Hormoner hämmar signalsubstans bakom migrän

Hur kan det komma sig att många kvinnor får migrän vid mens? Forskarna tror att nivåerna av hormonerna oxytocin och östrogen kan spela in. (2021-09-21) Forskning.se Läs artikeln på forskning.se      

”Vill regionerna utbilda fler är det bara att öka budgetarna”

Den verkliga orsaken till ”neurologbristen” är att neurologin är underfinansierad i relation till de enorma medicinska framstegen, anser Johan Zelano från Svenska neurologföreningen. (2021-09-16) Dagens Medicin, debatt Läs artikeln på DagensMedicin.se    

”Bättre migränvård handlar om att vilja”

Migrän- och huvudvärksdrabbade kan gå en betydligt ljusare framtid till mötes om politik och verksamhet en gång för alla bestämmer sig, skriver Svenska huvudvärkssällskapets styrelse. (2021-09-01) Dagens Medicin, debatt Läs artikeln på DagensMedicin.se   <

Lovande resultat för atogepant som förebyggande behandling mot migrän

Lovande resultat för atogepant som förebyggande behandling mot migrän Behandling med läkemedelskandidaten atogepant gav en signifikant minskning av antalet dagar med migrän eller huvudvärk hos patienter i en fas III-studie. Studien, som publiceras i New England Journal of Medicine, utvärderar atogepant som förebyggande behandling för vuxna patienter ...

Migränpatienter riskerar att få vänta – ökad brist på neurologer

Patienter med svår migrän riskerar att få vänta allt längre på behandling. Anledningen är en ökad brist på neurologer i Skåne, Stockholm och i flera andra delar av landet. Jesper Petersson, chef för kunskapsstyrning i Region Skåne, menar att neurologbristen beror på framsteg i behandling av ...

Brist på neurologer slår mot folksjukdom

I minst 14 av 21 regioner råder det brist på neurologer visar TT:s granskning. Bristen slår framför allt mot patienter med svår migrän. (2021-08-06) Läs artikeln på, Svd.se    

Det handlar om barn och ungdomars framtidsutsikter

Tidningen Huvudsaken Tidningen HuvudSaken Nr 2 år 2021, Svenska Huvudvärkssällskapet. Innehåll,/rubriker: Många barn och ungdomars framtid ligger i våra händer Det handlar om barn och ungdomars framtidsutsikter Skolhälsan och sjukvården måste samarbeta mer om barn med migrän och huvudvärk Forskningsresultaten borde bli en väckarklocka Stor efterfrågan ...

”Det går att lyfta huvudvärksvården i Skåne – om den poliska viljan finns.”

”Det går att lyfta huvudvärksvården i Skåne – om den poliska viljan finns.”   Förskingra inte den kunskap som finns i Skåne om migrän och andra huvudvärkssyndrom. Bygg vidare på den istället genom att inrätta en multidisciplinär huvudvärksmottagning vid universitetssjukhuset i Lund, menar Marie Lundberg vid ...

Nya rekommendationer om kronisk migrän kan vilseleda läkare 

Nya rekommendationer om kronisk migrän kan vilseleda läkare   Prevalensen av kronisk migrän är 1–2 procent hos vuxna i Sverige. Kronisk migrän är den svåraste formen av migrän och orsakar både stort lidande för patienterna och stora samhällsekonomiska förluster. (2021-05-04) Artikeln är publicerad i nättidningen: Läkartidningen Läs ...

Ta hand om Huvudsaken

Ta hand om Huvudsaken  Ta hand om Huvudsaken är en film om hur du med migrän, Hortons eller annan huvudvärk kan skapa en god arbetsplats i hemmet. Leg Sjukgymnast Birgitta Helmersson guidar och visar tillsammans med Huvudvärksförbundet. (2021-04-23) Artikeln är publicerad på Huvudvärksförbundets kanal på YouTube. ...

Tips för huvudvärksvänligt hemmakontor

Tips för huvudvärksvänligt hemmakontor  Huvudvärksförbundet har tagit fram filmen Huvudsaken. I filmen ger sjukgymnasten Birgitta Helmersson tips på hur den som har migrän eller annan huvudvärk kan skapa en bra arbetsplats hemma. (2021-04-23) Artikeln är publicerad på nättidningen: Arbetsliv – Sveriges största arbetsmiljötidning. Läs artikeln i ...

