Migränvårdens brister skapar enormt resursslöseri

Sverige skriker efter arbetskraft inom kvinnodominerade yrken. Samtidigt vet vi att folksjukdomen migrän, som framför allt drabbar kvinnor, innebär betydande produktionsbortfall på grund av återkommande sjukfrånvaro.

Nya siffror pekar mot att det årliga produktionsbortfallet bland de hårdast drabbade kan motsvara så mycket som 9 500 heltidstjänster, orsakat i onödan av dagens bristfälliga migränvård. Det är arbetskraft och kompetens som kan komma svensk arbetsmarknad till del om de med svår migrän får tillgång till rätt specialistvård.
(2019-01-13)

Läs artikeln i Arbete/Dagens Samhälle på dagenssamhalle.se >>>