Information om cornaviruset

Information om coronaviruset Vi följer utvecklingen och lyssnar på Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Följ länk nedan, för information: Folkhälsomyndigheten – samlad uppdaterad information. 1177 Vårdguiden –  Hög belastning. Ring 113 13 om du har frågor om coronaviruset. Region Stockholm – Information om cornaviruset och om hur regionen arbetar. ...

Rädda den neurologiska öppenvården – dags att förändra vårdvalet

Det var för sex år sedan som Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting, nuvarande Region Stockholm, beslutade att införa vårdval för specialiserad neurologi i öppenvård. Bakgrunden till vårdvalet var att vässa tillgängligheten och öka besöken utanför akutsjukhusen. Vid den här tiden genomfördes årligen cirka 100 ...

Ny behandling vid migrän kräver bättre vårdstruktur

90 % blir hjälpta i primärvården – fåtalet behöver insatser av specialist. (2020-01-22) Läs artikeln i Volym 117, Läkartidningen >>>    

Forskare jagar botemedlet mot migrän

En miljard människor lider av ­migrän. Orsaken är att ett vanligt ­protein får deras känselnerver att löpa amok. Forskare utvecklat ett läkemedel som förhindrar att ­huvudvärken uppstår – men de jagar fortfarande svaret på varför vissa människor är känsliga för proteinet. (2020-01-19) Läs artikeln på Illustrerad ...

Migrän – en dold folksjukdom

Migrän är den vanligaste neurologiska sjukdomen hos unga och vuxna i arbetsför ålder. Drygt 10 % av män och 20 % av alla kvinnor får diagnosen migrän. Men det finns ett stort mörkertal. Många med migränhuvudvärk får aldrig rätt diagnos. (2019-02-21) Läs artikeln på Medicinsk Access ...

Att jobba med migrän – så får du hjälp

Migrän är en folksjukdom som drabbar runt en miljon svenskar. Trots det är kunskapen om sjukdomen liten och fördomarna många. Migrändrabbade bemötes ofta med skepsis av sin omgivning, inte minst på arbetsplatsen. (2019-07-16) Läs artikeln på Utbildning.se >>>   

Fråga om migränvård – besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S): Svar på fråga 2019/20:219 av Camilla Waltersson Grönvall (M) Migränvård Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig när jag avser att se till att det tas fram nationella riktlinjer för migränvården i Sverige och att det sker regelbunden uppföljning av denna vård. (2019-11-06) ...

Tabletter och kapslar med diklofenak blir receptbelagda

Läkemedelsverket har beslutat att tabletter och kapslar med diklofenak ska receptbeläggas från den 1 juni 2020. En studie från 2018 indikerar att tidigare kända risker för hjärt-/kärlbiverkningar också kan ses vid lägre doser och kortare behandlingstid. (2019-11-04) Läs informationen på Lakemedelsverket.se  >>>  

Ajovy ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

TLV:s beslut träder i kraft 1 november. Beslut och webbtext kommer publiceras inom kort. (2019-10-24) Läs informationen på TLV.se  >>>  

Stärk migränvården – Motion till riksdagen (M)

Stärk migränvården – Motion till riksdagen – 2019/20:2919 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) M har ställt en motion till riksdagen om stärkt migränvård, nationella riktlinjer samt en samlad vårdkedja för patienter med kronisk migrän. (2019-10-03) Läs motionen på Riksdagen.se  >>>  

Migrän kostar samhället miljardbelopp

4,9 miljarder kronor i produktionsbortfall, motsvarande cirka 9 500 heltidstjänster. Så mycket kostar svår migrän samhället varje år enligt en studie. – Många sjuka får tyvärr inte rätt behandling, säger huvudvärksexperten Mattias Linde. (2019-10-01) Läs artikeln på Kollega.se  >>>    

M vill upprusta migränvård ”Patienter viftas bort”

Migränvården är skrämmande dålig i Sverige och därför behövs nationella vårdprogram för landets 1,4 miljoner migränpatienter. Det konstaterar Moderaterna i en riksdagsmotion. Artikeln knyter samman med artikelserien: Den osynliga migränen. (2019-10-18) Läs artikeln på Svenska Dagbladet, svd.se  >>>  

200 olika sorters huvudvärk

Vad är skillnaden på migrän och spänningshuvudvärk? Vilka behandlingsmöjligheter finns? Här får du veta mer om den folksjukdom som bland annat gör runt en halv miljon svenskar kroniskt sjuka, varav cirka 200 000 lider av kronisk migrän. (2019-10-01) Läs artikeln på Kollega.se  >>>  

Huvudvärk – misstrodd folksjukdom

Två miljoner svenskar har besvärande huvudvärk. 200 000 så svår att de har problem att sköta jobbet. Ändå lyckas många – men till priset att allt annat i livet väljs bort. (2019-10-01) Läs artikeln på Kollega.se  >>>  

Det händer i kroppen när du får migrän

Det är nästan ofarligt, men smärtan kan vara fruktansvärd. Migrän drabbar omkring var femte kvinna och var tredje man. Vad är det som händer i kroppen vid ett migränanfall? Vad är det för skillnad på migrän och vanlig huvudvärk – vad kan man göra åt det? ...

Nya läkemedel ger migrändrabbade hopp

Vid årsskiftet godkändes ett nytt läkemedel mot kronisk migrän i Sverige. Redan har livet förändrats för många drabbade. Fler nya mediciner är på gång. Den svenska forskaren Lars Edvinsson ligger bakom de banbrytande nya läkemedel som kan förändra livet för personer med kronisk migrän. (2019-07-20) Läs ...

Led svårt av migrän – ny medicin har gett Anna Karin Wallberg livet tillbaka

Anna Karin Wallberg har lidit av migrän sedan tonåren. Nu mår hon bättre tack vare ett nytt läkemedel. Under många år plågades Anna Karin Wallberg av en svår migrän. Nu har en ny behandling gett henne livet tillbaka. ”Allt är bara så underbart”, säger hon. (2019-07-20) ...

Hundratusentals svenskar har svårt att arbeta på grund av migrän

Upp mot 200.000 svenskar lider av kronisk migrän, med extrem huvudvärk och illamående. En ny enkätundersökning visar att nio av tio upplever att relationen till familj och vänner påverkas negativt. (2019-07-15) Läs artikeln på Dagens Nyheter på DN.se  >>> Det krävs inloggning på DN för flertalet ...

Att jobba med migrän – så får du hjälp

Migrän är en folksjukdom som drabbar runt en miljon svenskar. Trots det är kunskapen om sjukdomen liten och fördomarna många. Migrändrabbade bemöts ofta med skepsis av sin omgivning, inte minst på arbetsplatsen. (2019-07-16) Läs artikeln på Utbildning.se  >>>

Migrän pinar omkring 700 000 finländare – nya förebyggande mediciner

Omkring 700 000 personer i Finland lider av migrän, och var fjärde mister helt sin funktionsförmåga under migränperioderna, uppger Finlands Migränförbund. På befolkningsnivå har 15-18 procent av kvinnorna och 6-8 procent av männen diagnosticerats. Förutom de diagnosticerade fallen finns det enligt föreningen personer som lider av ...

Ont i huvudet? Expertens bästa råd för lindring

Nästan alla får ont i huvudet lite då och då. En mild spänningshuvudvärk går oftast över av sig själv, medan sjukdomar som migrän och Hortons kraftigt kan försämra livskvaliteten över flera år. Här svarar huvudvärksexperten Monicha Norén på vanliga frågor och ger råd kring symtom, läkemedel, ...

