Migrän vid graviditet

Migrän vid graviditet

För de allra flesta kvinnor är graviditeten en tid då deras migrän kan förbättras väsentligt. En del blir helt besvärsfria medan en mindre grupp blir sämre och det kan ske hos personer som har migrän med aura. Under graviditeten ska helst läkemedel undvikas men ibland kanske huvudvärken är så besvärlig att du måste ta medicin. Rådgör dock alltid först med din läkare.

Glädjande upplever majoriteten av kvinnor att migränanfallen minskar när de är gravida. Framförallt är det de som har migrän utan aura som kan få lindrigare symtom och ibland bli helt migränfria. En del kvinnor märker ingen förändring alls.

 • Migrän utan aura brukar bli bättre.
 • Migrän med aura kan hos en del förvärras.
 • De allra flesta får mindre besvär eller blir besvärsfria under senare delen av graviditeten då hormonförändringarna stabiliseras.

Varför kan migränen bli bättre när du är gravid?

Under graviditeten stiger östrogennivåerna i kroppen och hormonförändringar kan påverka migränhuvudvärken. En orsak till att migränen förbättras kan vara att hormonnivåerna inte varierar så kraftigt när du är gravid som de gör under menstruationscykeln. Djurförsök har också visat att förhöjda östrogennivåer kan öka toleransen för smärta.

Efter förlossningen när östrogennivåerna sjunker igen kan migränen komma tillbaka. En del mammor får migränanfall redan på BB och för andra kan huvudvärken komma när de har slutat amma.

Migrän vid graviditet

Man vet fortfarande inte varför personer får migrän men hormonförändringarna tycks spela en viss roll. Under graviditeten är det sannolikt så att hormonella förändringar påverkar migränprocessen genom flera olika mekanismer. Din migrän kan ändra sig under tiden du är gravid och de flesta blir betydligt bättre under senare delen av graviditeten. Det är inte lika vanligt att man blir sämre men man har sett att de som har migrän med aura kan få fler och intensivare migränanfall.

Migränens mönster kan även skilja sig åt mellan olika graviditeter. Du kan till exempel uppleva att du får mer migrän under din andra graviditet än vad du hade vid den första eller tvärtom.

Hos en del kvinnor debuterar migrän när de blir gravida och det sker vanligtvis under den första trimestern. Även aura kan debutera vid graviditet. Har du tidigare inte haft migrän kontakta läkare för att få en noggrann medicinsk utvärdering. Om huvudvärken försämras eller ändrar karaktär, särskilt under senare delen av graviditeten, ta kontakt med sjukvården för att bland annat utesluta havandeskapsförgiftning.

Triggers som kan utlösa migrän

Det är inte bara hormonerna som kan trigga igång migrän utan det kan också bero på en kombination av flera utlösande faktorer. Man vet att motståndskraften mot migrän kan variera över tiden. Vissa perioder påverkas du inte alls av triggers medan andra perioder krävs det väldigt lite för att utlösa ett migränanfall. Risken för att få ett anfall ökar när du har utsatt dig för flera och kraftfulla utlösande faktorer. Stress, väderomslag, viss mat, brist på sömn eller oregelbundna måltider är några exempel på triggers. Migrän är en individuell sjukdom och även det som triggar igång ett anfall kan variera från person till person.

Behandlingar

Läkemedel när du är gravid

Eftersom migränen kan bli lindrigare när du är gravid kan det vara lättare att stå ut med huvudvärken utan mediciner eller så kan receptfria läkemedel med paracetamol fungera. Många kan även hantera sin migrän med hjälp av icke-farmakologiska behandlingar.

Grundregel är att vid graviditet och amning undvika att använda läkemedel eller minimera användningen. Fortfarande finns det för lite studier om riskerna. De studier man har fått fram bygger på att kvinnor inte visste om att de var gravida när de tog medicin eller att de var tvungna att medicinera. På så sätt vet man att vissa läkemedel är mer säkra att ta medan andra kan vara skadliga för fostret.

Med hjälp av sin läkare får man överväga för- och nackdelar med att använda läkemedel. En del personer kan ha så svår huvudvärk med täta och smärtsamma migränanfall att de behöver ta medicin. Ibland kan migränen ha så negativa effekter på modern att det överväger en eventuell risk för fostret.

Innan du tar några läkemedel rådgör alltid först med din läkare. Det är också bra att ta kontakt med din läkare när du planerar att bli gravid för att diskutera igenom vilken migränbehandling som kan vara aktuell för dig under graviditeteten. Det är viktigt om du använder förebyggande läkemedel mot migrän.

Egenvård

Du kan själv göra en del med förebyggande åtgärder för att må bättre och kanske förhindra att du får migrän. Icke-farmakologiska behandlingar som avslappning, sjukgymnastik, massage, yoga, akupunktur och att vila kan hjälpa och även lindra när du har fått ett anfall.

Graviditetsillamåendet kan göra att du äter och dricker mindre vilket kan orsaka lågt blodsocker som i sin tur kan utlösa eller förvärra din migrän. För att hålla jämnt blodsocker kan det vara bra att försöka äta tätare men mindre måltider.

