Skriftlig fråga till Lena Hallengren, socialminister (S)

2018/2019:703 Den dolda folksjukdomen migrän

Migrän är en av vår tids dolda folksjukdomar. Bara i Sverige beräknas över 1 miljon personer vara drabbade av migrän. /…/ Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, är kronisk migrän en av de mest funktionsnedsättande sjukdomarna, tillsammans med terminal cancer, förlamning och depression.

Hur migränpatienter – och framför allt de med kronisk migrän – behandlas är därför inte enbart en angelägenhet för regioner och landsting eller vårdgivande organisationer. Kostnaderna för mediciner och framför allt sjukskrivningar drabbar staten och därför behöver regeringen aktivt delta i arbetet att förbättra migränvården.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

Vad avser ministern och regeringen att göra för att komma till rätta med det lidande och de samhällsekonomiska kostnader som migrän innebär?

Mats Wiking (S) Överlämnar enligt uppdrag, Johan Welander

Från Riksdagsförvaltningen 2019-05-31. Besvaras senast 2019-06-12 (2019-05-31)

Läs hela skrivelsen på riksdagen.se >>>