Skriftlig fråga till Lena Hallengren, socialminister (S)

2018/2019:703 Den dolda folksjukdomen migrän Migrän är en av vår tids dolda folksjukdomar. Bara i Sverige beräknas över 1 miljon personer vara drabbade av migrän. /…/ Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, är kronisk migrän en av de mest funktionsnedsättande sjukdomarna, tillsammans med terminal cancer, förlamning och depression. Hur ...

Aimovig kan användas vid svår kronisk migrän

Patienter med svår kronisk migrän som tidigare prövat och inte haft effekt av andra förebyggande behandlingar kan vara aktuella för att pröva det nya migränläkemedlet Aimovig (erenumab). Förskrivning av Aimovig ska ske av specialistläkare och det är viktigt att behandlingen utvärderas och avslutas vid utebliven effekt. ...

Migränvårdens brister skapar enormt resursslöseri

Sverige skriker efter arbetskraft inom kvinnodominerade yrken. Samtidigt vet vi att folksjukdomen migrän, som framför allt drabbar kvinnor, innebär betydande produktionsbortfall på grund av återkommande sjukfrånvaro. Nya siffror pekar mot att det årliga produktionsbortfallet bland de hårdast drabbade kan motsvara så mycket som 9 500 heltidstjänster, ...

Hon lever med kronisk migrän

I Sverige har över en miljon människor migrän och mellan 1,4 och 2,2 procent har besvär minst 15 dagar i månaden. Malin Törnqvist är en av dem. – Man kan inte vara den man vill vara som person, berättar hon. (2019-01-08) Läs artikeln/inrikes & se videon ...

Nytt hopp för migränpatienter

Sedan den 1 januari kan patienter med kronisk migrän ta del av ett nytt migränläkemedel subventionerat. Läkemedlet tas i förebyggande syfte och har hittills visat sig ha god effekt. – De som har provat säger att de har fått ett nytt liv, säger Yngve Hallström, neurolog ...

Migränläkemedel subventioneras för de svårast sjuka

Som ett av de första länderna i Europa subventionerar nu Sverige det förebyggande migränläkemedlet Aimovig till patienter med kronisk migrän. Det har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutat. För att få prova Aimovig ska patienter med kronisk migrän inte fått effekt av eller inte tolererat minst två ...

DN Debatt. ”Svenska huvudvärkspatienter nekas modern effektiv vård”

DN DEBATT 12/12. Den sjukhusbaserade vården i Sverige har en lång tradition av att negligera svårt drabbade huvudvärkspatienter. Personer med migrän lämnas åt sitt öde med utebliven eller försenad effektiv behandling. Det krävs nu ­politiska beslut för att inrätta enheter för svår huvudvärk vid samtliga regionsjukhus ...

New drugs, decades in the making, are providing relief for migraines

Nancy Baum Lipsitz remembers the night the pain began. She’d had a glass of white wine with a friend and went to bed with a terrible headache. The next day, she still felt horrible, the beginning of what she called a “rolling tide” of near constant ...

(Another) New Drug Approved For Migraine Prevention

Ajovy is first anti-CGRP treatment available at monthly and quarterly doses  The third new generation of CGRP antibody has been approved. It’s called Emgality (galcanezumab) which was just approved by the FDA on September 27th.   ·         Watch this interview preview with Professor Lars Edvinsson, the ...

Green Light – To Lilly’s Momoclonal Antibody To Migraine

Eli Lilly announces that the European Commission (EC) has approved the commercialization of galcanezumab (Emgality) as a prophylactic treatment of migraine in adults suffering from at least four days of migraine per month. Galcanezumab is a humanized monoclonal antibody that binds to the peptide related to the calcite ...

Ny medicin mot migrän lindrar och botar

Över en miljon svenskar lider av migrän. Ett nytt läkemedel kan göra att var femte drabbad helt slipper sin migrän och hälften halverar sina anfall. Nu får professor Lars Edvinsson i Lund pris för jobbet bakom medicinen. (2018-11-20) Läs artikeln i Hälsoliv på Expressen.se >>>   ...

Podd: Migrän – forskning blir verklighet

En miljon svenskar lider av migrän och i hela världen är 850 miljoner människor drabbade. Men varför får man migrän, vad är det som händer i hjärnan och hur fungerar de nya medicinerna som precis blivit godkända? I podden får vi träffa Lars Edvinsson, professor vid ...

Lars Edvinsson tilldelas Forska! Sveriges forskarutmärkelse

Stiftelsen Forska!Sveriges forskarutmärkelse 2018 tilldelas professor Lars Edvinsson vid Lunds universitet. Utmärkelsen uppmärksammar professor Edvinssons idoga grundforskning och banbrytande upptäckt, som har lett fram till konkret nytta genom nya läkemedel för patienter med migrän. Utmärkelsen delas ut i samband med Forska!Sverige-dagen den 28:e november. (2018-11-21) Läs ...

Ny medicin mot migrän lindrar och botar

Cirka 15 procent av befolkningen lider av migrän. Majoriteten är kvinnor och attackerna är som värst i medelåldern. 2-3 procent av alla människor plågas mer än fyra dygn i månaden och cirka en procent har kronisk migrän – de har fler dagar med smärta än utan. ...

Sjukdomsbördan vid migrän i Sverige – en enkätstudie

Sjukdomsbördan vid migrän i Sverige – en enkätstudie av resurskonsumtion och livskvalitet Migrän är en funktionsnedsättande, kronisk, neurologisk sjukdom som drabbar omkring 13 procent av den svenska befolkningen. Sjukdomen leder till en omfattande samhällsekonomisk börda i form av hälso- och sjukvårds-kostnader reducerad arbetsförmåga och livskvalitetsförlust. Fram ...

Vi behöver en primärvårdsreform. Nu!

Det är dags för politikerna att uppfylla löftena om en bättre primärvård, något som våra medlemmar fått löften om i många år. Vi vill se en nationell primärvårdsreform, med en vård som kännetecknas av god tillgänglighet, bra kontinuitet, goda möjligheter för forskning, fortbildning och god arbetsmiljö, skriver ...

Lång väntan på rätt diagnos

”Jag trodde det var migrän” säger Åsa Eklund om den extrema huvudvärk hon drabbades av i 30-års åldern. Först åtta år senare fick hon rätt diagnos: Hortons huvudvärk. (2018-09-24) Läs artikeln i Eköpings-Posten på eposten.se/nyheter >>>

Upp till bevis om migränvården politiker

”I landstinget i Kalmar län vill 85 procent av alla svarande partier satsa på utbildning av primärvård i migrän- och huvudvärkssjukdomar, 72 procent införa vårdprogram och 43 procent inrätta specialiserad huvudvärksenhet.” (2018-09-20) Läs debattinlägget i Barometern på barometern.se >>>  

Ny medicin förebygger migrän

Huvudet dunkar och smärtan förstärks av ljud och ljus. 1,3 miljoner svenskar lider av migrän, men nu kan en ny behandling göra många helt fria från anfall. (2018-09-13) Läs artikeln i Illustrerad Vetenskap på illvet.se >>>  

Var femte kvinna lider av migrän

Mer än var femte kvinna och var tionde lider av migrän. Idag uppmärksammas migrändagen (European Migraine Day of Action) i hela Europa. (2018-09-12) Se/lyssna på P4 Halland på SverigesRadio.se >>>  

