Vår verksamhet 2016


VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016
     

 

Migränföreningen i Stockholms län är en länsförening inom Huvudvärksförbundet som bildades i maj 1994 som en ideell och politiskt obunden organisation. Föreningen är till för personer som har migrän och annan huvudvärk, deras anhöriga och andra intresserade. Vid årsskiftet 2016/2017 hade föreningen 993 medlemmar.

Migränföreningen i Stockholms län arbetade under 2016 med följande verksamheter:

Medlemsvärvning

En viktig uppgift är att arbeta för att få fler medlemmar och detta har vi bland annat gjort genom att ha informationsmaterial, foldrar, böcker och tidningen HuvudJournalen tillgänglig på så många platser som möjligt. Vi har också deltagit i evenemang för att synas bland allmänheten. Vår hemsida och Facebook-sida har också hjälpt oss i vårt arbete med att få nya medlemmar.
Informationsmöten för nya medlemmar

Föreningen har inbjudit nya medlemmar till information vid två tillfällen, i början av vår- respektive höstterminen. Medlemmarna hade möjlighet att få information och en personlig kontakt med föreningen samt att lämna synpunkter och önskemål.

Föreläsningar/kurser anordnade av Migränföreningen

 

Föreläsning vardagskvällar 

 • Mindfulness, med fokus på smärta – Anne Ramler, leg. psykoterapeut och mindfulnessinstruktör, Samtalshuset, berättade om det specialanpassade mindfulnessprogrammet med fokus på smärta.
 • Varför har jag så ont i huvudet? – Föreläsning i samarbete med Folkuniversitetet, Stockholm. Ingela Nilsson Remahl, docent och överläkare på Neurologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, föreläste om migrän och Hortons huvudvärk – två olika men ändå lika primära huvudvärkssjukdomar. Denna föreläsning har genomförts vid två tillfällen, en på våren och en på hösten.


Frukostmöten på lördagsförmiddagar

 • Sluta kämpa, börja leva! – Jane Klingner, verksamhetschef på Samtalshuset, berättade om ACT – Acceptance and Commitment Therapy – som är en utveckling av Kognitiv beteendeterapi (KBT). Båda är metoder som kan hjälpa individer hur man kan tänka, möta och hantera sin smärta i vardagen.
 • Migränyoga – Ayurveda – Per Söder, yogainstruktör och ledare för migränyogagrupper, Yogamottagningen. Han har skrivit en bok om ”Migränyoga” och har kunskaper kring Ayurveda – indiskt helhetstänkande för balans och hälsa.
 • Migrän, träning och olika behandlingsmetoder – Elias Palma, sjukgymnast från MåBra Hälsa, föreläste om fysisk aktivitet, akupunktur, kost, meditation och qigong. De är exempel på olika förebyggande behandlingsmetoder för migrän och annan huvudvärk.
 • Migrän, mat och stabilt blodsocker – Kristina Ahlström berättade om metoden som hjälper henne att undvika migränanfall. Hon har skrivit två böcker om metoden. Dietisten Charlotte G Flores informerade om bra mat för att hålla blodsockret stabilt.

 

Huvudvärksskola/samtalsgrupp

Föreningen har genomfört fyra omgångar med huvudvärksskola/samtalsgrupp för medlemmar med migrän och annan huvudvärk. Varje grupp träffades fyra gånger. Huvudvärksskolan tar upp ämnesområden som symtom, olika behandlingsalternativ samt livsstilsfaktorer och stresshantering. Grupperna har varit mycket uppskattade och fått fina utvärderingar.

ACT/KBT- grupp

Föreningen erbjöd medlemmarna deltagande i ACT/KBT- grupp både höst och vår i samarbete med Samtalshuset. Ingen av grupperna startade dock på grund av för få anmälningar.

Bokcirkel för daglediga

En cirkel har genomförts både vår- och hösttermin. Ewa Bäckström ledde cirkeln som på våren hade fem träffar och på hösten fyra.

Keramik

Kursen ”Prova på att dreja” i samarbete med keramiker Yvonne Svensson erbjöds fyra gånger. Två kurser startade, en under hösten och en under våren.

Må bra-resa

En kryssning till Åland med föreläsningar och samvaro genomfördes under våren.

