Aktuellt


Välkommen till Huvudvärksföreningen Stockholm!

Huvudvärksföreningen för dig i Stockholms län.

Föreningens program

Läs gärna, Nyhetsbrev hösten 2018. Se även Våra aktiviteter/kurser här till höger. Hoppas du hittar något av intresse.

Är du inte medlem och intresserad av någon aktivitet, går det bra att lösa medlemskap på plats.

Vissa aktiviteter/kurser blir fort fullbokade, välkommen med din anmälan till kansliet@migrania.se

Välkomna!

Huvudvärksskolor diskuterades i Landstingsfullmäktige

Se landstingsfullmäktiges sammanträde 20 november via webb-tv i efterhand
Stockholms läns landsting Fullmäktige 2018-11-20.

  1. Motion 2017:53 av Håkan Jörnehed (V) om att inrätta huvudvärksskolor inom Stockholms läns landsting

Se sändningen här >>

Ny medicin mot kronisk migrän

Ny typ av  läkemedel, Aimovig (erenumab) förebyggande behandling av svår migrän väntar på klartecken från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV. Läs mer om medicinen på FASS.se – läkemedelsinformation för vårdpersonal, patienter och veterinärer.

Läs mer här >>

Jag blev tryggare på huvudvärksskolan

”Oron minskar”. Denise Zurita lyckades få plats i en huvudvärksskola som Huvudvärksföreningen Stockholm anordnar. Men trots att nästan 100 000 stockholmare lider av kronisk migrän räcker inte Stockholmslandstingets bidrag till mer än tre kurser för 30 svårt migränsjuka.

Marie Lundberg är ordförande i Huvudvärksföreningen Stockholm och hon var också den som lade den pedagogiska grunden till de huvudvärksskolor som funnits i Stockholm i fem år.

Läs mer här >> 

SvD förklarar på 3 minuter: Vad är migrän? 

Det är skillnad på huvudvärk och migrän. SvD guidar till vad som händer i hjärnan och hur den skärande smärtan kan behandlas.

Se filmen här >>

Den osynliga migränen – Artikelserie i Svenska Dagbladet 

Artikelserie i Svenska Dagbladet (SvD) med start digitalt, söndag 8 juli 2018. Tretton artiklar publicerades och tre videofilmer  spreds i sociala medier.

Hela 1,4 miljoner svenska är drabbade av migrän. Den klassas som den femte svåraste sjukdomen att leva med. Ändå vittnar många om tystnad, skam och förnedrande bemötande. I SvD:s serie möter du människor som lever med smärtan. Går det att få hjälp? Vad fungerar? Hur vet du om du själv eller någon i din närhet är drabbad? Vad säger forskarna om framtiden för en av våra största folksjukdomar?

Läs mer här >>

HeadPodd om Huvudvärksskolor 

Marie Lundberg som leder Huvudvärksskolan i Huvudvärksföreningen Stockholms regi sedan flera år tillbaka, intervjuas i HeadPodd. Avsnitt nummer sju handlar om huvudvärksskolor. Lyssna på avsnittet på Soundcloud.

Artikel i Dagens Nyheter

Ledare: Evelyn Schreiber: Kvinnor med migrän ska inte behöva lida i det tysta

Samhällets syn på kvinnan med migrän är delvis fortfarande den drypande av överklassförakt, som Astrid Lindgren illustrerade på 60-talet.

Läs mer här >> 

Bildtext från vänster till höger: Anna Karin Wallberg, Ella Bohlin och Marie Lundberg.

En framtida smärtvård för huvudvärkspatienter

Huvudvärksföreningen Stockholms Hearing i Landstingshuset, onsdag 14 mars, blev ett lyckat samarrangemang med Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting. Föreningen bjöd in till ett seminarium kring vården av människor med svår huvudvärk!

Fokus låg på en aktiv och kompetent primärvård, möjligheter till huvudvärksskolor för patienter i ett tidigt skede samt specialistvård inom smärtteam med inriktning på huvudvärk.

Stort tack till alla medverkande!

