränen, se nedan.

Läs mer här >>>

Artikelserie om migrän i Dagens Nyheter

Under sommaren pågår en artikelserie om migrän och annan svår huvudvärk i DN eller Dagens Nyheter. Flertalet kräver inloggning på DN. I dokumentet nedan finns artikelrubriker och länkar.  Några utvalda finns att läsa som pdf.

Läs mer här>>>

Fråga om migrän ställs till socialminister Lena Hallengren (S) 

Den dolda folksjukdomen migrän. Migrän är en av vår tids dolda folksjukdomar. Bara i Sverige beräknas över 1 miljon personer vara drabbade av migrän. /…/ Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, är kronisk migrän en av de mest funktionsnedsättande sjukdomarna, tillsammans med terminal cancer, förlamning och depression.

Vad avser ministern och regeringen att göra för att komma till rätta med det lidande och de samhällsekonomiska kostnader som migrän innebär?

(2019-05-31) Från Riksdagsförvaltningen.

Läs mer här >>>

Bevarad av socialminister Lena Hallengren (S) 2019-06-12.

Läs mer här >>>

Nytt hopp för migränpatienter 

Sedan den 1 januari kan patienter med kronisk migrän ta del av ett nytt migränläkemedel subventionerat. Läkemedlet tas i förebyggande syfte och har hittills visat sig ha god effekt.

Läs mer här >>

Migränläkemedel subventioneras för de svårast sjuka 

Som ett av de första länderna i Europa subventionerar nu Sverige det förebyggande migränläkemedlet Aimovig till patienter med kronisk migrän. Det har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutat.

Läs mer här >>

Huvudvärksskolor diskuterades i Landstingsfullmäktige

Se landstingsfullmäktiges sammanträde 20 november via webb-tv i efterhand
Stockholms läns landsting Fullmäktige 2018-11-20.

  1. Motion 2017:53 av Håkan Jörnehed (V) om att inrätta huvudvärksskolor inom Stockholms läns landsting

Se sändningen här >>

Jag blev tryggare på huvudvärksskolan

”Oron minskar”. Denise Zurita lyckades få plats i en huvudvärksskola som Huvudvärksföreningen Stockholm anordnar. Men trots att nästan 100 000 stockholmare lider av kronisk migrän räcker inte Stockholmslandstingets bidrag till mer än tre kurser för 30 svårt migränsjuka.

Marie Lundberg är ordförande i Huvudvärksföreningen Stockholm och hon var också den som lade den pedagogiska grunden till de huvudvärksskolor som funnits i Stockholm i fem år.

Läs mer här >> 

SvD förklarar på 3 minuter: Vad är migrän? 

Det är skillnad på huvudvärk och migrän. SvD guidar till vad som händer i hjärnan och hur den skärande smärtan kan behandlas.

Se filmen här >>

Den osynliga migränen – Artikelserie i Svenska Dagbladet 

Artikelserie i Svenska Dagbladet (SvD) med start digitalt, söndag 8 juli 2018. Tretton artiklar publicerades och tre videofilmer  spreds i sociala medier.

Hela 1,4 miljoner svenska är drabbade av migrän. Den klassas som den femte svåraste sjukdomen att leva med. Ändå vittnar många om tystnad, skam och förnedrande bemötande. I SvD:s serie möter du människor som lever med smärtan. Går det att få hjälp? Vad fungerar? Hur vet du om du själv eller någon i din närhet är drabbad? Vad säger forskarna om framtiden för en av våra största folksjukdomar?

Läs mer här >>

HeadPodd om Huvudvärksskolor 

Marie Lundberg som leder Huvudvärksskolan i Huvudvärksföreningen Stockholms regi sedan flera år tillbaka, intervjuas i HeadPodd. Avsnitt nummer sju handlar om huvudvärksskolor. Lyssna på avsnittet på Soundcloud.

Artikel i Dagens Nyheter

Ledare: Evelyn Schreiber: Kvinnor med migrän ska inte behöva lida i det tysta

Samhällets syn på kvinnan med migrän är delvis fortfarande den drypande av överklassförakt, som Astrid Lindgren illustrerade på 60-talet.

Läs mer här >> 

Bildtext från vänster till höger: Anna Karin Wallberg, Ella Bohlin och Marie Lundberg.

