Hur fungerar Q10 och Mattram förebyggande?

Hej, 

Jag är 38 år och har haft migrän med aura sedan tonåren och cirka 1-2 anfall per år. Under och efter mina graviditeter har jag haft betydligt fler anfall och det tycks även hålla i sig. Senaste tiden har jag haft 4 anfall på två månader (fick mitt yngsta barn för 1 år sedan). Nu är jag orolig att det kommer att fortsätta så här och kanske bli värre.

Min pappa hade svår migrän och upp till ett anfall i veckan i 45-årsåldern. Är det stor risk att jag kommer att få det som min pappa? Jag har inte lyckats hitta någon annan speciell trigger än just hormonrelaterat i samband med att jag använt p-piller och varit gravid. Hur vanligt är det att man blir hjälpt av Q10 och mattram i förebyggande syfte?

(publ. 2013-11-02)
Av: Orolig

Svar:

Hej Orolig,

Du önskar kommentar om hur framtiden kommer att te sig. Det är svårt. En del kan man säga baserat på din beskrivning dock. Det är ovanligt med försämring av migrän i samband med graviditeter. De flesta (mellan 60-90%) blir bättre eller blir av med sin migrän under graviditeten – framför allt de sista två trimestrarna ( 4-9 månaden). Undantagsvis kan det motsatta uppträda såsom uppenbarligen för dig.

Om din migrän är tydligt hormonrelaterad borde du inte samtidigt kunna ärva migränmönster från din far. Däremot vet man att migränprevalensen (förekomsten) för kvinnor är som högst (och kanske värst) mellan 40-45 års ålder. Detta gäller således för gruppen kvinnor och därmed inte säkert för individen dig.

Du borde däremot kunna räkna med att bli av med migrän efter menopausen – åter förutsatt att din migrän är hormonrelaterad. Enligt den senaste genomgången av migränbehandling som amerikanska neurologföreningen gjort (2012) har Q10 den svagaste graden av bevis för effekt vid migrän dvs. kanske kan det hjälpa. Samtidigt tycks det vara relativt biverkningsfritt.

Det finns, enligt samma källa, starkare belägg för effekten av mattram. Man ska i detta sammanhang alltid minnas att studier av dylika preparat är små och delvis motsägelsefulla. Dosnivåer är inte bestämda, de beredningar som finns att köpa är inte likvärdiga vilket gör det svårt att känna trygghet vid sådan behandling. T.ex. skulle jag aldrig våga tillråda sådan behandling till en gravid kvinna med migrän. Det sistnämnda gäller kanske än mer ett annat alternativt migränmedel – växten pestskråp som är känt toxisk.

Av: Dr. Jaan Albo

Hur fungerar Q10 och Mattram förebyggande?

Hej, 

Jag är 38 år och har haft migrän med aura sedan tonåren och cirka 1-2 anfall per år. Under och efter mina graviditeter har jag haft betydligt fler anfall och det tycks även hålla i sig. Senaste tiden har jag haft 4 anfall på två månader (fick mitt yngsta barn för 1 år sedan). Nu är jag orolig att det kommer att fortsätta så här och kanske bli värre.

Min pappa hade svår migrän och upp till ett anfall i veckan i 45-årsåldern. Är det stor risk att jag kommer att få det som min pappa? Jag har inte lyckats hitta någon annan speciell trigger än just hormonrelaterat i samband med att jag använt p-piller och varit gravid. Hur vanligt är det att man blir hjälpt av Q10 och mattram i förebyggande syfte?

(publ. 2013-11-02)
Av: Orolig

Svar:

Hej Orolig,

Du önskar kommentar om hur framtiden kommer att te sig. Det är svårt. En del kan man säga baserat på din beskrivning dock. Det är ovanligt med försämring av migrän i samband med graviditeter. De flesta (mellan 60-90%) blir bättre eller blir av med sin migrän under graviditeten – framför allt de sista två trimestrarna ( 4-9 månaden). Undantagsvis kan det motsatta uppträda såsom uppenbarligen för dig.

Om din migrän är tydligt hormonrelaterad borde du inte samtidigt kunna ärva migränmönster från din far. Däremot vet man att migränprevalensen (förekomsten) för kvinnor är som högst (och kanske värst) mellan 40-45 års ålder. Detta gäller således för gruppen kvinnor och därmed inte säkert för individen dig.

Du borde däremot kunna räkna med att bli av med migrän efter menopausen – åter förutsatt att din migrän är hormonrelaterad. Enligt den senaste genomgången av migränbehandling som amerikanska neurologföreningen gjort (2012) har Q10 den svagaste graden av bevis för effekt vid migrän dvs. kanske kan det hjälpa. Samtidigt tycks det vara relativt biverkningsfritt.

Det finns, enligt samma källa, starkare belägg för effekten av mattram. Man ska i detta sammanhang alltid minnas att studier av dylika preparat är små och delvis motsägelsefulla. Dosnivåer är inte bestämda, de beredningar som finns att köpa är inte likvärdiga vilket gör det svårt att känna trygghet vid sådan behandling. T.ex. skulle jag aldrig våga tillråda sådan behandling till en gravid kvinna med migrän. Det sistnämnda gäller kanske än mer ett annat alternativt migränmedel – växten pestskråp som är känt toxisk.

Av: Dr. Jaan Albo

backtotop