 • Ehood Ali, apotekare på Din Apotekare Gröndal, föreläste om ”Mediciner vid migrän, anfallskuperande och förebyggande behandlingar”.
 • Marie Lundberg, Migränföreningen i Stockholms län, föreläste om ”Stress och hur denna kan förebyggas”.

 

Aktiviteter i Södertälje – Bildande av ”Huvudvärksföreningen i Södertälje”

Föreläsning

”Varför har jag så ont i huvudet?” Anna Steinberg, docent och överläkare på Neurologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, föreläste om migrän och annan huvudvärk samt om behandlingar.

Huvudvärksskola/samtalsgrupp

En huvudvärksskola/samtalsgrupp för medlemmar i Södertälje med omnejd genomfördes under hösten. Samtalsledare var Marie Lundberg och gruppen träffades tre gånger.

Vid den sista träffen bildade några av deltagarna i gruppen en interimsstyrelse som förbereder för bildande av en lokalförening i Södertälje.

 

Samarbeten

med Svenska Migränförbundet/Huvudvärksförbundet

Föreningen representerades på förbundsstämman den 17-19 maj i Stockholm. Förbundet bytte namn i samband med stämman.

 

med andra organisationer

HSO i Stockholms län

Vi har haft ett regelbundet samarbete med HSO i Stockholms län under året, bland annat genom deltagande i gemensamma möten. Marie Lundberg har utsetts till ledamot i fokusgrupp smärta.

Neurogruppen

Under året bildades ”Neurogruppen”, som är en samverkansgrupp där vi tillsammans med andra patientföreningar inom neuroområdet ska diskutera gemensamma frågor. Syftet är främst att nå större möjligheter till intressepolitisk påverkan gentemot SLL.

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Neurologiska kliniken

Samverkan mellan KS Huddinge och patient-, handikapp- och pensionärsorganisationer. Föreningen har deltagit i möten på klinikens Patientforum under året. Vi har också deltagit i informationsmöten om NKS, Nya Karolinska Solna.

Mats Åkesson, vice ordförande i föreningen, har deltagit i möten om det kvalitetsregister för vaskulär huvudvärk som håller på att utvecklas. Mats är:

 • Patientrepresentant i styrgruppen för utformande av kvalitetsregister, Neuroregistret för svåra vaskulära sjukdomar, på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.
 • Ledamot i referensgruppen för utformande av Nationellt kvalitetsregister.

Danderyds Sjukhus, Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken

Samverkan med sektionen för högspecialiserad smärtrehabilitering och försäkringsmedicin inom Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken som har inbjudit till möte för information och diskussion med brukarorganisationerna. Föreningen har deltagit i ett möte under året.

Danvik Rehab och Kiropraktik

Danvik Rehab är en landstingsanknuten rehab-mottagning. De började hösten 2016 med huvudvärksskola. Marie Lundberg från föreningen föreläste vid en av skolans träffar.

Migränyoga i samarbete med Per Söder, yogainstruktör på Yogamottagningen.

Folkuniversitetet: Forskningsföreläsningar på temat folkhälsa.

ABF Södertälje-Nykvarn: Föreläsning samt Huvudvärksskola/samtalsgrupp.
Utbildning för förtroendevalda 

HSO- seminarier/kurser: Föreningen har under året deltagit på många av HSOs seminarier

 

Övriga seminarier

Huvudvärksförbundet: Föreningen har deltagit i förbundets kurs om hemsida och media.

Grant Thornton: Flera av styrelsens ledamöter har deltagit i en seminarieserie som ger utbildning om styrelsearbete i ideell sektor.

Påverkansarbete
Landstingpolitikermöten

 • Föreningens träffar med politiker inom Stockholms läns landsting 2015 resulterade i en Interpellation från Vänsterpartiet, Pia Ortiz Venegas, med svar från Liberalerna, Anna Starbrink.
 • Maria Fält (KD), ordförande i programberedningen för folksjukdomar samt ordförande i beredningen för bidrag till handikapporganisationerna, besökte oss tillsammans med ansvarig tjänsteman, Agneta Marmestrand Ruud, för att ta reda på hur föreningen arbetar med påverkansarbete.
 • SLSO ASC – Akademiskt Specialistcentrum, neurologi och vårdval specialiserad neurologi i öppenvård. Föreningen deltog på möte för information om ASC och framförde synpunkter beträffande vård och behandling för människor med huvudvärk.