En framtida smärtvård för huvudvärkspatienter

Huvudvärksföreningen Stockholms Hearing i Landstingshuset, onsdag 14 mars 2018, blev ett lyckat samarrangemang med Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting. Föreningen bjöd in till ett seminarium kring vården av människor med svår huvudvärk!

Fokus låg på en aktiv och kompetent primärvård, möjligheter till huvudvärksskolor för patienter i ett tidigt skede samt specialistvård inom smärtteam med inriktning på huvudvärk.

Stort tack till alla medverkande!

Läs mer här >>

 Frågor till landstingspolitiker inför valåret 2018 

Inför landstingsvalet 2018 har vi frågat partierna på vilket sätt de vill förbättra primärvården och möjligheterna till rehabilitering för vår målgrupp. Läs gärna Huvudvärksföreningen Stockholms frågor och landstingspolitikernas svar: Håkan Jörnehed (V), Liberalerna (L), Ella Bohlin (KD), Susanne Nordling (MP), Socialdemokraterna (S) och Moderaterna (M).

Lyssna på Primärvårdspratarna om Huvudvärksskolan!

Marie Lundberg, ordförande i Huvudvärksföreningen Stockholm och Anna Karin Wallberg, ordförande för Huvudvärksförbundet, vill väcka frågan om behovet av en huvudvärksskola på primärvårdsnivå. De hoppas att primärvården ska bli mer aktiv och uppmana patienterna att gå i en huvudvärksskola. Lyssna på avsnittet på Soundcloud.

Lägg grunden till ett hälsosamt liv för barn och ungdomar

Thomas Airio, fysioterapeut/sjukgymnast på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset i Stockholm arbetar sedan länge med olika former av av huvudvärk hos barn och ungdomar.

Läs vad Thomas skriver om grunden till ett hälsosamt liv med så lite huvudvärk som möjligt, genom att se över hur vardagen ser ut för barnet/ungdomen inom några grundläggande områden för hälsa. Mat, aktivitet, sömn och stress.

Läs mer här >>

Ungdomsmedlemskap!100 kr (2)

Till och med det år man fyller 30 kostar det endast 100 kronor/år att vara medlem hos oss.

Nya medlemmar (över 30 år):
Medlemsavgift, 220 kronor/år.

som Supportermedlem för 220 kronor/år stödjer du vår verksamhet och bidrar till att de med huvudvärk ska få det bättre.

Om du bor på samma adress, kan du bli familjemedlem för en kostnad av 50 kronor.

Passa på och bli medlem nu!

Ser du som inte är medlem något spännande bland våra aktiviteter, är du hjärtligt välkommen som medlem.


Aktuellt

 

 

Välkommen till Huvudvärksföreningen Stockholm!

Föreningen för dig i Stockholmsregionen.

 

 

 

Huvudvärksföreningens program

I Nyhetsbrev hösten 2020, kan du läsa om vilka aktiviteter/event som varit under hösten i väntan på vårens program.

Vi följer myndigheternas rekommendationer. På grund av covid-19, coronaviruset planerar vi i första hand digitala event, sen om möjligt publika evenemang/kurser. Vi ställer om, digitaliserats eller flyttar fram.

Är du inte medlem och intresserad av att bli det, läs mer om medlemskap under rubrik, medlem/bli medlem.

Är du intresserad av att veta mer om Huvudvärksföreningen Stockholm eller har några frågor, hör av dig till: kansliet@migrania.se eller 070-483 60 07.

Vi finns även på sociala medier som Instagram och FB.

God fortsättning! Välkommen!

Information om coronaviruset

Vi följer utvecklingen och lyssnar på Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Följ länk nedan, för uppdaterad information:

Läs mer här >>>

OBS! Digitalt Årsmöte 2020 

Huvudvärksföreningen Stockholms Årsmöte 2020, sker digitalt, på grund av det aktuella läget orsakat av Coronaviruset. Vi återkommer med mer information till de som anmält sig.

Läs mer här >>>

Rädda den neurologiska öppenvården
Det var för sex år sedan som Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting, nuvarande Region Stockholm, beslutade att införa vårdval för specialiserad neurologi i öppenvård. Bakgrunden till vårdvalet var att vässa tillgängligheten och öka besöken utanför akutsjukhusen.

Och nu ska vårdvalet förändras igen. Det handlar om cirka 24 000 öppenvårdskontakter, varav knappt hälften kan väntas hanteras av vårdvalsvårdgivarna.

