Senaste nytt

Ny medicin mot migrän lindrar och botar

Cirka 15 procent av befolkningen lider av migrän. Majoriteten är kvinnor och attackerna är som värst i medelåldern. 2-3 procent av alla människor plågas mer än fyra dygn i månaden och cirka en procent har kronisk migrän – de har fler dagar med smärta än utan.

Sedan tidigare vet man att  ”må bra”-ämnet serotonin kan påverka migränens förlopp. Det finns läkemedel som förebygger och mildrar attacker genom att aktivera receptorer för serotonin, men de fungerar inte för alla, kan ge biverkningar på hjärt- kärlsystemet och kan för vissa patienter ge kronisk migrän.

För snart 30 år sedan upptäckte professor Lars Edvinsson, internmedicinare och experimentell kärlforskare i Lund, att en gen som via sköldkörteln styr kalkbalansen i kroppen har ett helt annat uppdrag i hjärnan och i känselnerver. Där styr genen tillverkningen ett ämne som heter CGRP – calcitonin gene-related protein.
(2018-11-20)

Läs debattartikeln i Hälsoliv på Expressen.se >>>

Sjukdomsbördan vid migrän i Sverige – en enkätstudie

Sjukdomsbördan vid migrän i Sverige – en enkätstudie av resurskonsumtion och livskvalitet

Migrän är en funktionsnedsättande, kronisk, neurologisk sjukdom som drabbar omkring 13 procent av den svenska befolkningen. Sjukdomen leder till en omfattande samhällsekonomisk börda i form av hälso- och sjukvårds-kostnader reducerad arbetsförmåga och livskvalitetsförlust. Fram till nu har det dock saknats studier av de hälsoekonomiska konsekvenserna för en svensk kontext. Syftet med denna studie var att kartlägga de hälsoekonomiska konsekvenserna av migrän i form av hälso- och sjukvårdskonsumtion, produktionsbortfall och livskvalitetsförlust i Sverige. (2018-10-22) Hjalte F, Olofsson S & Persson U.

Läs artikeln i Neurologi i Sverige på NeurologiISverige.se >>>

 

 

Vi behöver en primärvårdsreform. Nu!

Det är dags för politikerna att uppfylla löftena om en bättre primärvård, något som våra medlemmar fått löften om i många år. Vi vill se en nationell primärvårdsreform, med en vård som kännetecknas av god tillgänglighet, bra kontinuitet, goda möjligheter för forskning, fortbildning och god arbetsmiljö, skriver Funktionsrätt Sverige tillsammans med flera patientorganisationer. Elisabeth Wallenius m fl. Funktionsrätt Sverige
(2018-10-05)

Läs debattartikeln i Dagens Samhälle på DagensSamhalle.se >>>