Funktionsrättspodden med Huvudvärksföreningen Stockholm

Funktionsrättspodden med Huvudvärksföreningen Stockholm  I detta avsnitt intervjuar vi Malin från Huvudvärksföreningen Stockholm. Vi tar även upp aktuella ämnen inom regionen. (2021-03-25) Funktionsrättspodden publicerad på Funktionsrätt Stockholms läns sida. Lyssna på Funktionsrättspodden på FunktionsrattStockholmsLan.se >>>

Lars Edvinsson får största priset inom hjärnforskning  

Lars Edvinsson får största priset inom hjärnforskning   Professor Lars Edvinsson vid Lunds universitet har tilldelats världens mest prestigefyllda pris inom hjärnforskning, ”The Brain Prize”, för sin banbrytande forskning om migrän. (2021-03-05) Publicerad, Life Science Sweden. Läs artikeln på Lifesiencesweden.se >>>    

Ny medicin mot migrän gav Malin, 46, ett nytt liv

Ny medicin mot migrän gav Malin, 46, ett nytt liv  Kraftig huvudvärk, illamående och kräkningar. När Malin Östblom, 46, hade som mest besvär av sin kroniska migrän kunde hon inte göra mycket annat än ligga stilla i sängen – sex dagar i veckan. Hon har testat ...

Grönt ljus för flera CGRP-hämmare vid svår migrän

Grönt ljus för fler CGRP-hämmare vid svår migrän  Nu rekommenderar NT-rådet tre så kallade CGRP-hämmare för patienter med svår och kronisk migrän. CGRP-hämmare är en ny typ av läkemedelsklass som förebygger migrän genom att blockera en neuropeptid som kallas CGRP. Professor Lars Edvinsson vid Lunds universitet ...

Under ytan

Under ytan Familj och karriär fanns inte på kartan. Migränen hade ett ­alltför starkt grepp om livet. I dag plockar Malin Östblom lego efter sina sjuåringar. Hon har ett jobb hon älskar. Att ta emot hjälp har varit nyckeln. (2020-12-11) Publicerad, Arbetsterapeuten nr 6, 2020. Läs ...

Migrän ett smärtsamt besök i underlandet

Migrän ett smärtsamt besök i underlandet Så ligger man här igen. Gardinerna är fördragna, utanför fönstret hörs ljuden av en stad som vaknar till liv. I mörkret söker sig en strimma ljus in, likt ett pekande finger. (2020-12-09) Publicerad, Arbetsliv/Prevent. Läs artikeln på Prevent.se >>>  

Malins berättelse om migrän

Malins berättelse om migrän  Hör Malins berättelse om hur det är att leva med svår migrän och vilka utmaningar hon behöver tackla i sitt liv. (2019-03-29) Publicerad, Novartis. Läs artikeln på Novartis.se >>>  

Yttrande över motion om vårdinsatser rörande huvudvärkssjukdomar

Tjänsteutlåtande – Förvaltningens motivering till förslaget  Vårdens kunskapsnämnd, Hälso- och sjukvårdsförvaltningens, yttrande över motion 2019-48 av Tara Twana (S) om utökad kunskap samt förbättrade vårdinsatser rörande huvudvärkssjukdomar. (2020-01-10) Läs om tjänsteutlåtande från HSF >>>  

Råden som som blir kvar när restriktionerna hävs 

  Uppläsning Nyhet – Hälsa och vård Publicerad: 2021-09-29 Den 29 september 2021 tas flera av de återstående restriktioner som gällt under pandemin bort. Det är nästa steg i den plan för avveckling av restriktioner som regeringen och Folkhälsomyndigheten tidigare presenterat. Men även framåt är det viktigt ...

Rädda den neurologiska öppenvården – dags att förändra vårdvalet

Det var för sex år sedan som Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting, nuvarande Region Stockholm, beslutade att införa vårdval för specialiserad neurologi i öppenvård. Bakgrunden till vårdvalet var att vässa tillgängligheten och öka besöken utanför akutsjukhusen. Vid den här tiden genomfördes årligen cirka 100 ...

