Kvällsarbete kan ge migrän

De som jobbar kväll regelbundet drabbas oftare av migrän än som de som jobbar dagtid, enligt en dansk studie vid Köpenhamns universitet. Forskarna menar att konsekvenserna av migrän är ett förbisett hälsoproblem med korttidssjukskrivningar som följd.

Läs artikel på Prevent.se/arbetsliv >>> 

 

Readers Comments


Comments are closed.

Kvällsarbete kan ge migrän

De som jobbar kväll regelbundet drabbas oftare av migrän än som de som jobbar dagtid, enligt en dansk studie vid Köpenhamns universitet. Forskarna menar att konsekvenserna av migrän är ett förbisett hälsoproblem med korttidssjukskrivningar som följd.

Läs artikel på Prevent.se/arbetsliv >>> 

 

backtotop