Rekordmånga unga lider av migrän – ”Debuterar tidigt i livet”

Nyheter: Var tredje tonåring lider av migrän, visar ny norsk studie. Mattias Linde, professor i neurologi, berättar att rekordmånga unga drabbas av den smärtsamma sjukdomen. (2018-08-25) Se/lyssna på nyheterna på Svt.se >>>  

Var tredje tonåring lider av migrän – ”Så mycket mer än bara smärtan”

Nyheter: Anna Karin Wallberg, ordförande i Huvudvärksförbundet, berättar om hur migrändrabbade, inte minst skolungdomar, drabbas när de inte får den vård de behöver. (2018-08-25) Se/lyssna på nyheterna på Svt.se >>>  

Rekordmånga unga lider av migrän

Var tredje tonåring lider av migrän, enligt en norsk studie. Både skolarbete och fritidssysselsättning blir lidande när allt fler unga blir sängliggandes. I vissa fall äter sjukdomen upp flera månader av året. (2018-08-25) Läs artikeln i Svenska Dagbladet, SvD.se    

Läs om ny medicin mot migrän i FASS

Ny typ av  läkemedel, Aimovig (erenumab) förebyggande behandling av svår migrän väntar på klartecken från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV. Läs mer om medicinen på FASS.se – läkemedelsinformation för vårdpersonal, patienter och veterinärer. Läs mer här >>  

Den osynliga migränen – Artikelserie i Svenska Dagbladet 

Artikelserie i Svenska Dagbladet (SvD) med start digitalt, söndag 8 juli 2018. Tretton artiklar publicerades och tre videofilmer  spreds i sociala medier. Hela 1,4 miljoner svenska är drabbade av migrän. Den klassas som den femte svåraste sjukdomen att leva med. Ändå vittnar många om tystnad, skam ...

Evelyn Schreiber: Kvinnor med migrän ska inte behöva lida i det tysta

Samhällets syn på kvinnan med migrän är delvis fortfarande den drypande av överklassförakt, som Astrid Lindgren illustrerade på 60-talet. Läs artikeln på Dagens Nyheter DN.se >>>   

Så når du den vård du behöver i vårdsystemet

Huvudvärksförbundet har det senaste året uppmärksammat stora brister inom vården för migrän och huvudvärk i Sverige, bland annat den ojämna tillgången till behandling runtom i landet. Men det finns fortfarande mycket som patienter själva kan göra för att hävda sin rätt och nå den vård de ...

Tips och råd från ett liv med migrän

Anette Falk har levt med migrän sedan hon var nio år gammal. Här delar hon med sig av sina lärdomar från ett liv med migrän. Bland annat tipsar Anette om hur du hittar den behandling du behöver och hur du får vardagslivet att gå ihop. Läs ...

Nytt migränpreparat på väg mot EU-godkännande

Den nya migränmedicinen Aimovig (erenumab) kan snart finnas på den europeiska marknaden. Läs artikeln i LäkemedelsVärlden på lakemedelsvarlden.se >>> 

Stora regionala orättvisor gällande behandling av huvudvärk

Huvudvärk är en av de vanligaste orsakerna till ohälsa [1]. Eftersom huvudvärk är mest problematisk under de produktiva åren är de ekonomiska kostnaderna för samhället stora. Ändå är det långt ifrån alla som drabbas som får chans till diagnos och rätt behandling. Vi som arbetar med ...

Ny migränmedicin får grönt ljus

En helt ny typ av medicin mot migrän har blivit godkänd i USA. Den bygger på forskning som började i Lund för mer än trettio år sedan. Läs artikeln i Forskning & Framsteg på fof.se >>> 

Det värker så du tror att huvudet spricker – vad händer i hjärnan vid migrän?

Migrän är en av de vanligaste hjärnsjukdomarna. Och enbart i Finland lider över en halv miljon av den plågsamma huvudvärken. Ny forskning visar att ärftligheten spelar en stor roll tillsammans med andra riskfaktorer. Här tar vi också upp de olika faktorer som kan utlösa ett anfall ...

Tidernas största migränundersökning ger mer kunskap om sjukdomens ärftlighet

Tusentals gener i samverkan bidrar till att migrän går i arv, visar ny finskledd undersökning. Risken att ärva migrän beror också på vilken typ av migrän det handlar om. Migrän är en av de vanligaste hjärnsjukdomarna. I Finland finns en halv miljon människor med migrän. Men ...

Migrän i samband med mensen? Gynekologens bästa tips

Får du ofta svår huvudvärk i samband med mens? Upp till två tredjedelar av alla kvinnor med migrän får anfall i samband med mensen. – Det finns många besvär och symptom som påverkas av menscykeln, säger Angelica Lindén Hirschberg, överläkare och professor i gynekologi. Läs artikeln ...

Så vet du om huvudvärken beror på migrän eller spänningar

Spänningshuvudvärk kan komma av nackont, att man sitter fel eller olösta konflikter. Men migrän är en ärftlig huvudvärk, berättar läkaren Björn Strandell. Läs/lyssna på Sveriges Radio P4 Örebro, sverigesradio.se >>> 

Så minskar du din huvudvärk

Nästan alla har huvudvärk ibland och många lider av migrän. Genom att leva sunt kan man undvika en stor del av smärtan. Och med rätt behandling blir de flesta mycket bättre. Läs artikeln på Uppsala Nya Tidning Unt.se >>>   

Många lider av migrän – ny forskning räddade Caroline, 51

Cirka 1,3 miljoner svenskar har migrän. En av dem är Caroline Hagström i Falköping. I över 20 års tid hade hon levt med sin svåra huvudvärk när hon fick chans att delta i studien av ett nytt läkemedel. Läs artikeln på Allers.se >>>   

Forskare: Migrän kan öka risken för hjärtattack och stroke

Migrän är inte bara smärtsamt. Det kan också innebära en förhöjd risk för stroke och hjärtattack. I en ny studie har forskare sett att personer med huvudvärkstypen i större utsträckning drabbas av hjärtproblem. Läs artikeln på Hälsoliv, Expressen.se >>>   

Kvinnor med migrän och med reumatism tål kyla sämre än andra

Ny forskning gjord i de fyra norrlandslänen visar att en del människor är särskilt känsliga för kyla. Det handlar bland annat om kvinnor med reumatism och kvinnor med migrän, visar studien. Läs artikeln eller/och se nyheterna på SVT Västernorrland på Svt.se >>>   

Migrän prioriteras lågt i Gävleborg

Region Gävleborg satsar minst i landet på specialistbehandling av svår huvudvärk och migrän. Bara en dryg procent av de närmare 4500 patienter i Gävleborg som lider av kronisk migrän får enligt patientorganisationen Huvudvärksförbundet ta del av injektionsbehandlingar mot smärtan. Läs artikel på P4 Gävleborg sverigeSRadio.se >>>  ...

Migraine therapy that cut attacks hailed as ’huge deal’

A new approach to preventing migraines can cut the number and severity of attacks, two clinical trials show. About 50% of people on one study halved the number of migraines they had each month, which researchers at King’s College Hospital called a ”huge deal”. The treatment ...