Ny behandling vid migrän kräver bättre vårdstruktur

90 % blir hjälpta i primärvården – fåtalet behöver insatser av specialist. (2020-01-22) Läs artikeln i Volym 117, Läkartidningen >>>    

Forskare jagar botemedlet mot migrän

En miljard människor lider av ­migrän. Orsaken är att ett vanligt ­protein får deras känselnerver att löpa amok. Forskare utvecklat ett läkemedel som förhindrar att ­huvudvärken uppstår – men de jagar fortfarande svaret på varför vissa människor är känsliga för proteinet. (2020-01-19) Läs artikeln på Illustrerad ...

Migrän – en dold folksjukdom

Migrän är den vanligaste neurologiska sjukdomen hos unga och vuxna i arbetsför ålder. Drygt 10 % av män och 20 % av alla kvinnor får diagnosen migrän. Men det finns ett stort mörkertal. Många med migränhuvudvärk får aldrig rätt diagnos. (2019-02-21) Läs artikeln på Medicinsk Access ...

Att jobba med migrän – så får du hjälp

Migrän är en folksjukdom som drabbar runt en miljon svenskar. Trots det är kunskapen om sjukdomen liten och fördomarna många. Migrändrabbade bemötes ofta med skepsis av sin omgivning, inte minst på arbetsplatsen. (2019-07-16) Läs artikeln på Utbildning.se >>>   

Fråga om migränvård – besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S): Svar på fråga 2019/20:219 av Camilla Waltersson Grönvall (M) Migränvård Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig när jag avser att se till att det tas fram nationella riktlinjer för migränvården i Sverige och att det sker regelbunden uppföljning av denna vård. (2019-11-06) ...

Tabletter och kapslar med diklofenak blir receptbelagda

Läkemedelsverket har beslutat att tabletter och kapslar med diklofenak ska receptbeläggas från den 1 juni 2020. En studie från 2018 indikerar att tidigare kända risker för hjärt-/kärlbiverkningar också kan ses vid lägre doser och kortare behandlingstid. (2019-11-04) Läs informationen på Lakemedelsverket.se  >>>  

Ajovy ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

TLV:s beslut träder i kraft 1 november. Beslut och webbtext kommer publiceras inom kort. (2019-10-24) Läs informationen på TLV.se  >>>  

Stärk migränvården – Motion till riksdagen (M)

Stärk migränvården – Motion till riksdagen – 2019/20:2919 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) M har ställt en motion till riksdagen om stärkt migränvård, nationella riktlinjer samt en samlad vårdkedja för patienter med kronisk migrän. (2019-10-03) Läs motionen på Riksdagen.se  >>>  

Huvudvärk – misstrodd folksjukdom

Två miljoner svenskar har besvärande huvudvärk. 200 000 så svår att de har problem att sköta jobbet. Ändå lyckas många – men till priset att allt annat i livet väljs bort. (2019-10-01) Läs artikeln på Kollega.se  >>>  

Det händer i kroppen när du får migrän

Det är nästan ofarligt, men smärtan kan vara fruktansvärd. Migrän drabbar omkring var femte kvinna och var tredje man. Vad är det som händer i kroppen vid ett migränanfall? Vad är det för skillnad på migrän och vanlig huvudvärk – vad kan man göra åt det? ...

Nya läkemedel ger migrändrabbade hopp

Vid årsskiftet godkändes ett nytt läkemedel mot kronisk migrän i Sverige. Redan har livet förändrats för många drabbade. Fler nya mediciner är på gång. Den svenska forskaren Lars Edvinsson ligger bakom de banbrytande nya läkemedel som kan förändra livet för personer med kronisk migrän. (2019-07-20) Läs ...

Led svårt av migrän – ny medicin har gett Anna Karin Wallberg livet tillbaka

Anna Karin Wallberg har lidit av migrän sedan tonåren. Nu mår hon bättre tack vare ett nytt läkemedel. Under många år plågades Anna Karin Wallberg av en svår migrän. Nu har en ny behandling gett henne livet tillbaka. ”Allt är bara så underbart”, säger hon. (2019-07-20) ...

