Terapitrappan

Steg 1 Undvik migränframkallande faktorer

Exempel: Sömnbrist, att sova för länge, oregelbundna måltider, psykisk stress, alkohol, vissa födoämnen, vissa p-piller

Steg 2 Vila, sömn, mörker, tystnad (Ofta tillräckligt för barn)

Steg 3 Receptfria smärtstillande (Se flik om smärtstillande mediciner)

Steg 4 NSAID-läkemedel (Se flik om antiinflammatoriska mediciner)

Steg 5 Metoklopramid (Medel mot illamående som kan läggas till annan medicinering) (Se flik om smärtstillande mediciner)

Steg 6 Triptaner och ergotamin ( Se flik om migränspecifika migränmediciner)

Steg 7 Triptaner + NSAID-läkemedel eller triptaner + metoklopramid

Steg 8 Profylaktisk behandling med betablockerare (Se flik om förebyggande mediciner)

Steg 9 Profylax vid mensrelaterad migrän, Naproxen eller östrogenprofylax (Se flik om förebyggande mediciner)

Steg 10 Botox-injektioner (Se flik om förebyggande mediciner: underrubrik om Botox)

Tillskott som ev kan vara till hjälp: Magnesium, Q10, Vitamin B2, Vitamin D

Källa: 1177.se, internetmedicin.se, fass.se, lakemedelsverket.se