Boende i Västsverige förlorare i migränlotteriet

Ansvariga landstingspolitiker i Västra Götalandsregionen måste börja prioritera migränvården, skriver ordföranden för Huvudvärksförbundet Anna Karin Wallberg. Läs artikel på GT Expressen.se >>>   

Marie Lundberg Huvudvärksföreningen Stockholm talade på HSO:s ordförandestämma

Årets sista ordförandestämma hölls den 27 november och inleddes av HSO Stockholms läns ordförande Annika Hässler, som hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Efter det lämnades ordet över till ordföranden för Huvudvärksföreningen Stockholm, Marie Lundberg, som informerade om föreningens arbete. Föreningen har nyligen ändrat namn ...

Ny behandling hjälper vid kronisk migrän

Patienter med svår migrän kan få en lindring med hjälp av en ny typ av förebyggande läkemedel som blockerar neuropeptiden CGRP. Det visar nya studier i New England Journal of Medicine. Läs artikel på DagensMedicin.se >>>     

Migrän med aura ger inte så stor strokerisk

Om du har migrän med aura och är rädd för en stroke, visar nu en stor undersökning att risken är mindre än man tidigare trott. Läs artikel på SverigesRadio.se/Vetenskapsradion >>>   

Migrän med aura – men inte utan – ökar risken för stroke

Ökad risk för stroke vid samtidig migrän föreligger endast hos individer som har migrän med aura. Risken är dessutom lägre än man tidigare visat, visar en tvillingstudie från Karolinska institutet. Studien visar också att familjära faktorer kan bidra till att öka risken. Läs artikel på Forskning.se ...

7 myter och sanningar om migrän

Är migrän vanligare hos kvinnor? Kan man ha migrän utan huvudvärk? Går det verkligen att träna bort sin migrän? Det finns en hel uppsjö av föreställningar om migrän. Men vad är sanning och vad är myt om den fruktansvärda huvudvärken? Hälsoliv reder ut sju vanliga påståenden. ...

Allt fler barn och unga lider av huvudvärk – Migrändagen

Den 12 september är det europeiska migrändagen Nya studier visar att huvudvärk ökar bland barn och ungdomar i de nordiska länderna. Man vet inte varför men läkarna tror att det handlar om en eller flera miljöfaktorer. Läs artikel/pressmeddelandet från Huvudvärksförbundet, som öppnas i pdf genom att ...

Ny medicin ska förebygga migrän

Runt 15 % av alla svenskar drabbas då och då av migrän. Men snart kommer troligen en ny medicin mot migrän att godkännas, och det är en Lundaforskares rön som ligger till grund för den. Läs artikel på P4 Malmöhus, SverigesRadio.se >>>   

Skåne först med huvudvärksskola

Huvudvärk och den tuffare varianten migrän plågar många svenskar. Men nu startar en huvudvärksskola som ska lära ut tekniker som lindrar. Och Skåne är först ut. Läs artikel på P4 Malmöhus, SverigesRadio.se >>>   

Patient i 40 år – Märkligt att ständigt bli ifrågasatt

I dag kan robotar klå läkare när det gäller att hitta ovanliga diagnoser, men inte i att lyssna, förklara och att visa empati. Allt det som gör en sjukdom lättare att bota – eller bära. Sverige ligger i strykklass när det gäller kvaliteten i patientsamtal. Läs artikel ...

Forskningsstöd till forskning om migrän, horton och annan huvudvärk

Hjärnfonden delar varje år ut forskningsanslag om 500 000 kronor per år i antingen ett eller två år till etablerade forskare inom neurovetenskap vid svenska universitet samt stipendier om 300 000 kronor till unga forskare som nyligen avlagt doktorsexamen (till och med år 2015 var summan 280 000 ...

Neurolog: Barns huvudvärk oroväckande

I ett, för all del välmenande, utspel nyligen lovade statsministern ytterligare 1 miljard till främst primärvården. Men problemet är inte att vi rent ekonomiskt satsar för lite på sjukvården, i stället är det den bristande kontinuiteten, skriver sex läkare. Läs artikel på Yle Nyheter SvenskaYle.fi >>>   

Vi behöver en modig satsning på husläkare

I ett, för all del välmenande, utspel nyligen lovade statsministern ytterligare 1 miljard till främst primärvården. Men problemet är inte att vi rent ekonomiskt satsar för lite på sjukvården, i stället är det den bristande kontinuiteten, skriver sex läkare. Läs artikel på Svenska dagbladet Svd.se >>>    ...

HeadPodd, en podcast som handlar om huvudsaken

Helena Elliott, kanslichef på Huvudvärksförbundet samtalar och utbyter erfarenheter med andra som också har eller möter huvudvärk. Hon läser kapitel ur berättelsen ”Headvigs resa” som i varje avsnitt inspirerar till intressanta frågeställningar som besvaras tillsammans med en HeadGuest. Lyssna på podden på Soundcloud.se >>>   

Kunniga patienter kan hjälpa till att förbättra vården

En satsning på spetspatienter har stor potential att ge såväl besparingar i vårdkostnader som nya sätt att bedriva vård. Då kan aktiva och kunniga patienter stödja kroniskt sjuka och avlasta vården, skriver flera debattörer. Läs artikel på SvD.se >>>   

How a foundation is helping people suffering from migraines

Danielle Byron Henry Migraine Foundation works to give access to treatment and support for those living with migraine disease, especially young adults and children. This year, the Foundation has funded ”Headache School,” in conjunction with the University of Utah, offering free bi-weekly educational and therapeutic sessions with experts. The ...

Ny medicin: Migränen styr inte längre mitt liv!

15 dagar varje månad tvingades Annika ta migrän-medicin från morgon till kväll. Med ett nytt läkemedel har anfallen blivit både färre och lindrigare. Läs artikel på Allas.se >>>   

The difference between a headache and a migraine explained

Migraine is an extraordinarily prevalent neurological disease, affecting 38 million men, women and children in the U.S. and 1 billion worldwide. • Migraine is the 3rd most prevalent illness in the world. • Nearly 1 in 4 U.S. households includes someone with migraine. • Amazingly, 12% ...

Johannas migrän var livsfarlig sjukdom

Johanna Lantz, 20, har inte upplevt en enda dag utan huvudvärk. Under skolåren avfärdades det som spänningshuvudvärk och migrän. Nu har hon genomgått fyra omfattande hjärnoperationer och är fortfarande inte bra. Läs artikel på Lokaltidningen.se >>>     

Primärvårdspratarna – Huvudvärksskola med Marie Lundberg & Anna-Karin Wallberg

Marie Lundberg, ordförande i Migränföreningen i Stockholms län och Anna Karin Wallberg, ordförande för Huvudvärksförbundet, vill väcka frågan om behovet av en huvudvärksskola på primärvårdsnivå. Mer än 1,3 miljoner människor har migrän i Sverige. Nästan en halv miljon har väldigt svår huvudvärk med täta och långa ...

Handikappförbunden blir Funktionsrätt Sverige

Idag byter Handikappförbunden namn och blir Funktionsrätt Sverige. Vi välkomnar också Lars Ohly som vår nya ordförande. Han efterträder därmed Stig Nyman, som varit ordförande sedan 2015. Läs artikel på Funktionsratt.se >>> 

The Migraine World Summit 2017

36 migraine experts, including world-renowned doctors, researchers, and patient advocates, will be sharing their wisdom at the Migraine World Summit, a free online event that’s happening this week. (Edit 23 april-2017.) Read the article in Migraine.com >>>

The association between shift work and treatment-seeking migraine in Denmark

In Europe, the one-year prevalence of migraine is 14.9% and migraine is on the top-ten list of leading causes of years lost to disability. Sleep disturbances and irregular daily routines are considered triggers of migraine and these factors are well-known consequences of shift work. Read the ...

