Lovande resultat för atogepant som förebyggande behandling mot migrän

Lovande resultat för atogepant som förebyggande behandling mot migrän

Behandling med läkemedelskandidaten atogepant gav en signifikant minskning av antalet dagar med migrän eller huvudvärk hos patienter i en fas III-studie.
Studien, som publiceras i New England Journal of Medicine, utvärderar atogepant som förebyggande behandling för vuxna patienter med episodisk migrän. Atogepant är en så kallad CGRP-receptor antagonist som utvecklas av läkemedelsföretaget Abbvie.

I undersökningen ingick patienter med 4 till 14 migrändagar per månad. Alla behandlingsgrupper nådde det primära effektmåttet med en statistiskt signifikant minskning av det genomsnittliga antalet migrändagar per månad jämfört med placebo under den 12 veckor långa behandlingsperioden, uppger Abbvie i ett pressmeddelande.

Som sekundärt effektmått indikerade studien att majoriteten av deltagarna med atogepantbehandling uppnådde minst 50 procent genomsnittlig minskning av månatliga migrändagar för alla doser jämfört med placebo.

(2021-09-03) Life Science Sweden

Läs artikeln på LifeScienceSweden.se

 

 

Migränpatienter riskerar att få vänta – ökad brist på neurologer

Patienter med svår migrän riskerar att få vänta allt längre på behandling. Anledningen är en ökad brist på neurologer i Skåne, Stockholm och i flera andra delar av landet.

Jesper Petersson, chef för kunskapsstyrning i Region Skåne, menar att neurologbristen beror på framsteg i behandling av andra sjukdomar, som MS: ”Även om det finns människor som är oerhört drabbade av sin migrän så hamnar migrän något lägre ner på prioriteringslistan.”

Marie Lundberg, styrelseledamot i Huvudvärksförbundet, ser allvarligt på att patienter med migrän nedprioriteras: ”Den som ligger i ett migränanfall tycker naturligtvis att det är akut så det räcker.”

(2021-08-06) Sveriges Radio P4 Malmöhus

Lyssna på reportaget på, SverigesRadio.se

 

Det handlar om barn och ungdomars framtidsutsikter

Tidningen Huvudsaken

Tidningen HuvudSaken Nr 2 år 2021, Svenska Huvudvärkssällskapet.

Innehåll,/rubriker:
Många barn och ungdomars framtid ligger i våra händer
Det handlar om barn och ungdomars framtidsutsikter
Skolhälsan och sjukvården måste samarbeta mer om barn med migrän och huvudvärk
Forskningsresultaten borde bli en väckarklocka
Stor efterfrågan på information om huvudvärk bland barn
Ung med migrän – svårt att hitta rätt i vården!

(2021-06-08) Tidningen är publicerad på Flipsnack.

Läs tingens artiklar på, FlipSnack.com

 

”Det går att lyfta huvudvärksvården i Skåne – om den poliska viljan finns.”

”Det går att lyfta huvudvärksvården i Skåne – om den poliska viljan finns.”  

Förskingra inte den kunskap som finns i Skåne om migrän och andra huvudvärkssyndrom. Bygg vidare på den istället genom att inrätta en multidisciplinär huvudvärksmottagning vid universitetssjukhuset i Lund, menar Marie Lundberg vid Huvudvärksföreningen i Skåne.

(2021-05-14) Artikeln är publicerad i nättidningen: Sydsvenskan

Läs debattinlägget i Sydsvenskan.se

Nya rekommendationer om kronisk migrän kan vilseleda läkare 

Nya rekommendationer om kronisk migrän kan vilseleda läkare  

Prevalensen av kronisk migrän är 1–2 procent hos vuxna i Sverige. Kronisk migrän är den svåraste formen av migrän och orsakar både stort lidande för patienterna och stora samhällsekonomiska förluster.

(2021-05-04) Artikeln är publicerad i nättidningen: Läkartidningen

Läs artikeln i Läkartidningen.se