Stärk migränvården – Motion till riksdagen (M)

Stärk migränvården – Motion till riksdagen – 2019/20:2919 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

M har ställt en motion till riksdagen om stärkt migränvård, nationella riktlinjer samt en samlad vårdkedja för patienter med kronisk migrän.

(2019-10-03)

Läs motionen på Riksdagen.se  >>>