Kontakt med vården:

 • Föreningen har informerat om svår huvudvärk samt framfört önskemål vad beträffar vård och rehabilitering. Vi kontaktade främst de Akademiska vårdcentralerna, då de har krav på sig att syssla med utvecklingsarbete. Vårt främsta önskemål var att huvudvärksskolor skulle inrättas inom primärvården.

 

Övrigt

European Migraine Day of Action – 12 september

Dagen uppmärksammades genom en träff för nya medlemmar.

Blodomloppet

Genom att delta i Blodomloppets promenadklass (5 km) – med Migränföreningen i Stockholms och Huvudvärksförbundets loggor – bidrog en grupp från föreningen dels till Blodomloppets syfte att uppmärksamma blodgivningen, dels att visa att föreningen finns för dem som har migrän och annan svår huvudvärk. Huvudarrangör och grundare: Blodgivning i Sverige (geblod.nu) i samarbete med Lidingöloppet.

Information 

Migränföreningens informationsfolder
Föreningen har under året omarbetat sin folder och gjort den mer lättillgänglig och informativ.

Information till ansvariga inom skolhälsovården i alla länets kommuner

Föreningen har kontaktat dessa och informerat om material om huvudvärk hos barn och ungdomar för vidarebefordran till skolsköterskor.

Medlemsinformation

Samtliga medlemmar har under året fått två nyhetsbrev, där föreningens program presenterats. De medlemmar som har uppgett e-postadress har även fått påminnelser och mer information om kommande aktiviteter.

Hemsidanwww.migrania.se.

Hemsidan innehåller information om föreningen och aktuella aktiviteter, nyheter om forskning och senaste nytt om huvudvärk samt information om olika huvudvärkssjukdomar och behandlingsformer.

Facebook

Migränföreningen har en grupp på Facebook som heter ”Migränföreningen i Stockholms län”.

Medlemsförmåner

Föreningen har ett antal medlemsrabatter annonserade via hemsidan.

Kontakter med medier

Föreningen har annonserat i Mitt i Liljeholmen, Södermalm, Östermalm, Kungsholmen och Vasastan för att informera om att vi finns, samt i Södertäljeposten inför föreläsning i Södertälje.

Föreningsbidrag/Landstingsbidrag

Landstingsbidrag har beviljats på samma nivå som tidigare år.

Styrelse/Styrelsemöten

Under året har styrelsen haft 10 protokollförda styrelsemöten, ett ordinarie årsmöte och därpå följande konstituerande möte.

Årsmöte
Årsmöte hölls onsdagen den 23 mars 2016, med årsmötesordförande Lena Ringstedt, ordförande i HSO i Stockholms län.

Kansli

Lisa Ståhl och Marie Lundberg har varit deltidsanställda under året på föreningens kansli. Marie Lundberg har arbetat som timanställd ledare för Huvudvärksskola/samtalsgrupp efter avslutad fast anställning. Britta Hjort Ekström har varit timanställd för att sköta föreningens ekonomi.

Migränföreningen i Stockholms läns kansli finns sedan 1 februari 2016 i HSO:s lokaler, S:t Göransgatan 84, 3 trappor. Det finns även konferenslokaler/aktivitetslokaler i porten bredvid, S:t Göransgatan 82 A (”ÅttiotvåAn”).

Stockholm den 22 februari 2017

Marie Lundberg                     Mats Åkesson                              Ewa Bäckström

Kerstin Svedberg                   Britta Hjort Ekström                  Anette Falk

Marie Korsén

 

Migränföreningen i Stockholms län, S:t Göransgatan 84, 3 tr, 112 38 Stockholm

Tel: 0704-83 60 07, e-post: kansliet@migrania.se hemsida: www.migrania.se

 

Vår verksamhet 2016


VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016
     

 

Migränföreningen i Stockholms län är en länsförening inom Huvudvärksförbundet som bildades i maj 1994 som en ideell och politiskt obunden organisation. Föreningen är till för personer som har migrän och annan huvudvärk, deras anhöriga och andra intresserade. Vid årsskiftet 2016/2017 hade föreningen 993 medlemmar.

