Frågor till landstingspolitiker inför valåret 2018

Frågor till landstingspolitiker inför valåret 2018

Till: Anna Starbrink (L), Dag Larsson (S), Ella Bohlin (KD), Erika Ullberg (S), Håkan Jörnehed (V), Jessica Ericsson (L), Maria Fälth (KD), Marie Ljungberg Schött (M), Susanne Nordling (MP).

Huvudvärksföreningen Stockholm är en länsförening i Huvudvärksförbundet. Inför landstingsvalet 2018 vill vi veta på vilket sätt ditt parti vill förbättra möjligheterna för våra medlemmar att få en god vård.

Svaren kommer att spridas till medlemmarna och publiceras på vår hemsida inför valet. 

300 000 människor i länet har migrän – en genetiskt överförd neurologisk hjärnsjukdom. 

100 000 av dessa har svåra problem – diagnosen ”Kronisk migrän” innebär mer än 15 huvudvärksdagar under en månad, vara minst 8 ska vara av migränkaraktär.

När Världshälsoorganisationen (WHO) har graderat olika sjukdomars svårighetsgrad kommer kronisk migrän på plats 7, jämställt med förlamning, demens eller aktiv psykos. Bland kvinnor kommer migrän på tredje plats. 

Enligt en undersökning bland Huvudvärksförbundets (tidigare Svenska Migränförbundets) medlemmar hade det tagit medlemmarna i snitt 8 år att få diagnos. 


En annan undersökning visar att kunskapen om denna stora folksjukdom är låg hos primärvårdsdoktorer – 60 % av läkarna inom primärvården känner inte till att diagnosen ”Kronisk migrän” finns. 

  1. På vilket sätt vill ditt parti förbättra primärvården så att den bättre tar hand om vanliga folkhälsoproblem som huvudvärk och migrän?

  1. Vilka rehabiliteringsmöjligheter vill ditt parti medverka till för att förbättra för oss som lider av svår huvudvärk? 

Vi önskar svar på dessa frågor senast 2018-01-31

Med vänlig hälsning

Marie Lundberg, ordförande

Huvudvärksföreningen Stockholm