Kvällsarbete kan ge migrän

De som jobbar kväll regelbundet drabbas oftare av migrän än som de som jobbar dagtid, enligt en dansk studie vid Köpenhamns universitet. Forskarna menar att konsekvenserna av migrän är ett förbisett hälsoproblem med korttidssjukskrivningar som följd. Läs artikel på Prevent.se/arbetsliv >>>   

Migrän ökar risken för ångest trefaldigt

Enligt en ny studie från University of Toronto är risken för att utveckla ångestsyndrom tre gånger högre för den som lider av migrän. Läs artikel på Expressen.se >>> 

New research point to role of dopamine

Migraine attacks are so complex that researchers are still figuring out exactly what happens in your brain and nervous system. This new research out of the University of Michigan measures dopamine levels and shows that they fall during an attack. This drop in dopamine can help ...

Att leva med migrän och inte bli tagen på allvar

Vi har tidigare rapporterat om en ny medicin mot migrän som är i slutfasen av kliniska tester och beräknas vara ute på marknaden om två år, enligt forskare och läkare. Den här medicinen kan bli revolutionerande för de som lider av kronisk migrän. Läs artikel och lyssna på SverigesRadio.se ...

Ny migränmedicin kan hjälpa miljontals

För mer än 30 år sedan upptäckte professorn Lars Edvinsson vid Lunds universitet en substans i hjärnan som han trodde kunde spela en stor roll vid migränanfall. Snart kan en medicin, grundad på hans upptäckt, finnas på marknaden. Substansen som Lars Edvinsson upptäckte heter CGRP. Läs artikel och ...

BrainCool AB tecknar avtal om kliniska studier och erhåller etikgodkännande för behandling av migrän i England

BrainCool AB har tecknat avtal (Clinical Trial Agreement – CTA) med National Health Service (NHS) i norra England för en klinisk multicenterstudie för att behandla migränpatienter med medicinsk kylning i hemmiljö. Studien kommer att ledas av Dr Jitka Vanderpol, neurolog vid Cumbria Partnership NHS Foundation Trust. ...

Preliminary Study Celebrates Positive Results for Wireless Migraine Device

A new, wireless arm patch may be the secret to helping patients with migraine without a prescription for potentially addictive drugs. The device, Avital, uses transcutaneous electrical stimulation to ease migraine pain and can be controlled on a smartphone app. Read the article in MDmag.com >>>    

Armband minskade smärta vid migränattack

Elektriskt stimulerande armband halverade smärtan vid en migränattack hos mer än hälften av försökspersonerna, enligt en mindre israelisk studie i Neurology. Läs artikel på DagensMedicin.se >>>  

Migrän kan ge propp i hjärnan hos unga

Unga människor som har migrän kan drabbas av propp i hjärnan. Nu visar en studie på ett särskilt samband för dem med en ovanlig form av migrän. Läs artikel på SverigesRadio.se >>>  

Association Between Migraine and Cervical Artery Dissection.

The Italian Project on Stroke in Young Adults. In this cohort study of 2 485 patients aged 18 to 45 years with first-ever acute ischemic stroke, a history of migraine, especially the subtype without aura, was independently associated with cervical artery dissection. The strength of this ...

Nytt sätt att stoppa migrän

Svensk forskning har banat väg för en helt ny typ av läkemedel mot migrän. Nu tävlar fyra läkemedelsbolag om att vara först – och de är redan i slutfasen av de kliniska testerna. Läs artikel på Forskning och framsteg, FoF.se >>>    

Cognitive Behavioral Therapy Effective for Pediatric Migraine

Cognitive behavioral therapy (CBT) is an effective nonpharmacologic treatment that should be considered as a first-line therapy for pediatric migraine, according to a large systematic review and meta-analysis reported in Headache.1 Read the article in NeurologyAdvisor.com >>>

Slipp huvudvärken utan att ta tabletter

Huvudvärk drabbar de flesta av oss någon gång. Det är ofta inget att oroa sig över, men dunkandet är inte mindre irriterande för det. Som tur är finns enkla knep att ta till för att bli kvitt värken – utan att behöva knapra piller. Läs artikel ...

Bra att veta om migrän

Sprängande, pulserande eller dunkande och återkommande huvudvärk med illamående är symtom på migrän. Denna folksjukdom har följt mänskligheten sedan urminnes tider. Läs artikel på Allt om Vetenskap.se >>>    

Migraine sufferers at higher surgery stroke risk: study

Paris (AFP) – People who suffer migraines are at a higher risk of stroke after surgery, researchers said on Wednesday. This means that a history of migraines, which affect about one in five people, should be taken into account when weighing the pros and cons of ...

Smärtpatienter kan få vänta sex år på rätt diagnos

Människor med kronisk smärta får för lite hjälp av sjukvården. Det kan ta flera år att få träffa en smärtspecialist, vilket blir mycket dyrt för samhället, enligt en ny rapport som helt dömer ut smärtvården i landet. Särskilt illa är läget i Stockholm och Västra Götaland. ...

Patienter med smärta måste få bättre hjälp

Långvarig smärta drabbar både individer och samhället. Det behövs en radikal omläggning av smärtvården på bred front. Drabbade ska inte behöva passera läkare efter läkare för att få rätt hjälp, skriver debattörer från flera förbund. Läs artikel på Svenska Dagbladet, Svd.se >>>  

Migränpatienter prioriteras bort

Verksamhetschef Jesper Peterson säger att man gjort en uppskattning om att cirka 1000 skåningar uppfyller alla kriterier för kronisk migrän. Men faktum är att det är väldigt få migrändrabbade som faktiskt får träffa en neurolog. De flesta går till vårdcentralen och kommer inte längre upp i vårdkedjan. Läs ...

Migrändrabbade i kö för botoxbehandling

Allt fler skåningar söker behandling med den muskelavslappnande medicinen Botox mot sin migrän. Men bara en bråkdel av dem får behandlingen. Den allmänna sjukvården har nämligen inte kapacitet nog för att ge medicinen och de privata alternativen är få. Läs artikel på P4 Malmöhus, Sveriges Radio ...

The Word Headache

It’s not just a headache. This sentence has been a rallying cry for the last several years in the migraine community, fighting against the idea that migraines are simply bad headaches that we are somehow too weak to tolerate. The stigma surrounding migraine disease is pervasive. Words ...

Lena, 44, har lidit av migrän hela livet

Migrän är en vanlig folksjukdom som för många kan starta redan i unga år. Det vet Lena Vestin, 44, som fick sitt första migränanfall när hon var sex år gammal. ”När det slår igenom är jag helt okontaktbar”, säger hon. Läs artikel på Metro.se >>>

4 Big Migraine Food Triggers You Need to Know

A new study confirms which foods trigger migraines and offers insight into the best headache diet Läs artikel på Migraineagain.com >>>  

Onlinekurs kan hjälpa människor ​bli fria från migrän och huvudvärk

Över två miljoner svenskar lider av huvudvärk. Nu lanserar Yogobe tillsammans med Per Söder en onlinekurs mot migrän och huvudvärk – 22 veckor till ett huvudvärksfritt liv. Läs artikel på www.myNEWSdesk.com >>>  

Den här behandlingen reducerar migrän

Nästan en miljard människor i världen drabbas av migrän. Italienska forskare har upptäckt att en diet med få kolhydrater kan minska antalet migränattacker. Läs artikel på Illustrerad Vetenskaps hemsida, www.illvet.se >>>

Why women get more headaches than men

– and how they can be triggered by anything from exercise to sex British women are twice as likely to suffer from headaches as men More than half of migraine sufferers had less pain after having sex High oestrogen and lack of sleep can mean more headaches after ...

