Migränläkemedel subventioneras för de svårast sjuka

Som ett av de första länderna i Europa subventionerar nu Sverige det förebyggande migränläkemedlet Aimovig till patienter med kronisk migrän. Det har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutat.

För att få prova Aimovig ska patienter med kronisk migrän inte fått effekt av eller inte tolererat minst två andra förebyggande läkemedelsbehandlingar.

För att säkerställa att subventionen begränsas till patienter med kronisk migrän och att det är patienterna med störst behov som behandlas kommer endast vissa läkare få skriva ut Aimovig med subvention.
(2018-12-14)

Läs artikeln på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, tvl.se >>>