Migrän vid menstruation

Runt 60 procent av alla kvinnor med migrän får huvudvärk i samband med menstruationen. Vanligast är att huvudvärken kommer några dagar före eller under de första dagarna av menstruationen. Antagligen beror detta på en nedgång i östrogenhalten, som i sin tur påverkar serotoninbalansen. Denna huvudvärk åtföljs ofta av trötthet och irritabilitet. Hos vissa kvinnor uppträder denna huvudvärk enbart runt menstruationen.

Om du får migrän i samband med menstruation kan du i förebyggande syfte pröva:

  • Magnesium minst 600 mg dagligen (påverkar utsöndringen av melatonin)
  • Naproxen 250 – 1 000 mg dagligen i två doser före och under de kritiska dagarna
    Avbryt behandlingen om du får ont i magen. Stolpiller kan ibland vara lättare att tåla.
  • 1-2 långtidsverkande triptaner  varje dag under den förväntade huvudvärksperioden. Börja helst en eller två dagar före menstruationens första dag.
  • Östrogenplåster  eller 1,5 mg östrogen-gel (Divigel) i sju dagar från och med två dagar före beräknad menstruation.
  • Antidepressiva medel under de mest huvudvärkskänsliga dagarna i menstruationsperioden. Här gäller det att pröva sig fram, eftersom den individuella skillnaden är stor. Fråga din läkare.
  • P-piller (eller annan hormonbehandling) i flera månader i sträck med uppehåll på fyra dagar dessemellan. Under dessa tablettfria dagar kan man ta Naproxen eller någon triptan (exempelvis Naramig) förebyggande. Starta några dagar före uppehållet och fortsätt några dagar efter.
    Diskutera med din gynekolog. Hormonbehandling kan öka risken för stroke om man redan tidigare har flera riskfaktorer. En av dessa riskfaktorer är att ha migrän med aura (syn-, hörsel- eller känselfenomen som förstadium till migränanfallet). Undvik framför allt p-piller av kombinationstyp.

I ett akut läge gäller samma typ av medicinering som vid vanlig migrän eller spänningshuvudvärk. Naproxen brukar vara ett bra förstahandsval. Försök att ta medicinen i ett så tidigt skede som möjligt.

Dagarna runt menstruationen är kroppen extra känslig för stress. Tänk noga efter vilka saker som stressar just dig allra mest och undvik dessa utlösande faktorer, så långt det är möjligt. Försök att få din familj, dina arbetskamrater och dina vänner att hjälpa till att avlasta dig.

Oftast försvinner denna typ av huvudvärk under graviditet och amning, eftersom hormonbalansen då stabiliseras. Tyvärr kan vissa kvinnors huvudvärk istället debutera eller försämras under denna period. Om huvudvärken försämras mycket eller ändrar karaktär, särskilt under de tre sista månaderna av graviditeten, så kontrollera blodtrycket och lämna ett urinprov. Detta för att utesluta en havandeskapsförgiftning. Om du måste ta medicin under en graviditet, särskilt under de tre sista månaderna, så använd endast paracetamolpreparat (till exempel Alvedon).

Många kvinnor får först en förvärrad huvudvärk i samband med klimakteriet, som sedan avtar och försvinner. Även här finns det stora skillnader. En del blir tråkigt nog inte av med sin huvudvärk när de blir äldre.

Källa: 1177.se, lindring.nu, migran.org