Läs mer här >>>

Ny behandling vid migrän kräver bättre vårdstruktur

90 procent blir hjälpta i primärvården – fåtalet behöver insatser av specialist.

Läs mer här >>>

Forskare jagar botemedlet mot migrän 

En miljard människor lider av ­migrän. Orsaken är att ett vanligt ­protein får deras känselnerver att löpa amok. Forskare utvecklat ett läkemedel som förhindrar att ­huvudvärken uppstår – men de jagar fortfarande svaret på varför vissa människor är känsliga för proteinet.

Läs mer här >>>

Fråga om migränvård – besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2019/20:219 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig när jag avser att se till att det tas fram nationella riktlinjer för migränvården i Sverige och att det sker regelbunden uppföljning av denna vård.

Läs mer här >>>

Tabletter och kapslar med diklofenak blir receptbelagda

Läkemedelsverket har beslutat att tabletter och kapslar med diklofenak ska receptbeläggas från den 1 juni 2020. En studie från 2018 indikerar att tidigare kända risker för hjärt-/kärlbiverkningar också kan ses vid lägre doser och kortare behandlingstid.

Läs mer här >>>

Ajovy ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

TLV:s beslut träder i kraft 1 november. Beslut och webbtext kommer publiceras inom kort.

Läs mer här >>>

Stärk migränvården – Motion till riksdagen (M) 

M har ställt en motion till riksdagen om stärkt migränvård, nationella riktlinjer samt en samlad vårdkedja för patienter med kronisk migrän.

Läs mer här >>>

M vill upprusta migränvård ”Patienter viftas bort”

Migränvården är skrämmande dålig i Sverige och därför behövs nationella vårdprogram för landets 1,4 miljoner migränpatienter. Det konstaterar Moderaterna i en riksdagsmotion.

Artikel i Svenska Dagbladet knyter samman med artikelserien: Den osynliga migränen, se nedan.

Läs mer här >>>

Artikelserie om migrän i Dagens Nyheter

Under sommaren pågår en artikelserie om migrän och annan svår huvudvärk i DN eller Dagens Nyheter. Flertalet kräver inloggning på DN. I dokumentet nedan finns artikelrubriker och länkar.  Några utvalda finns att läsa som pdf.

Läs mer här>>>

Fråga om migrän ställs till socialminister Lena Hallengren (S) 

Den dolda folksjukdomen migrän. Migrän är en av vår tids dolda folksjukdomar. Bara i Sverige beräknas över 1 miljon personer vara drabbade av migrän. /…/ Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, är kronisk migrän en av de mest funktionsnedsättande sjukdomarna, tillsammans med terminal cancer, förlamning och depression.

Vad avser ministern och regeringen att göra för att komma till rätta med det lidande och de samhällsekonomiska kostnader som migrän innebär?

(2019-05-31) Från Riksdagsförvaltningen.

Läs mer här >>>

Bevarad av socialminister Lena Hallengren (S) 2019-06-12.

Läs mer här >>>

Nytt hopp för migränpatienter 

Sedan den 1 januari kan patienter med kronisk migrän ta del av ett nytt migränläkemedel subventionerat. Läkemedlet tas i förebyggande syfte och har hittills visat sig ha god effekt.

Läs mer här >>

Migränläkemedel subventioneras för de svårast sjuka 

Som ett av de första länderna i Europa subventionerar nu Sverige det förebyggande migränläkemedlet Aimovig till patienter med kronisk migrän. Det har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutat.

Läs mer här >>

Huvudvärksskolor diskuterades i Landstingsfullmäktige

Se landstingsfullmäktiges sammanträde 20 november via webb-tv i efterhand
Stockholms läns landsting Fullmäktige 2018-11-20.

  1. Motion 2017:53 av Håkan Jörnehed (V) om att inrätta huvudvärksskolor inom Stockholms läns landsting

Se sändningen här >>

Jag blev tryggare på huvudvärksskolan

”Oron minskar”. Denise Zurita lyckades få plats i en huvudvärksskola som Huvudvärksföreningen Stockholm anordnar. Men trots att nästan 100 000 stockholmare lider av kronisk migrän räcker inte Stockholmslandstingets bidrag till mer än tre kurser för 30 svårt migränsjuka.

Marie Lundberg är ordförande i Huvudvärksföreningen Stockholm och hon var också den som lade den pedagogiska grunden till de huvudvärksskolor som funnits i Stockholm i fem år.