Hundratusentals svenskar har svårt att arbeta på grund av migrän

Upp mot 200.000 svenskar lider av kronisk migrän, med extrem huvudvärk och illamående. En ny enkätundersökning visar att nio av tio upplever att relationen till familj och vänner påverkas negativt. (2019-07-15) Läs artikeln på Dagens Nyheter på DN.se  >>> Det krävs inloggning på DN för flertalet ...

Att jobba med migrän – så får du hjälp

Migrän är en folksjukdom som drabbar runt en miljon svenskar. Trots det är kunskapen om sjukdomen liten och fördomarna många. Migrändrabbade bemöts ofta med skepsis av sin omgivning, inte minst på arbetsplatsen. (2019-07-16) Läs artikeln på Utbildning.se  >>>

Migrän pinar omkring 700 000 finländare – nya förebyggande mediciner

Omkring 700 000 personer i Finland lider av migrän, och var fjärde mister helt sin funktionsförmåga under migränperioderna, uppger Finlands Migränförbund. På befolkningsnivå har 15-18 procent av kvinnorna och 6-8 procent av männen diagnosticerats. Förutom de diagnosticerade fallen finns det enligt föreningen personer som lider av ...

Ont i huvudet? Expertens bästa råd för lindring

Nästan alla får ont i huvudet lite då och då. En mild spänningshuvudvärk går oftast över av sig själv, medan sjukdomar som migrän och Hortons kraftigt kan försämra livskvaliteten över flera år. Här svarar huvudvärksexperten Monicha Norén på vanliga frågor och ger råd kring symtom, läkemedel, ...

Skriftlig fråga till Lena Hallengren, socialminister (S)

2018/2019:703 Den dolda folksjukdomen migrän Migrän är en av vår tids dolda folksjukdomar. Bara i Sverige beräknas över 1 miljon personer vara drabbade av migrän. /…/ Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, är kronisk migrän en av de mest funktionsnedsättande sjukdomarna, tillsammans med terminal cancer, förlamning och depression. Hur ...

Aimovig kan användas vid svår kronisk migrän

Patienter med svår kronisk migrän som tidigare prövat och inte haft effekt av andra förebyggande behandlingar kan vara aktuella för att pröva det nya migränläkemedlet Aimovig (erenumab). Förskrivning av Aimovig ska ske av specialistläkare och det är viktigt att behandlingen utvärderas och avslutas vid utebliven effekt. ...

Migränvårdens brister skapar enormt resursslöseri

Sverige skriker efter arbetskraft inom kvinnodominerade yrken. Samtidigt vet vi att folksjukdomen migrän, som framför allt drabbar kvinnor, innebär betydande produktionsbortfall på grund av återkommande sjukfrånvaro. Nya siffror pekar mot att det årliga produktionsbortfallet bland de hårdast drabbade kan motsvara så mycket som 9 500 heltidstjänster, ...

Hon lever med kronisk migrän

I Sverige har över en miljon människor migrän och mellan 1,4 och 2,2 procent har besvär minst 15 dagar i månaden. Malin Törnqvist är en av dem. – Man kan inte vara den man vill vara som person, berättar hon. (2019-01-08) Läs artikeln/inrikes & se videon ...

Nytt hopp för migränpatienter

Sedan den 1 januari kan patienter med kronisk migrän ta del av ett nytt migränläkemedel subventionerat. Läkemedlet tas i förebyggande syfte och har hittills visat sig ha god effekt. – De som har provat säger att de har fått ett nytt liv, säger Yngve Hallström, neurolog ...

Migränläkemedel subventioneras för de svårast sjuka

Som ett av de första länderna i Europa subventionerar nu Sverige det förebyggande migränläkemedlet Aimovig till patienter med kronisk migrän. Det har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutat. För att få prova Aimovig ska patienter med kronisk migrän inte fått effekt av eller inte tolererat minst två ...

