Migränhuvudvärk

Klassisk migrän med aura och vanlig migrän utan aura

Migrän är en huvudvärk som drabbar 10 procent av alla män och 20 procent av alla kvinnor. Den debuterar vanligtvis mellan 10 och 20 års ålder, men kan även debutera mycket senare. Migrän är oftast ärftlig, vilket man tror kan medföra en överkänslighet i hjärnans nervsystem för starka sinnesintryck och förändrinar i hormonbalansen.

Symtom och förkänningar vid migrän

Det typiska för migrän är det anfallsvisa förloppet där många känner föraningar om att ett anfall är på väg. Dessa förkänningar och symtom kan till exempel vara:
• Synrubbningar, till exempel tunnelseende, flimmer, blixtar, synfältsbortfall och dimsyn (vid migrän med aura = klassisk migrän)
• domningar i armar och ben
• hörselstörningar
• yrsel
• koncentrationssvårigheter
• ljus- och ljudkänslighet (som kvarstår under anfallet)
• gäspningar
• frusenhet (kalla händer och fötter)
• man kissar ofta
• humörsvängningar
• trötthet
• sug efter sötsaker

Smärtan sitter oftast i ena halvan av huvudet, mest i käke, tinning och nacke. Pulsslagen gör ont. Värken förvärras av fysisk aktivitet och är måttlig till svår. Du mår oftast illa och kräks. Du fryser, kallsvettas och är blek. Du har svårt för att koncentrera dig. Helst vill du ligga i ett mörkt och tyst rum.

Ett anfall kan pågå i allt ifrån fyra timmar och upp till tre dygn.
Somliga kan sova bort ett anfall, andra medicinerar för att snabbare bli av med anfallet.

Migränanfallen kan indelas i olika faser:
Den första fasen innehåller förkänningar som trötthet, irritation, koncentrationssvårigheter eller sug efter sötsaker.

Sedan kommer aurafasen med till exempel synrubbningar, talsvårigheter, stickningar och domningar. Symtomen kan hålla i sig 15 till 60 minuter.

Därefter kommer huvudvärksfasen med stark, dunkande värk och illamående, känslighet för ljud, ljus och dofter. Värken kan hålla i sig mellan fyra timmar och upp till tre dygn.

Sedan kommer upplösningsfasen då värken tonar bort.

Sist kommer återhämtningsfasen då man fortfarande känner sig trött och vill sova.

Anfallen kan komma efter en stressig period, när du slappnar av. Därför blir många som arbetar, sjuka i migrän över veckoslutet.

Kvinnor får ofta migrän i samband med menstruation (se egen flik).

Det är inte ovanligt att migränsjukdomen ändrar karaktär under livet. I stället för attacker med migränhuvudvärk kan migränsjukdomen utvecklas till attacker med bara yrsel eller aurafenomen. Bara fem procent har kvar sin migrän i 70-årsåldern.

Migrän med aura

Här är några exempel på utlösande faktorer, så kallade triggers:
• stress
• oro
• mat (många reagerar till exempel på vin, ost, choklad, glutamat och andra tillsatser i mat)
• oregelbundna måltider (blodsockerfall ger insulinpåslag)
• alkohol
• för lite och för mycket sömn
• starkt ljus, ljud och dofter
• hormontabletter
• rökning (även passiv)
• i samband med infektion
• väderomslag och tryckförändringar (vid flygresor)

Genom att föra migrändagbok kanske du hittar dina egna triggers. Länk till huvudvärksdagbok.

Den utlösande faktorn kan ligga så långt tillbaka som ett till två dygn innan värken sätter in. Det vanligaste är att flera faktorer samverkar, exempelvis stress plus för lite sömn eller hunger.

Ovanliga former av migrän och annan huvudvärk:
• Hortons huvudvärk (se egen flik)
• Migrän med halvsidiga förlamningar
• Migrän med dubbelseende
• Basilarismigrän (svårigheter att prata och nedsatt hörsel)
• Köldutlöst huvudvärk (efter att ha ätit eller druckit något kallt)
• Bukmigrän – migränsymtom utan huvudvärkssmärta.

