Hormoner hämmar signalsubstans bakom migrän

Hur kan det komma sig att många kvinnor får migrän vid mens? Forskarna tror att nivåerna av hormonerna oxytocin och östrogen kan spela in. (2021-09-21) Forskning.se Läs artikeln på forskning.se      

”Vill regionerna utbilda fler är det bara att öka budgetarna”

Den verkliga orsaken till ”neurologbristen” är att neurologin är underfinansierad i relation till de enorma medicinska framstegen, anser Johan Zelano från Svenska neurologföreningen. (2021-09-16) Dagens Medicin, debatt Läs artikeln på DagensMedicin.se    

”Bättre migränvård handlar om att vilja”

Migrän- och huvudvärksdrabbade kan gå en betydligt ljusare framtid till mötes om politik och verksamhet en gång för alla bestämmer sig, skriver Svenska huvudvärkssällskapets styrelse. (2021-09-01) Dagens Medicin, debatt Läs artikeln på DagensMedicin.se   <

Lovande resultat för atogepant som förebyggande behandling mot migrän

Lovande resultat för atogepant som förebyggande behandling mot migrän Behandling med läkemedelskandidaten atogepant gav en signifikant minskning av antalet dagar med migrän eller huvudvärk hos patienter i en fas III-studie. Studien, som publiceras i New England Journal of Medicine, utvärderar atogepant som förebyggande behandling för vuxna patienter ...

Migränpatienter riskerar att få vänta – ökad brist på neurologer

Patienter med svår migrän riskerar att få vänta allt längre på behandling. Anledningen är en ökad brist på neurologer i Skåne, Stockholm och i flera andra delar av landet. Jesper Petersson, chef för kunskapsstyrning i Region Skåne, menar att neurologbristen beror på framsteg i behandling av ...

Brist på neurologer slår mot folksjukdom

I minst 14 av 21 regioner råder det brist på neurologer visar TT:s granskning. Bristen slår framför allt mot patienter med svår migrän. (2021-08-06) Läs artikeln på, Svd.se    

Det handlar om barn och ungdomars framtidsutsikter

Tidningen Huvudsaken Tidningen HuvudSaken Nr 2 år 2021, Svenska Huvudvärkssällskapet. Innehåll,/rubriker: Många barn och ungdomars framtid ligger i våra händer Det handlar om barn och ungdomars framtidsutsikter Skolhälsan och sjukvården måste samarbeta mer om barn med migrän och huvudvärk Forskningsresultaten borde bli en väckarklocka Stor efterfrågan ...

”Det går att lyfta huvudvärksvården i Skåne – om den poliska viljan finns.”

”Det går att lyfta huvudvärksvården i Skåne – om den poliska viljan finns.”   Förskingra inte den kunskap som finns i Skåne om migrän och andra huvudvärkssyndrom. Bygg vidare på den istället genom att inrätta en multidisciplinär huvudvärksmottagning vid universitetssjukhuset i Lund, menar Marie Lundberg vid ...

Nya rekommendationer om kronisk migrän kan vilseleda läkare 

Nya rekommendationer om kronisk migrän kan vilseleda läkare   Prevalensen av kronisk migrän är 1–2 procent hos vuxna i Sverige. Kronisk migrän är den svåraste formen av migrän och orsakar både stort lidande för patienterna och stora samhällsekonomiska förluster. (2021-05-04) Artikeln är publicerad i nättidningen: Läkartidningen Läs ...

Ta hand om Huvudsaken

Ta hand om Huvudsaken  Ta hand om Huvudsaken är en film om hur du med migrän, Hortons eller annan huvudvärk kan skapa en god arbetsplats i hemmet. Leg Sjukgymnast Birgitta Helmersson guidar och visar tillsammans med Huvudvärksförbundet. (2021-04-23) Artikeln är publicerad på Huvudvärksförbundets kanal på YouTube. ...
backtotop