Läs mer här >>

 Frågor till landstingspolitiker inför valåret 2018 

Inför landstingsvalet 2018 har vi frågat partierna på vilket sätt de vill förbättra primärvården och möjligheterna till rehabilitering för vår målgrupp. Läs gärna Huvudvärksföreningen Stockholms frågor och landstingspolitikernas svar: Håkan Jörnehed (V), Liberalerna (L), Ella Bohlin (KD), Susanne Nordling (MP), Socialdemokraterna (S) och Moderaterna (M).

Lyssna på Primärvårdspratarna om Huvudvärksskolan!

Marie Lundberg, ordförande i Huvudvärksföreningen Stockholm och Anna Karin Wallberg, ordförande för Huvudvärksförbundet, vill väcka frågan om behovet av en huvudvärksskola på primärvårdsnivå. De hoppas att primärvården ska bli mer aktiv och uppmana patienterna att gå i en huvudvärksskola. Lyssna på avsnittet på Soundcloud.

Lägg grunden till ett hälsosamt liv för barn och ungdomar

Thomas Airio, fysioterapeut/sjukgymnast på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset i Stockholm arbetar sedan länge med olika former av av huvudvärk hos barn och ungdomar.

Läs vad Thomas skriver om grunden till ett hälsosamt liv med så lite huvudvärk som möjligt, genom att se över hur vardagen ser ut för barnet/ungdomen inom några grundläggande områden för hälsa. Mat, aktivitet, sömn och stress.

Läs mer här >>

Ungdomsmedlemskap!100 kr (2)

Till och med det år man fyller 30 kostar det endast 100 kronor/år att vara medlem hos oss.

Nya medlemmar (över 30 år):
Medlemsavgift, 200 kronor.

som Supportermedlem för 200 kronor/år stödjer du vår verksamhet och bidrar till att de med huvudvärk ska få det bättre.

Om du bor på samma adress, kan du bli familjemedlem för en kostnad av 50 kronor.

Passa på och bli medlem nu!

Ser du som inte är medlem något spännande bland våra aktiviteter, är du hjärtligt välkommen som medlem.

 


Aktuellt


Välkommen till Huvudvärksföreningen Stockholm!

Huvudvärksföreningen för dig i Stockholms län.

Föreningens program

Läs gärna, Nyhetsbrev hösten 2018. Se även Våra aktiviteter/kurser här till höger. Hoppas du hittar något av intresse.

Är du inte medlem och intresserad av någon aktivitet, går det bra att lösa medlemskap på plats.

Vissa aktiviteter/kurser blir fort fullbokade, välkommen med din anmälan till kansliet@migrania.se

Välkomna!

Huvudvärksskolor diskuterades i Landstingsfullmäktige

Se landstingsfullmäktiges sammanträde 20 november via webb-tv i efterhand
Stockholms läns landsting Fullmäktige 2018-11-20.

  1. Motion 2017:53 av Håkan Jörnehed (V) om att inrätta huvudvärksskolor inom Stockholms läns landsting

Se sändningen här >>

Ny medicin mot kronisk migrän

Ny typ av  läkemedel, Aimovig (erenumab) förebyggande behandling av svår migrän väntar på klartecken från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV. Läs mer om medicinen på FASS.se – läkemedelsinformation för vårdpersonal, patienter och veterinärer.

Läs mer här >>

Jag blev tryggare på huvudvärksskolan

”Oron minskar”. Denise Zurita lyckades få plats i en huvudvärksskola som Huvudvärksföreningen Stockholm anordnar. Men trots att nästan 100 000 stockholmare lider av kronisk migrän räcker inte Stockholmslandstingets bidrag till mer än tre kurser för 30 svårt migränsjuka.

Marie Lundberg är ordförande i Huvudvärksföreningen Stockholm och hon var också den som lade den pedagogiska grunden till de huvudvärksskolor som funnits i Stockholm i fem år.

Läs mer här >> 

SvD förklarar på 3 minuter: Vad är migrän? 

Det är skillnad på huvudvärk och migrän. SvD guidar till vad som händer i hjärnan och hur den skärande smärtan kan behandlas.

