Singel med migrän

singel med migranGlimtar från föreläsning
av Ewa Bäckström

 

 

 

 

 

 

Tänkvärda frågor:

Har en singel med migrän en sämre livskvalitet?

Hindrar det dig att leva fullt ut?

Finns det en rädsla för att våga göra en del saker? Saknar du tryggheten att ha någon med dig?

Har migränen hindrat dig från att våga satsa på en relation?

Har sociala medier underlättat det något eller kan det vara en belastning?

Är det någon skillnad på att vara man eller kvinna som singel med migrän?

 

Fördelar, nackdelar och livsstrategier när man är singel med migrän:

Fördelar:

Behöver inte ta hänsyn till någon annan.
Behöver inte ha dåligt samvete mot familj.
Gör ingen annan besviken, irriterad etc.
Egna behov kan stå i centrum.
Kan planera för egna behov.
Tystnad.

Nackdelar:

Brist på avlastning; ingen tvättar, städar, diskar, handlar = det basala hushållsarbetet.
Ingen hemma att be om hjälp med medicin, mat, vatten med mera.
Ärenden blir outrättade; viktiga saker som måste uträttas en bestämd tid.
Ingen som tröstar.
Ingen att be om hjälp.
Oro för att vara ensam. Otrygghet.
Avbrott i livet.
Ekonomin drabbas.
Svårighet att planera sociala aktiviteter.
Hinder för relationer.

Livsstrategier:

Ha framförhållning!
Planera!
Informera anhöriga och vänner om migränens förlopp och triggers!
Ta hand om dig själv för att bli stark!
Lev ett regelbundet liv!
Be om hjälp!
Sök medkänsla hos förstående personer!
Inse dina begränsningar!
Se dina tillgångar!
Fokusera på det som är positivt!
Skaffa och sprid kunskap om migrän!