Forskningsstöd till forskning om migrän, horton och annan huvudvärk

Hjärnfonden delar varje år ut forskningsanslag om 500 000 kronor per år i antingen ett eller två år till etablerade forskare inom neurovetenskap vid svenska universitet samt stipendier om 300 000 kronor till unga forskare som nyligen avlagt doktorsexamen (till och med år 2015 var summan 280 000 kr). Totalt delade Hjärnfonden ut 80 mkr till avancerad hjärnforskning under 2015. Detta är den största utdelningen i Hjärnfondens drygt 20-åriga historia. Här presenterar vi den forskning som Hjärnfonden gett pengar till de senaste åren.

För anslag till Migrän, Horton och annan huvudvärk, se:

Stipendier 2017
Genetisk karaktärisring av hortons huvudvärk
Migrän, Horton och annan huvudvärk
Forskare: Ran, Caroline
Karolinska Institutet

Forskningsanslag 2017
Hortons huvudvärk och dygnsrytm – vilken genväg visar timvisaren?
Migrän, Horton och annan huvudvärk
Forskare: Carmine Belin, Andrea
Karolinska Institutet

Stipendier 2016
Den funktionella rollen av neuropeptiderna CGRP och PACAP i migrän

Migrän, Horton och annan huvudvärk
Forskare: Eftekhari, Sajedeh
Lunds universitet

Läs artikel på Hjärnfonden.se >>> 

 

 

Readers Comments


Comments are closed.

Forskningsstöd till forskning om migrän, horton och annan huvudvärk

Hjärnfonden delar varje år ut forskningsanslag om 500 000 kronor per år i antingen ett eller två år till etablerade forskare inom neurovetenskap vid svenska universitet samt stipendier om 300 000 kronor till unga forskare som nyligen avlagt doktorsexamen (till och med år 2015 var summan 280 000 kr). Totalt delade Hjärnfonden ut 80 mkr till avancerad hjärnforskning under 2015. Detta är den största utdelningen i Hjärnfondens drygt 20-åriga historia. Här presenterar vi den forskning som Hjärnfonden gett pengar till de senaste åren.

För anslag till Migrän, Horton och annan huvudvärk, se:

Stipendier 2017
Genetisk karaktärisring av hortons huvudvärk
Migrän, Horton och annan huvudvärk
Forskare: Ran, Caroline
Karolinska Institutet

Forskningsanslag 2017
Hortons huvudvärk och dygnsrytm – vilken genväg visar timvisaren?
Migrän, Horton och annan huvudvärk
Forskare: Carmine Belin, Andrea
Karolinska Institutet

Stipendier 2016
Den funktionella rollen av neuropeptiderna CGRP och PACAP i migrän

Migrän, Horton och annan huvudvärk
Forskare: Eftekhari, Sajedeh
Lunds universitet

Läs artikel på Hjärnfonden.se >>> 

 

 

backtotop