Läs mer här >> 

SvD förklarar på 3 minuter: Vad är migrän? 

Det är skillnad på huvudvärk och migrän. SvD guidar till vad som händer i hjärnan och hur den skärande smärtan kan behandlas.

Se filmen här >>

Den osynliga migränen – Artikelserie i Svenska Dagbladet 

Artikelserie i Svenska Dagbladet (SvD) med start digitalt, söndag 8 juli 2018. Tretton artiklar publicerades och tre videofilmer  spreds i sociala medier.

Hela 1,4 miljoner svenska är drabbade av migrän. Den klassas som den femte svåraste sjukdomen att leva med. Ändå vittnar många om tystnad, skam och förnedrande bemötande. I SvD:s serie möter du människor som lever med smärtan. Går det att få hjälp? Vad fungerar? Hur vet du om du själv eller någon i din närhet är drabbad? Vad säger forskarna om framtiden för en av våra största folksjukdomar?

Läs mer här >>

HeadPodd om Huvudvärksskolor 

Marie Lundberg som leder Huvudvärksskolan i Huvudvärksföreningen Stockholms regi sedan flera år tillbaka, intervjuas i HeadPodd. Avsnitt nummer sju handlar om huvudvärksskolor. Lyssna på avsnittet på Soundcloud.

Artikel i Dagens Nyheter

Ledare: Evelyn Schreiber: Kvinnor med migrän ska inte behöva lida i det tysta

Samhällets syn på kvinnan med migrän är delvis fortfarande den drypande av överklassförakt, som Astrid Lindgren illustrerade på 60-talet.

Läs mer här >> 

Bildtext från vänster till höger: Anna Karin Wallberg, Ella Bohlin och Marie Lundberg.

En framtida smärtvård för huvudvärkspatienter

Huvudvärksföreningen Stockholms Hearing i Landstingshuset, onsdag 14 mars 2018, blev ett lyckat samarrangemang med Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting. Föreningen bjöd in till ett seminarium kring vården av människor med svår huvudvärk!

Fokus låg på en aktiv och kompetent primärvård, möjligheter till huvudvärksskolor för patienter i ett tidigt skede samt specialistvård inom smärtteam med inriktning på huvudvärk.

Stort tack till alla medverkande!

Läs mer här >>

 Frågor till landstingspolitiker inför valåret 2018 

Inför landstingsvalet 2018 har vi frågat partierna på vilket sätt de vill förbättra primärvården och möjligheterna till rehabilitering för vår målgrupp. Läs gärna Huvudvärksföreningen Stockholms frågor och landstingspolitikernas svar: Håkan Jörnehed (V), Liberalerna (L), Ella Bohlin (KD), Susanne Nordling (MP), Socialdemokraterna (S) och Moderaterna (M).

Lyssna på Primärvårdspratarna om Huvudvärksskolan!

Marie Lundberg, ordförande i Huvudvärksföreningen Stockholm och Anna Karin Wallberg, ordförande för Huvudvärksförbundet, vill väcka frågan om behovet av en huvudvärksskola på primärvårdsnivå. De hoppas att primärvården ska bli mer aktiv och uppmana patienterna att gå i en huvudvärksskola. Lyssna på avsnittet på Soundcloud.

Lägg grunden till ett hälsosamt liv för barn och ungdomar

Thomas Airio, fysioterapeut/sjukgymnast på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset i Stockholm arbetar sedan länge med olika former av av huvudvärk hos barn och ungdomar.

Läs vad Thomas skriver om grunden till ett hälsosamt liv med så lite huvudvärk som möjligt, genom att se över hur vardagen ser ut för barnet/ungdomen inom några grundläggande områden för hälsa. Mat, aktivitet, sömn och stress.

Läs mer här >>

Ungdomsmedlemskap!100 kr (2)

Till och med det år man fyller 30 kostar det endast 100 kronor/år att vara medlem hos oss.

Nya medlemmar (över 30 år):
Medlemsavgift, 220 kronor/år.

som Supportermedlem för 220 kronor/år stödjer du vår verksamhet och bidrar till att de med huvudvärk ska få det bättre.

Om du bor på samma adress, kan du bli familjemedlem för en kostnad av 50 kronor.

Passa på och bli medlem nu!

Ser du som inte är medlem något spännande bland våra aktiviteter, är du hjärtligt välkommen som medlem.

backtotop