DN Debatt. ”Svenska huvudvärkspatienter nekas modern effektiv vård”

DN DEBATT 12/12. Den sjukhusbaserade vården i Sverige har en lång tradition av att negligera svårt drabbade huvudvärkspatienter. Personer med migrän lämnas åt sitt öde med utebliven eller försenad effektiv behandling. Det krävs nu ­politiska beslut för att inrätta enheter för svår huvudvärk vid samtliga regionsjukhus ...

Ny medicin mot migrän lindrar och botar

Över en miljon svenskar lider av migrän. Ett nytt läkemedel kan göra att var femte drabbad helt slipper sin migrän och hälften halverar sina anfall. Nu får professor Lars Edvinsson i Lund pris för jobbet bakom medicinen. (2018-11-20) Läs artikeln i Hälsoliv på Expressen.se >>>   ...

Podd: Migrän – forskning blir verklighet

En miljon svenskar lider av migrän och i hela världen är 850 miljoner människor drabbade. Men varför får man migrän, vad är det som händer i hjärnan och hur fungerar de nya medicinerna som precis blivit godkända? I podden får vi träffa Lars Edvinsson, professor vid ...

Lars Edvinsson tilldelas Forska! Sveriges forskarutmärkelse

Stiftelsen Forska!Sveriges forskarutmärkelse 2018 tilldelas professor Lars Edvinsson vid Lunds universitet. Utmärkelsen uppmärksammar professor Edvinssons idoga grundforskning och banbrytande upptäckt, som har lett fram till konkret nytta genom nya läkemedel för patienter med migrän. Utmärkelsen delas ut i samband med Forska!Sverige-dagen den 28:e november. (2018-11-21) Läs ...

Ny medicin mot migrän lindrar och botar

Cirka 15 procent av befolkningen lider av migrän. Majoriteten är kvinnor och attackerna är som värst i medelåldern. 2-3 procent av alla människor plågas mer än fyra dygn i månaden och cirka en procent har kronisk migrän – de har fler dagar med smärta än utan. ...

Sjukdomsbördan vid migrän i Sverige – en enkätstudie

Sjukdomsbördan vid migrän i Sverige – en enkätstudie av resurskonsumtion och livskvalitet Migrän är en funktionsnedsättande, kronisk, neurologisk sjukdom som drabbar omkring 13 procent av den svenska befolkningen. Sjukdomen leder till en omfattande samhällsekonomisk börda i form av hälso- och sjukvårds-kostnader reducerad arbetsförmåga och livskvalitetsförlust. Fram ...

Vi behöver en primärvårdsreform. Nu!

Det är dags för politikerna att uppfylla löftena om en bättre primärvård, något som våra medlemmar fått löften om i många år. Vi vill se en nationell primärvårdsreform, med en vård som kännetecknas av god tillgänglighet, bra kontinuitet, goda möjligheter för forskning, fortbildning och god arbetsmiljö, skriver ...

Lång väntan på rätt diagnos

”Jag trodde det var migrän” säger Åsa Eklund om den extrema huvudvärk hon drabbades av i 30-års åldern. Först åtta år senare fick hon rätt diagnos: Hortons huvudvärk. (2018-09-24) Läs artikeln i Eköpings-Posten på eposten.se/nyheter >>>

Upp till bevis om migränvården politiker

”I landstinget i Kalmar län vill 85 procent av alla svarande partier satsa på utbildning av primärvård i migrän- och huvudvärkssjukdomar, 72 procent införa vårdprogram och 43 procent inrätta specialiserad huvudvärksenhet.” (2018-09-20) Läs debattinlägget i Barometern på barometern.se >>>  

Ny medicin förebygger migrän

Huvudet dunkar och smärtan förstärks av ljud och ljus. 1,3 miljoner svenskar lider av migrän, men nu kan en ny behandling göra många helt fria från anfall. (2018-09-13) Läs artikeln i Illustrerad Vetenskap på illvet.se >>>  

Var femte kvinna lider av migrän

Mer än var femte kvinna och var tionde lider av migrän. Idag uppmärksammas migrändagen (European Migraine Day of Action) i hela Europa. (2018-09-12) Se/lyssna på P4 Halland på SverigesRadio.se >>>  
backtotop