Studie: Kvinnor får oftare huvudvärk än män

Det är ingen myt att kvinnor oftare drabbas av huvudvärk jämfört med män. Det slår en ny internationell studie fast. Mer än dubbelt så många svenska kvinnor lider av svår huvudvärk och anledningarna kan vara många. Läs artikel på Expressen.se/halsoliv >>>  

Handikappförbunden blir Funktionsrätt Sverige

Idag (2016-10-19), har Handikappförbundens kongress beslutat att organisationen ska byta namn till Funktionsrätt Sverige den 18 maj 2017. ”Namnet är väl valt och vilar på grunden för vårt arbete, nämligen mänskliga rättigheter som de förtydligas i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning”, säger Stig Nyman, ...

Migraines could be caused by gut bacteria, study suggests

Research shows sufferers have higher levels of bacteria involved in processing nitrates, and could explain why some foods appear to act as migraine triggers Read the article in The Guardian >>>

European headache federation consensus on technical investigation for primary headache disorders

The Journal of Headache and Pain is a peer-reviewed open access journal published under the brand SpringerOpen. It is specifically dedicated to researchers involved in all aspects of headache and related pain, including theory, methodology, clinical practice and care. The journal’s scope is broad, reflecting the wide ...

Framsteg inom migränbehandling baserade på svensk forskning

Svensk forskning har banat väg för den första förebyggande behandlingen utvecklad specifikt för den kroniska huvudvärkssjukdomen migrän. Läs artikel på biostock.se >>>

Din migrän beror på vitaminbrist

Ett nytt forskningsprojekt pekar ut vitaminbrist som orsak till migrän. Läs artikeln i Illustrerad Vetenskap >>>

Ibland kan jag känna mig väldigt ensam i min migrän

Den 12 september var den europeiska migrändagen. Över en miljon svenskar är drabbade av sjukdomen. Marie Åberg arbetar på Hjärnfonden. Hon har haft migrän sedan 15-års åldern och så här säger hon om sjukdomen. ”Ibland kan jag känna mig väldigt ensam i min migrän. Ingen ser ...

Migrän bakom stor del av den ökande sjukfrånvaron

Läs artikeln i Läkartidningen >>>

Forskning ger hopp för migrändrabbade

Upptäckten att en peptid kallad CGRP triggar migränattacker är goda nyheter för de uppskattningsvis 850 miljoner drabbade. Vid horisonten finns mediciner designade enbart för migrän, med möjligheter för effektiv migränbehandling utan biverkningar. Läs artikeln >>>

Chronic Migraine Screener

A tool to help start an important conversation with your doctor Läs artikeln >>>

Sex tips som kan lindra din migrän

Drygt en miljon svenskar lider regelbundet av migrän. Men bara hälften söker läkare för sina smärtor. Många tiger och lider. Och det helt i onödan eftersom det numera finns mediciner som både förebygger och lindrar. Gå till artikeln >>>

Forskning – Nya läkemedel mot migrän

Sajedeh Eftekhari, har fått Hjärnfondens stipendium 2016, för sin forskning om signalsubstanser som har stor betydelse vid migränanfallets uppkomst. Gå till artikeln >>>

Migraine Triggers and Oxidative Stress

Migraine Triggers and Oxidative Stress: A Narrative Review and Synthesis Gå till artikeln >>>

Antioxidanter kan förebygga migrän

Ny forskning antyder att antioxidanter kan förebygga migrän. Gå till artikeln >>>

Varför får vi migrän?

Migrän är sprängande huvudvärk som kan pågå i några timmar upp till två dygn. Värken sitter oftast intill ena ögat eller ena sidan av huvudet. Man mår oftast illa vid ett anfall och ibland kräks man. Läs artikeln >>>

Ny upptäckt: Orsaken bakom migrän funnen

Nu har forskare hittat vad de anser är den enda orsaken till migrän. Det betyder också att man nu kan förebygga migränanfall och det kan vara så enkelt som ett vitamintillskott. Gå till artikeln >>>

Du har rätt till bra vård

Som patient har du rätt att bli bemött med respekt av personalen i hälso- och sjukvården. Du ska få en bra vård av god kvalitet. Vårdpersonalen ska också ge dig den information du behöver för att du ska kunna vara delaktig i din vård. Gå till ...

Sju oväntade saker som händer vid huvudvärk

Domningar, yrsel och synrubbningar är kanske inget man räknar in i en vanlig huvudvärk. Men är den av det svårare slaget kan dessa symptom dyka upp som en otrevlig överraskning. Här hjälper vi dig att kartlägga huvudvärken så att du snabbare förstår vad som är på ...

Ett steg närmare nytt läkemedel för behandling av migrän

Klarias första produkt klar för klinisk prövning Gå till artikeln >>>

Klusterhuvudvärk ger brännande smärta

En typisk beskrivning av Klusterhuvudvärk (Hortons huvudvärk) är att det känns som att någon tränger in en eldgaffel i ögat. Gå till artikeln >>>

Botox and CGRP – and the Future of Migraine Treatment

Gå till artikeln >>>

Fel rödvin, vid fel tillfälle kan utlösa ett anfall

Varför får man migrän av vissa viner? Mikael Mölstad, vinskribent på Svenska Dagbladet utreder frågan. Till artikeln>>

5 bra yogaövningar som kan lindra din migrän

Fem övningar som håller migränen borta. Gå till artikeln >>

Ofta sjuk? Så slipper du karensdagen

Trots att otaliga lider av migrän, reumatism och andra sjukdomar som kommer i skov, känner de flesta inte till att de både kan slippa karensdagen.  Läs mer >>

Ljusare framtid för migränpatienter

Lars Edvinsson, migränforskare i Lund, tror på nya bättre läkemedel mot migrän inom en snar framtid. Gå till artikeln>>

Nyhetsmorgon: Doktorn om huvudvärk

Doktorn om migrän: ”Begränsa alla synintryck så mycket du kan.” Gå till inslaget på Tv4

Forskare hoppas på en ny biomarkör för migrän

Patienter med migrän ser ut ha ett rubbat samband mellan tjockleken på vissa regioner i hjärnbarken och deras känslighet för smärta, enligt nya studier. Gå till artikeln >>

Ansiktsgel kan bli behandling mot migrän

Att ta antiinflammatoriska läkemedel via munnen är redan en etablerad behandling av migrän. En ny mindre randomiserad studie antyder att topikal behandling på huden möjligen kan bli det i framtiden. Gå till artikeln >>  

Avslappning ger god hjälp

Att lära sig leva med sin smärta och hitta komplement till medicinsk smärtlindring är mycket värt. Läs om Ros-Marie som hanterar smärtan med goda vanor. Gå till artikeln >>

Amanda har migrän 25 dagar varje månad

Amanda Sandholms migrän ger henne konstant värk och anfall som gör henne sängliggande. Nu kräver Migränförbundet att Socialstyrelsen ändrar sin klassificering av sjukdomen för att underlätta för de 450 000 svenskar som lider av kronisk migrän. Gå till artikeln >>

