Stora regionala orättvisor gällande behandling av huvudvärk

Huvudvärk är en av de vanligaste orsakerna till ohälsa [1]. Eftersom huvudvärk är mest problematisk under de produktiva åren är de ekonomiska kostnaderna för samhället stora. Ändå är det långt ifrån alla som drabbas som får chans till diagnos och rätt behandling. Vi som arbetar med detta folkhälsoproblem anser att huvudvärk är förbisedd, underdiagnostiserad och underbehandlad.

Läs artikeln i Läkartidningen, lakartidningen.se >>> 

 

Readers Comments


Comments are closed.

Stora regionala orättvisor gällande behandling av huvudvärk

Huvudvärk är en av de vanligaste orsakerna till ohälsa [1]. Eftersom huvudvärk är mest problematisk under de produktiva åren är de ekonomiska kostnaderna för samhället stora. Ändå är det långt ifrån alla som drabbas som får chans till diagnos och rätt behandling. Vi som arbetar med detta folkhälsoproblem anser att huvudvärk är förbisedd, underdiagnostiserad och underbehandlad.

Läs artikeln i Läkartidningen, lakartidningen.se >>> 

 

backtotop