 

Testa om du har migrän

Svara ja eller nej på frågorna:

Har du svår huvudvärk som oftast är ensidig? Ja, Nej
(Värken sitter enbart i ena sidan av huvudet.)

Kan du förutse när ett anfall är på väg? Ja, Nej

Blir du känslig för ljud och ljus? Ja, Nej

Mår du så illa att du kräks? Ja, Nej

Har du en dunkande huvudvärk som förvärras
av fysisk ansträngning? Ja, Nej

Varar anfallet mellan fyra timmar och tre dygn? Ja, Nej

Resultat:
Om du svarat ja på minst tre av frågorna så kan det vara migrän.

Behandling av ett akut migränanfall

Ett akut migränanfall vaknar man oftast med, även om det kan starta när som helst under dygnet. Agera då så fort som möjligt om du tänker ta medicin! Det gäller att ”kupera” anfallet. Om anfallet redan är i full gång hjälper det inte alltid med tabletter. Prova då istället triptaner i injektion, stolpiller eller sprayform. Exempel på triptaner är Imigran,  Zomig, Relpax, Maxalt, Naramig, Almogran. Läs mer om migränspecifika mediciner under fliken Mediciner.

I ett mycket tidigt skede kan det ibland gå att ”kupera” anfallet med hjälp av mycket koncentrerade avspänningsövningar.

Hör du till de lyckligt lottade, som kan lägga dig och sova och sedan efter några timmar eller en natt vakna utan migränsymtom, så välj det om du har tid!

Det finns också några som med hjälp av regelbunden motion eller yoga kan få stopp på migränen.

Kanske bestämmer du dig för att bara härda ut i ett tyst mörkt rum de antal timmar det tar, innan anfallet går över.

Bestämmer du dig för att medicinera så prova att ta exempelvis en Alvedon (paracetamol)) och en Naproxen (NSAID). Smärtstillande och inflammationshämmande medel kan komplettera varandra.

Vid svårt illamående kan du också ta en Primperan. Undvik att ta preparat med kodein och koffein för ofta. De ger återfallshuvudvärk.

Om du redan börjat ta triptaner eller ergotaminer: Ta din triptan- eller ergotaminmedicin. Imigraninjektion och Zomigs nässpray är snabbast.

Får du ingen effekt alls av din triptantablett är det ingen idé att ta ytterligare en tablett. Försök istället med en tablett Naproxen.

Behandlingen måste ske i samråd med läkare.

Förebyggande behandling

(Se även fliken om förebyggande mediciner.)

Eftersom muskelkramper i huvud- och nackregionen kan utlösa migrän kan läkare injicera Botox i mycket svag koncentration i förebyggande syfte. Fråga din neurolog. Se även avsnittet om Botox Under fliken ”Förebyggande mediciner”.

För att ett migränanfall ska utlösas behövs ofta flera utlösande faktorer, som för lite sömn och/eller hunger plus alkohol. Det är därför du ena dagen tål ett glas vin, men inte vid ett annat tillfälle, då du kanske är stressad. Det kanske räcker med att få tillräckligt med sömn, så kanske du kan minska antalet anfall.

Prova med att äta regelbundet, helst inte med längre uppehåll än 3 – 4 timmar mellan måltiderna. För att hålla blodsockret på en jämn nivå försök också äta kolhydrater som långsamt tas upp i blodet, som grovkornigt bröd. Ät alltså mat med lågt GI (glykemiskt index).

Stress, även positiv, är den absolut största anledningen till migrän. Jobba hårt på att försöka hitta vad som stressar just dig och se om du inte kan minska på dessa stressmoment.  Försök då att hitta ett mönster och tänk på att leta efter orsaker som ligger inom det närmaste dygnet före anfallets början.

Hitta dina egna ”triggers” och undvik dem. Lev så balanserat som möjligt utan för många förändringar. Du kan ta hjälp av en migrändagbok för att hitta vad som utlöser anfallen. Man kan behöva gå tillbaka ett dygn innan huvudvärken startade för att finna orsaken.

Källa: 1177.se, internetmedicin.se, doktorn.com, hjarnfonden.se