När huvudet vill sprängas

För 13% är migrän en plåga för hela livet. Gå till artikeln >>

Fritt söka vård i hela landet

Från årsskiftet har alla patienter rätt att söka öppen specialistvård var man vill i landet. Men fortfarande måste patienten betala för själva resan till annat landsting. Gå till artikeln >>    

Ny lag ska stärka patientens ställning

Från den 1 januari 2015 gäller en ny patientlag. Lagen förtydligar kravet på vårdens informationsplikt till dig. Gå till artikeln. >>

Ingefära- 5 anledningar att äta det varje dag

Ingefära mot migrän Gå till artikeln >>

5 typer av huvudvärk och hur du slipper den

Migrän, spänningshuvudvärk, läkemedelsutlöst huvudvärk, huvudvärk p,g,a, bihåleinflammation, ansträngningsutlöst huvudvärk Gå till artikeln >>

Om Hortons huvudvärk i Gomorron Sverige

Om Hortons huvudvärk >>

Nytt hopp för drabbade av Hortons huvudvärk

Gå till artikeln och videon>>      

”Läkarna bäst på att avgöra sjukpenning”

Gå till artikeln    

Stressad och ont i huvudet

Till artikeln

Träning motverkar huvudvärk hos unga flickor

Till artikeln

Den jobbiga sjukdomen

Gå till artikeln

Han hittade vägen ur migränen

Gå till artikeln >>

9 effektiva sätt att bota migrän – nya metoder

Gå till artikeln » 

Huvudvärk under ansträngning?

  Hej, Det började med att jag fick huvudvärk i vänsta sidan av huvudet under ett gympass under ansträngning. Sedan dess återkommer huvudvärken ibland när jag tränar. Ibland märker jag små ilningar i samma del av huvudet även när jag inte tränar. Kan tillägga att första ...

Huvudvärken vill inte gå över

  Hej, Jag har frågor om min spänningshuvudvärk. Detta har pågått i 16 dagar nu. Jag har tagit Alvedon men det hjälper inte. Värken håller i sig hela dagarna. När jag vaknar på morgonen tror jag att det är över. Men det kommer tillbaka efter en ...

Plötslig huvudvärk och feber

Hej, Jag är 22 år. Jag har aldrig haft migrän förut vad jag vet och vet inte hur det känns. Men jag mådde alldeles bra en dag och började känna hur det gjorde ont i huvudet och det blev värre för stunden när jag hostade. Några ...

Varför kraftigare huvudvärk med hormonspiral? 

Hej! Jag har haft ont i huvudet nästan hela mitt liv. Jag är idag 40år. Jag har varit på röntgen av huvudet 2 gånger och gjort ett test som bestod av frågor som läkaren ställde. Kom fram till att det är någon form av spännings/stress huvudvärk. ...

Treo i 10 års tid – vad göra?

  Hej! Jag har under årens lopp haft mer eller mindre frekvent huvudvärk och ofta löst det med vanliga Treo. Det har handlat om 1 tablett åt gången och därefter ytterligare 1 om det inte hjälpt. Så här har jag hållit på säkert de senaste 10 ...

Kan smärta i ögonen bero på huvudvärk?

  Hejsan, Jag är en kille på 36 år. Jag har haft ständiga problem med min nacke i snart 4 år, därmed väldigt mycket huvudvärk på grund av det. För några veckor sedan började jag få ont i mina ögon. Det känns som någon trycker på ...

Hur sluta med Inderal Retard?

Hej! Jag tar regelbundet Inderal Retard 80 mg varje morgon mot huvudvärk. Jag har gjort det i cirka 10 års tid och det har hjälpt mig att hålla huvudvärken borta när jag vaknar på morgonen vilket den i stort sett gjort varje dag unde 5-6 års ...

Kan tryck vid tinningen vara migrän?

  Hej! Jag har ett konstigt tryck på höger sida av huvudet, ungefär i höjd med tinningen och bak mot örat. Har haft det från och till i 5-6 månader. Det blir alltid värre när jag lägger mig ner och ligger åt vänster när jag ska ...

Hjälper kortison mot migrän?

  Hej! Om man misstänker att man fått huvudvärk av den medicin man använt (triptaner), har jag hört att en metod är att behandla med en kur baserat på kortisontabletter, som man tar under en kortare tid, typ 8-10 dagar. Kan detta vara korrekt? 1) Hur ...

11-årig idrottare med migrän

  Hej! Jag är mamma till en 11-årig pojke som har barnmigrän. Sannolikt har han haft detta i ett par år, men fick diagnosen av sin barnläkare först i höstas. Diagnosen ställdes enbart baserat på vår berättelse, dvs. återkommande kraftiga huvudvärksattacker (ensidigt och pulserande) som ofta ...

Kan kortison lindra migrän?

  Hej! Om man misstänker att man fått huvudvärk av den medicin man använt (triptaner), har jag hört att en metod är att behandla med en kur baserat på kortisontabletter, som man tar under en kortare tid, typ 8-10 dagar. Kan detta vara korrekt? 1) Hur ...

Kan ögonproblem tyda på migrän?

  Hej, Då och då får jag svår huvudvärk kring vänster öga. Det börjar alltid kring ögonbrynet. Om jag tar tabletter, ett par Alvedon eller Treo, så brukar det gå över, men om jag inte tar några tabletter blir det värre och värre. Värken går ner ...

Varför får jag konstiga synrubbningar?

Hej, Förra sommaren började jag märka en kraftig ensidig huvudvärk, som föregås av synrubbningar, mörker, tinitus, och sist men inte minst, yrsel, jag få den utan att få eller ha huvudvärk. Jag har genomgått en massa specialundersökningar i form av MR, EEG, blod tester, balansundersökningar…m.m. , ...

P-piller och öljästtabletter vid Hortons huvudvärk?

Hej, Jag är en kvinna född 1977 och bosatt i Tyskland sedan 9 år tillbaka. Jag har haft Hortons migrän sedan 2000, diagnostiserad 2005. Jag har två perioder om året; höst och vår: attackerna varierar mellan varannan dag, till 2 attacker per dygn, cirka 1-3 timmar ...

Huvudvärk och yrsel vid uppresning

Hej, Varje gång jag har suttit ner, även om jag bara suttit en liten stund, så får jag huvudvärk och yrsel när jag reser mig och jag undrar vad det kan bero på? (publ. 2013-11-25) Av: Elie Svar: Hej Elie, Yrsel vid uppresning beror vanligen på ...

Egenremiss för son på 11 år

Hej! Jag har en son på 11 år som har haft huvudvärk från och till i 8 veckor. Det kommer plötsligt och ofta på kvällstid. Han får ofta näsblod, har nackstelhet och blir trött och orkelös ibland. Feber. Varit hos doktor 3 ggr men de gör ...

Huvudvärk och illamående efter träning.

Hej! Jag har sedan knappt två år återkommande huvudvärk efter träning. Uppkommer vanligen 4-6 timmar efter träning och fortsätter till lunch dagen efter. Ibland ingen värk på kvällen utan endast att jag vaknar med ont i huvudet och det har även hänt att jag vaknar mitt ...

Kan värken bero på synfel?

