Patienter med smärta måste få bättre hjälp

Långvarig smärta drabbar både individer och samhället. Det behövs en radikal omläggning av smärtvården på bred front. Drabbade ska inte behöva passera läkare efter läkare för att få rätt hjälp, skriver debattörer från flera förbund.

Läs artikel på Svenska Dagbladet, Svd.se >>>

 

Readers Comments


Comments are closed.

Patienter med smärta måste få bättre hjälp

Långvarig smärta drabbar både individer och samhället. Det behövs en radikal omläggning av smärtvården på bred front. Drabbade ska inte behöva passera läkare efter läkare för att få rätt hjälp, skriver debattörer från flera förbund.

Läs artikel på Svenska Dagbladet, Svd.se >>>

 

backtotop