En huvudvärksdagbok är till hjälp för att hitta ett mönster och se vad som triggar (framkallar) din migrän. Dagboken kan även vara ett bra underlag att ta med vid läkarbesök.

Skriv ned:

 • När du får migrän. Datum och klockslag.
 • Hur länge ett anfall varar.
 • Dina symtom.
 • Hur kraftigt anfallet är.
 • Behandling och mediciner. Notera även om det hjälper eller inte.
 • Vad du tror kan ha utlöst migränen. Till exempel stress, födoämnen, förändringar i vädret, muskelspänningar, sömnproblem, stark doft, ljud eller högt ljud med mera.

Vad kan du göra själv?

 • Ta reda på de triggers som kan utlösa din migrän och försök om möjligt att undvika dem.
 • Håll regelbundna måltider.
 • Drick mycket vatten.
 • Regelbunden sömn är bra.
 • Motionera.
 • Vila.
 • Prova avslappningsövningar, sjukgymnastik, massage, yoga och akupunktur.
 • Kontrollera din syn ifall du behöver glasögon.
 • Se över din arbetsställning och belysning.
 • Prata med din tandläkare om du kanske biter ihop eller gnisslar tänder och behöver en bettskena.
 • Vid ett migränanfall lägg dig och vila i ett svalt, mörkt och tyst rum. Ett kallt omslag över ögon och panna kan lindra och kännas skönt.

Man har studerat akupunktur och graviditet och inte kunnat påvisa några fosterskador. Viss försiktighet rekommenderas för det finns risk för missfall om felaktiga akupunkturpunkter används. Därför är det viktigt att bli behandlad av en utbildad akupunktör.

Läkemedel mot migrän under graviditet

Läkemedel ska helst undvikas eller minimera användningen av dem när du är gravid.

Medicinering ska alltid ske i samråd med läkare.

 • Som första val kan receptfria läkemedel med paracetamol användas mot migrän under graviditet.
 • Alvedon kan kombineras med receptbelagda läkemedel mot illamående (Primperan) som kan förbättra upptaget av läkemedel från mag-tarmkanalen. Under graviditetens sista 3 månader ska man vara försiktig och i samråd med läkare.
 • Läkemedel med ASA (acetylsalicylsyra) och NSAID kan användas under de första 6 månaderna men ska inte tas under graviditetens sista 3 månader.
 • Om inte receptfria läkemedel hjälper kan en kombination av paracetamol och kodein användas (Citodon, Panocod). Det krävs recept för dessa läkemedel.
 • När det gäller användning av triptaner under graviditet finns det ännu för lite erfarenhet av behandling och det ska helst undvikas om inte läkare ordinerar det. Det finns ett stort graviditetsregister där det inte rapporterats några allvarliga skador på barnen när mamman har använt läkemedel med sumatriptan. Rådgör först med läkare innan du använder sumatriptan.
 • Ergotaminer ska inte användas.
 • Förebyggande läkemedel mot migrän ska om möjligt undvikas och helst avbrytas före planerad graviditet.
 • Hittills saknas tillförlitliga studier om det är säkert att använda botox under graviditet och det rekommenderas därför inte.

Läkemedel mot migrän vid amning

Som grundregel vid amning ska du undvika att använda några läkemedel eller minimera användningen då läkemedel passerar till barnet genom modersmjölken.

Det är viktigt att du först pratar med din läkare om vilken migränbehandling som kan bli aktuell för dig under amningsperioden.

 • I första hand bör receptfria läkemedel med paracetamol användas.
 • Alvedon kan kombineras med receptbelagda läkemedel mot illamående (Primperan).
 • Medicinen utsöndras i modersmjölken men påverkar troligen inte barn som ammas. Det ska dock inte användas för ofta.
 • Läkemedel med ASA och NSAID kan användas men inte för ofta.
 • Om inte receptfria läkemedel hjälper kan en kombination av paracetamol och kodein användas (Citodon, Panocod). Det krävs recept för dessa läkemedel.
 • För triptaner saknas det fortfarande tillräckliga kunskaper om användning under amning. Det rekommenderas att inte amma inom 24 timmar efter att du tagit triptanmedicin.
 • Förebyggande läkemedel mot migrän ska om möjligt undvikas.
 • Ergotaminer ska inte användas.
 • Botox rekommenderas att inte användas under amningsperioden.

Sammanfattning gravid och migrän

De allra flesta kvinnor blir bättre i sin migrän när de är gravida särskilt de som har migrän utan aura. Förhoppningsvis får du färre anfall eller bli besvärsfri. Under senare delen av graviditeten då hormonförändringarna stabiliseras mår många betydligt bättre. Det är inte lika vanligt att migränen försämras men man har sett det hos personer som har migrän med aura. När du är gravid och ammar ska läkemedel helst undvikas. Men ibland kanske huvudvärken är så svår att du måste ta medicin, rådgör dock alltid först med din läkare.

Ska kag undvika ibuprofen om jag vill bli gravid?

Källa: 1177.se, internetmedicin.se, Läkartidningen, lakemedelsverket.se