Förebyggande mediciner

Förebyggande mediciner för migrän

Läs mer om betablockerare och epilepsimediciner:
1177.se

Läs mer om Aimovig och Ajovy på Tandvårds- och läkemedelsverket, TLV.