Hej, Jag är en tjej på 16 år som under flera år lidit utav huvudvärk som kommer till och från ganska ofta. Det är oftast inga kraftiga huvudvärkar utan de går att hantera, men det är ju fortfarande jobbigt att gå runt med det relativt ofta ...

Är Ergenyl Retard ett alternativ för mig?

Hej! Jag är 33 år, och har haft migrän i 17 år. Dom senaste fyra åren har den varit riktigt svår med flera anfall i veckan. Jag är sjukskriven, men ska börja jobba 50% snart. Jag har provat massor av förebyggande medicin utan resultat. Nu vill ...

Hur fungerar Q10 och Mattram förebyggande?

Hej,  Jag är 38 år och har haft migrän med aura sedan tonåren och cirka 1-2 anfall per år. Under och efter mina graviditeter har jag haft betydligt fler anfall och det tycks även hålla i sig. Senaste tiden har jag haft 4 anfall på två ...

Migrän med aura och konstiga hallucinationer

Hej, Sedan några månader har jag lidit av sk. migrän med aura. Anfallen kommer en gång i månaden och är precis som den klassiska beskrivningen. Men problemet är att auran aldrig verkar ge med sig helt. Den har blivit kronisk och blir bara värre och värre. ...

Zomig Nasal och Treo hjälper inte längre

Hej, Jag har haft ont i huvudet i över tio år. Ett tag så tog jag bara Treo, men sedan fick jag Zomig Nasal som fungerar bra! Men jag tycker det är jobbigt att ha migrän hur som helst och när som helst. Natt som dag. ...

Varför får jag ingen förebyggande migränbehandling?

Hej! Jag har varit utsatt för stress under en längre tid (en ganska jobbig skilsmässa) och har de senaste 3 månaderna haft cirka 12 migränanfall/månad. Tycker själv att det är ganska mycket och det är så klart jobbigt att få livet att fungera. När jag träffade ...

Efter 15 år har migränen blivit sämre

Hej,  Jag har haft migrän i minst 15 år (förmodligen längre) och de senaste åren har jag blivit sämre. Jag har haft cirka 2 attacker/månad, ont trots medicinering med Maxalt (det är den ända migränmedicinen som fungerar för mig). Jag har då även kunnat arbete. Men ...

Migrän och svåra PMS-problem

Hej!  Jag har haft migrän till och från i cirka 20 år, är 43 år nu. Jag har för ett par månader sedan fått svåra PMS problem och därav mer migrän på köpet från ägglossning fram till menstruationen. Jag har börjat ta Citalopram 10 mg mot ...

Kan konstiga synrubbningar vara ögonmigrän?

Hej,  Jag har i 8 månaders tid haft synrubbningar i form av ljuskänslighet, snö i synfältet, blixtar och flimmer, spiraler samt att synfältet skakar och böljar. Jag har även tydliga efterbilder av saker, tex om jag tittar på något och blundar så ser jag det igen ...

Första migränanfallet vid 51 års ålder?

Hej!  Min mamma och min son har båda migrän med aura. Har själv aldrig haft migränhuvudvärk, men har sedan 1-2 år tillbaka haft perioder med en smärtsam huggande smärta i ena ögat, som då varar i intervaller på några sekunder med korta pauser. Hela förloppet är ...

Fungerar Cerazette mot huvudvärk?

Hej! I flera månader har jag haft daglig huvudvärk när jag vaknat på morgonen. Jag använder bettskena som inte hjälper. Har även gjort en magnetröntgen och det visade ingenting speciellt. Nu har jag varit gravid och då inte haft daglig huvudvärk. Efter graviditeten har detta kommit ...

Kan jag ta Zomig Nasal under graviditet?

Hej, Kan man använda Zomig nasal nässpray vid kraftig migrän när man är gravid i vecka 37? (publ. 2013-09-04) Av: Vickan Svar: Hej Vickan, Enligt FASS får man inte rekommendera användning av Zomig Nasal under någon del av graviditeten. Vi vet från stora registerstudier att Imigran ...

Migränen försvann efter en hjärtinfarkt

Hej, En vän till mig, som är 67 år, drabbades nyligen av en hjärtinfarkt. Han kom dock i tid till sjukhuset och efter en ballongsprängning mår han nu riktigt bra. Eftersom han lever ’rätt’ undrade han förstås varför han drabbats. Enligt läkaren så kunde anledningen vara ...

Är det en hjärntumör?

Hej, Jag är säker på att jag har en hjärntumör. Jag är hypokondriker och alltså väldigt orolig av mig, men ändå kan jag inte släppa denna tärande oro. Jag vill få ett svar av någon som KAN detta. Jag har aldrig fått ’på papper” att jag ...

Kan jag ta Sumatriptan plus Treo vid migrän?

Hej! Jag har haft migrän i 20 år. Den är hormonstyrd, två gånger i månaden á tre dagar. Jag tar Sumatriptan 50 mg och den fungerar oftast bra. Ibland behöver jag ta en till tablett ett par timmar efter den första. Ibland återkommer lite huvudvärk på ...

Migrän efter träning

Hej! Efter löpträning får jag ofta migränvärk. Om jag tränar på eftermiddag/kvällen vaknar jag ofta på natten efter med en sprängande värk, som oftar resulterar i kräkningar. Detta kommer alldeles för ofta vilket resulterar till att jag drar mig för att träna. Exempelvis kunde jag igår ...

Kan man blanda Koffazon med Alvedon eller Naproxen?

Hej, Jag har kronisk migrän och eventuellt även spänningshuvudvärk sedan många år, ca 50% av tiden i genomsnitt (1-4 dagar åt gången). Migrän har jag haft sedan jag var barn. Sedan fler och fler läkemedel blivit receptfria har jag provat mig igenom det sortiment som ordineras ...

Footer Right – Hitta hit

Adress

Karta med Kungsholmen i mitten

                     

Footer Left

Förstora bilden här

Ignorin – ett receptfritt alternativ för behandling av migränanfall

Gå till artikeln >>

Observation on clinical effects of electroacupuncture for migraine without aura

Behandling med elektrisk akupunktur Gå till den engelska artikeln >>

Could an Antibody Prevent Migraine?

Kan antikroppar förebygga migrän? Gå till den engelska artikeln >>

Placebo kan ha stor effekt mot migrän

Gå till den svenska artikeln >>

Comparative efficacy of triptans for the abortive treatment of migraine

En jämförelse mellan olika triptaner Gå till den engelska artikeln >>

Singel med migrän

Glimtar från föreläsning av Ewa Bäckström Tänkvärda frågor: Har en singel med migrän en sämre livskvalitet? Hindrar det dig att leva fullt ut? Finns det en rädsla för att våga göra en del saker? Saknar du tryggheten att ha någon med dig? Har migränen hindrat dig ...

Vidarkliniken

Migränföreningen ställde några frågor till Andrea Gerretsen Biemond, läkare på Vidarkliniken, om hur personer med värk, till exempel migrän, tas om hand på Vidarkliniken i Järna under en ”smärtrehabiliteringsvistelse” För det första – hur gör man för få behandling på Vidarkliniken?   – För personer med ...

Rehabilitering

Rehabilitering – och och en paus från medicinerna Marie Lundberg berättar om sin rehabiliteringstid på Vidarkliniken i Järna.     På grund av täta migränanfall sedan 40 år tillbaka i tiden ville Marie trappa ner användningen av triptaner (specifik migränmedicin).     – En rehabilitering på Vidarkliniken är ...
backtotop