Podd: Migrän – forskning blir verklighet

En miljon svenskar lider av migrän och i hela världen är 850 miljoner människor drabbade. Men varför får man migrän, vad är det som händer i hjärnan och hur fungerar de nya medicinerna som precis blivit godkända?

I podden får vi träffa Lars Edvinsson, professor vid Lunds universitet och överläkare på Skånes universitetssjukhus, där han i snart 40 år forskat på migrän. Redan i mitten på 1980-talet hade han riktat sina misstankar mot att den lilla molekylen CGRP, en signalsubstans i hjärnan, spelade en central roll vid migrän.

Det var först i början på 2000-talet som hans resultat blev accepterade och flera läkemedelsbolag började utveckla mediciner som på ett eller annat sätt skulle hindra CGRP från vidare överföring av de nervsignaler som är kopplade till migrän. Tidigare i år blev tre nya läkemedel, som bygger på Lars Edvinssons forskning, godkända för behandling av svår migrän.
(2018-10-17)

Lysna på Podden i Vetenskap & Hälsa på VetenskapHalsa.se >>>