Nya rekommendationer om kronisk migrän kan vilseleda läkare 

Nya rekommendationer om kronisk migrän kan vilseleda läkare  

Prevalensen av kronisk migrän är 1–2 procent hos vuxna i Sverige. Kronisk migrän är den svåraste formen av migrän och orsakar både stort lidande för patienterna och stora samhällsekonomiska förluster.

(2021-05-04) Artikeln är publicerad i nättidningen: Läkartidningen

Läs artikeln i Läkartidningen.se