Se filmen här >>

Den osynliga migränen – Artikelserie i Svenska Dagbladet 

Artikelserie i Svenska Dagbladet (SvD) med start digitalt, söndag 8 juli 2018. Tretton artiklar publicerades och tre videofilmer  spreds i sociala medier.

Hela 1,4 miljoner svenska är drabbade av migrän. Den klassas som den femte svåraste sjukdomen att leva med. Ändå vittnar många om tystnad, skam och förnedrande bemötande. I SvD:s serie möter du människor som lever med smärtan. Går det att få hjälp? Vad fungerar? Hur vet du om du själv eller någon i din närhet är drabbad? Vad säger forskarna om framtiden för en av våra största folksjukdomar?

Läs mer här >>

HeadPodd om Huvudvärksskolor 

Marie Lundberg som leder Huvudvärksskolan i Huvudvärksföreningen Stockholms regi sedan flera år tillbaka, intervjuas i HeadPodd. Avsnitt nummer sju handlar om huvudvärksskolor. Lyssna på avsnittet på Soundcloud.

Artikel i Dagens Nyheter

Ledare: Evelyn Schreiber: Kvinnor med migrän ska inte behöva lida i det tysta

Samhällets syn på kvinnan med migrän är delvis fortfarande den drypande av överklassförakt, som Astrid Lindgren illustrerade på 60-talet.

Läs mer här >> 

Bildtext från vänster till höger: Anna Karin Wallberg, Ella Bohlin och Marie Lundberg.

En framtida smärtvård för huvudvärkspatienter

Huvudvärksföreningen Stockholms Hearing i Landstingshuset, onsdag 14 mars, blev ett lyckat samarrangemang med Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting. Föreningen bjöd in till ett seminarium kring vården av människor med svår huvudvärk!

Fokus låg på en aktiv och kompetent primärvård, möjligheter till huvudvärksskolor för patienter i ett tidigt skede samt specialistvård inom smärtteam med inriktning på huvudvärk.

Stort tack till alla medverkande!

Läs mer här >>

 Frågor till landstingspolitiker inför valåret 2018 

Inför landstingsvalet 2018 har vi frågat partierna på vilket sätt de vill förbättra primärvården och möjligheterna till rehabilitering för vår målgrupp. Läs gärna Huvudvärksföreningen Stockholms frågor och landstingspolitikernas svar: Håkan Jörnehed (V), Liberalerna (L), Ella Bohlin (KD), Susanne Nordling (MP), Socialdemokraterna (S) och Moderaterna (M).

Lyssna på Primärvårdspratarna om Huvudvärksskolan!

Marie Lundberg, ordförande i Huvudvärksföreningen Stockholm och Anna Karin Wallberg, ordförande för Huvudvärksförbundet, vill väcka frågan om behovet av en huvudvärksskola på primärvårdsnivå. De hoppas att primärvården ska bli mer aktiv och uppmana patienterna att gå i en huvudvärksskola. Lyssna på avsnittet på Soundcloud.

Lägg grunden till ett hälsosamt liv för barn och ungdomar

Thomas Airio, fysioterapeut/sjukgymnast på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset i Stockholm arbetar sedan länge med olika former av av huvudvärk hos barn och ungdomar.

Läs vad Thomas skriver om grunden till ett hälsosamt liv med så lite huvudvärk som möjligt, genom att se över hur vardagen ser ut för barnet/ungdomen inom några grundläggande områden för hälsa. Mat, aktivitet, sömn och stress.

Läs mer här >>

Ungdomsmedlemskap!100 kr (2)

Till och med det år man fyller 30 kostar det endast 100 kronor/år att vara medlem hos oss.

Nya medlemmar (över 30 år):
Medlemsavgift, 200 kronor.

som Supportermedlem för 200 kronor/år stödjer du vår verksamhet och bidrar till att de med huvudvärk ska få det bättre.

Om du bor på samma adress, kan du bli familjemedlem för en kostnad av 50 kronor.

Passa på och bli medlem nu!

Ser du som inte är medlem något spännande bland våra aktiviteter, är du hjärtligt välkommen som medlem.

 

backtotop