Läs om ny medicin mot migrän i FASS

Ny typ av  läkemedel, Aimovig (erenumab) förebyggande behandling av svår migrän väntar på klartecken från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV. Läs mer om medicinen på FASS.se – läkemedelsinformation för vårdpersonal, patienter och veterinärer.

Läs mer här >>

 

Readers Comments


Comments are closed.

Läs om ny medicin mot migrän i FASS

Ny typ av  läkemedel, Aimovig (erenumab) förebyggande behandling av svår migrän väntar på klartecken från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV. Läs mer om medicinen på FASS.se – läkemedelsinformation för vårdpersonal, patienter och veterinärer.

Läs mer här >>

 

backtotop