Särskilt högriskskydd

För dig som är sjuk ofta eller länge finns det särskilda högriskskyddet. Här får du veta vad det är och vem som kan få det.

Vad är särskilt högriskskydd?

Särskilt högriskskydd innebär att din arbetsgivare kan få ersättning för dina sjuklönekostnader om du riskerar att ha långa sjukperioder eller riskerar att vara sjuk ofta. Du som är sjuk ofta kan även slippa karensdagarna.

Du som är arbetslös har också möjlighet att ansöka om särskilt högriskskydd och slippa karensdagarna.

Har jag rätt till särskilt högriskskydd?

Du omfattas av det särskilda högriskskyddet om det är troligt att du på grund av en sjukdom eller en funktionsnedsättning antingen kommer att vara
• sjuk ofta (minst tio gånger under ett år), eller
• sjuk länge (minst 28 dagar i följd).

Du måste också vara försäkrad i Sverige. Du är försäkrad i Sverige om du arbetar eller har arbetat här.

Blankett för ansökan finns på Försäkringskassans hemsida.