Marie Lundberg Huvudvärksföreningen Stockholm talade på HSO:s ordförandestämma

Årets sista ordförandestämma hölls den 27 november och inleddes av HSO Stockholms läns ordförande Annika Hässler, som hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Efter det lämnades ordet över till ordföranden för Huvudvärksföreningen Stockholm, Marie Lundberg, som informerade om föreningens arbete.

Föreningen har nyligen ändrat namn från Migränföreningen till Huvudvärksföreningen, för att inkludera flera sorters huvudvärksdiagnoser. Många är drabbade, men dålig kunskap inom primärvården har lett till att det ofta tar lång tid att få rätt diagnos. För att förändra detta har föreningen bland annat tagit fram ett koncept för Huvudvärksskola, för att sprida kunskapen.

Läs artikel på HSO i Stockholms län >>> 

Readers Comments


Comments are closed.

Marie Lundberg Huvudvärksföreningen Stockholm talade på HSO:s ordförandestämma

Årets sista ordförandestämma hölls den 27 november och inleddes av HSO Stockholms läns ordförande Annika Hässler, som hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Efter det lämnades ordet över till ordföranden för Huvudvärksföreningen Stockholm, Marie Lundberg, som informerade om föreningens arbete.

Föreningen har nyligen ändrat namn från Migränföreningen till Huvudvärksföreningen, för att inkludera flera sorters huvudvärksdiagnoser. Många är drabbade, men dålig kunskap inom primärvården har lett till att det ofta tar lång tid att få rätt diagnos. För att förändra detta har föreningen bland annat tagit fram ett koncept för Huvudvärksskola, för att sprida kunskapen.

Läs artikel på HSO i Stockholms län >>> 

backtotop