Rädda den neurologiska öppenvården – dags att förändra vårdvalet

Det var för sex år sedan som Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting, nuvarande Region Stockholm, beslutade att införa vårdval för specialiserad neurologi i öppenvård.

Bakgrunden till vårdvalet var att vässa tillgängligheten och öka besöken utanför akutsjukhusen.

Vid den här tiden genomfördes årligen cirka 100 000 besök i öppenvårdsneurologi i länet, varav cirka 65 procent inom akutsjukhus och 35 procent hos neurologmottagningarna utanför akutsjukhusen.

Och nu ska vårdvalet förändras igen. Under en treårsperiod avser Region Stockholm att genomföra en överföring av specialiserad neurologisk öppenvård från Karolinska Universitetssjukhuset till vårdgivare utanför akutsjukhusen. Det handlar om cirka 24 000 öppenvårdskontakter, varav knappt hälften kan väntas hanteras av vårdvalsvårdgivarna.

(2020-01-30)

Läs artikeln från Hälsoportalen på FolkhalsaSverige.se >>>