Migränen försvann efter en hjärtinfarkt

Hej,

En vän till mig, som är 67 år, drabbades nyligen av en hjärtinfarkt. Han kom dock i tid till sjukhuset och efter en ballongsprängning mår han nu riktigt bra. Eftersom han lever ’rätt’ undrade han förstås varför han drabbats. Enligt läkaren så kunde anledningen vara att han använder triptaner mot sin migrän. Eftersom jag aldrig hört att detta kunde vara en biverkan så undrar jag om så är fallet? Efter ballongsprängningen har han inte haft riktig migrän (bara lättare vanlig huvudvärk) en enda gång.

För en antal år sedan träffade jag på en man som blivit helt fri från sin migrän efter att ha opererat in en pacemaker. Finns det kännedom om fler sådana fall?

(publ. 2013-08-29)
Av: Bitte

Svar

Tack för frågan Bitte!

Triptaner verkar bl.a. genom att dra ihop vidgade kraniella blodkärl vid migrän. Dessvärre kan triptaner även dra ihop blodkärl på andra ställen än i skallens blodkärl, t.ex. i hjärtats kranskärl. För personer med kärlkramp i hjärtat finns därför en risk att utlösa hjärtinfarkt. Personer med kärlkramp, genomgången hjärtinfarkt eller annan hjärtkärlsjukdom t.ex. svårbehandlat högt blodtryck skall därför inte använda triptaner.

Vad jag vet finns inget samband mellan pacemakeranvändning och förekomst av migrän.

Av: neurolog Elisabet Waldenlind

Migränen försvann efter en hjärtinfarkt

Hej,

En vän till mig, som är 67 år, drabbades nyligen av en hjärtinfarkt. Han kom dock i tid till sjukhuset och efter en ballongsprängning mår han nu riktigt bra. Eftersom han lever ’rätt’ undrade han förstås varför han drabbats. Enligt läkaren så kunde anledningen vara att han använder triptaner mot sin migrän. Eftersom jag aldrig hört att detta kunde vara en biverkan så undrar jag om så är fallet? Efter ballongsprängningen har han inte haft riktig migrän (bara lättare vanlig huvudvärk) en enda gång.

För en antal år sedan träffade jag på en man som blivit helt fri från sin migrän efter att ha opererat in en pacemaker. Finns det kännedom om fler sådana fall?

(publ. 2013-08-29)
Av: Bitte

Svar

Tack för frågan Bitte!

Triptaner verkar bl.a. genom att dra ihop vidgade kraniella blodkärl vid migrän. Dessvärre kan triptaner även dra ihop blodkärl på andra ställen än i skallens blodkärl, t.ex. i hjärtats kranskärl. För personer med kärlkramp i hjärtat finns därför en risk att utlösa hjärtinfarkt. Personer med kärlkramp, genomgången hjärtinfarkt eller annan hjärtkärlsjukdom t.ex. svårbehandlat högt blodtryck skall därför inte använda triptaner.

Vad jag vet finns inget samband mellan pacemakeranvändning och förekomst av migrän.

Av: neurolog Elisabet Waldenlind

backtotop