Primärvårdspratarna – Huvudvärksskola med Marie Lundberg & Anna-Karin Wallberg

Marie Lundberg, ordförande i Migränföreningen i Stockholms län och Anna Karin Wallberg, ordförande för Huvudvärksförbundet, vill väcka frågan om behovet av en huvudvärksskola på primärvårdsnivå. Mer än 1,3 miljoner människor har migrän i Sverige. Nästan en halv miljon har väldigt svår huvudvärk med täta och långa anfall. Marie och Anna Karin menar att insatser måste komma in i ett tidigt skede för att undvika att huvudvärken blir kronisk och att det blir negativa följder. De hoppas att primärvården ska bli mer aktiva och uppmana patienterna att gå i en huvudvärksskola. Man träffas i grupp och med multiprofessionella team med exempelvis en sjuksköterska, en fysioterapeut, kanske en dietist och psykolog eller en KBT- terapeut. Modellen finns redan, man måste bara applicera den på en ny grupp.

Lyssna på podden på Soundcloud.com >>> 

 

Readers Comments


Comments are closed.

Primärvårdspratarna – Huvudvärksskola med Marie Lundberg & Anna-Karin Wallberg

Marie Lundberg, ordförande i Migränföreningen i Stockholms län och Anna Karin Wallberg, ordförande för Huvudvärksförbundet, vill väcka frågan om behovet av en huvudvärksskola på primärvårdsnivå. Mer än 1,3 miljoner människor har migrän i Sverige. Nästan en halv miljon har väldigt svår huvudvärk med täta och långa anfall. Marie och Anna Karin menar att insatser måste komma in i ett tidigt skede för att undvika att huvudvärken blir kronisk och att det blir negativa följder. De hoppas att primärvården ska bli mer aktiva och uppmana patienterna att gå i en huvudvärksskola. Man träffas i grupp och med multiprofessionella team med exempelvis en sjuksköterska, en fysioterapeut, kanske en dietist och psykolog eller en KBT- terapeut. Modellen finns redan, man måste bara applicera den på en ny grupp.

Lyssna på podden på Soundcloud.com >>> 

 

backtotop