Sjukdomsbördan vid migrän i Sverige – en enkätstudie

Sjukdomsbördan vid migrän i Sverige – en enkätstudie av resurskonsumtion och livskvalitet

Migrän är en funktionsnedsättande, kronisk, neurologisk sjukdom som drabbar omkring 13 procent av den svenska befolkningen. Sjukdomen leder till en omfattande samhällsekonomisk börda i form av hälso- och sjukvårds-kostnader reducerad arbetsförmåga och livskvalitetsförlust. Fram till nu har det dock saknats studier av de hälsoekonomiska konsekvenserna för en svensk kontext. Syftet med denna studie var att kartlägga de hälsoekonomiska konsekvenserna av migrän i form av hälso- och sjukvårdskonsumtion, produktionsbortfall och livskvalitetsförlust i Sverige. (2018-10-22) Hjalte F, Olofsson S & Persson U.

Läs artikeln i Neurologi i Sverige på NeurologiISverige.se >>>