Migränföreningen i Stockholms län arbetade under 2016 med följande verksamheter:

Medlemsvärvning

En viktig uppgift är att arbeta för att få fler medlemmar och detta har vi bland annat gjort genom att ha informationsmaterial, foldrar, böcker och tidningen HuvudJournalen tillgänglig på så många platser som möjligt. Vi har också deltagit i evenemang för att synas bland allmänheten. Vår hemsida och Facebook-sida har också hjälpt oss i vårt arbete med att få nya medlemmar.
Informationsmöten för nya medlemmar

Föreningen har inbjudit nya medlemmar till information vid två tillfällen, i början av vår- respektive höstterminen. Medlemmarna hade möjlighet att få information och en personlig kontakt med föreningen samt att lämna synpunkter och önskemål.

Föreläsningar/kurser anordnade av Migränföreningen

 

Föreläsning vardagskvällar 

 • Mindfulness, med fokus på smärta – Anne Ramler, leg. psykoterapeut och mindfulnessinstruktör, Samtalshuset, berättade om det specialanpassade mindfulnessprogrammet med fokus på smärta.
 • Varför har jag så ont i huvudet? – Föreläsning i samarbete med Folkuniversitetet, Stockholm. Ingela Nilsson Remahl, docent och överläkare på Neurologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, föreläste om migrän och Hortons huvudvärk – två olika men ändå lika primära huvudvärkssjukdomar. Denna föreläsning har genomförts vid två tillfällen, en på våren och en på hösten.


Frukostmöten på lördagsförmiddagar

 • Sluta kämpa, börja leva! – Jane Klingner, verksamhetschef på Samtalshuset, berättade om ACT – Acceptance and Commitment Therapy – som är en utveckling av Kognitiv beteendeterapi (KBT). Båda är metoder som kan hjälpa individer hur man kan tänka, möta och hantera sin smärta i vardagen.
 • Migränyoga – Ayurveda – Per Söder, yogainstruktör och ledare för migränyogagrupper, Yogamottagningen. Han har skrivit en bok om ”Migränyoga” och har kunskaper kring Ayurveda – indiskt helhetstänkande för balans och hälsa.
 • Migrän, träning och olika behandlingsmetoder – Elias Palma, sjukgymnast från MåBra Hälsa, föreläste om fysisk aktivitet, akupunktur, kost, meditation och qigong. De är exempel på olika förebyggande behandlingsmetoder för migrän och annan huvudvärk.
 • Migrän, mat och stabilt blodsocker – Kristina Ahlström berättade om metoden som hjälper henne att undvika migränanfall. Hon har skrivit två böcker om metoden. Dietisten Charlotte G Flores informerade om bra mat för att hålla blodsockret stabilt.

 

Huvudvärksskola/samtalsgrupp

Föreningen har genomfört fyra omgångar med huvudvärksskola/samtalsgrupp för medlemmar med migrän och annan huvudvärk. Varje grupp träffades fyra gånger. Huvudvärksskolan tar upp ämnesområden som symtom, olika behandlingsalternativ samt livsstilsfaktorer och stresshantering. Grupperna har varit mycket uppskattade och fått fina utvärderingar.

ACT/KBT- grupp

Föreningen erbjöd medlemmarna deltagande i ACT/KBT- grupp både höst och vår i samarbete med Samtalshuset. Ingen av grupperna startade dock på grund av för få anmälningar.

Bokcirkel för daglediga

En cirkel har genomförts både vår- och hösttermin. Ewa Bäckström ledde cirkeln som på våren hade fem träffar och på hösten fyra.

Keramik

Kursen ”Prova på att dreja” i samarbete med keramiker Yvonne Svensson erbjöds fyra gånger. Två kurser startade, en under hösten och en under våren.

Må bra-resa

En kryssning till Åland med föreläsningar och samvaro genomfördes under våren.

 • Ehood Ali, apotekare på Din Apotekare Gröndal, föreläste om ”Mediciner vid migrän, anfallskuperande och förebyggande behandlingar”.
 • Marie Lundberg, Migränföreningen i Stockholms län, föreläste om ”Stress och hur denna kan förebyggas”.

 

Aktiviteter i Södertälje – Bildande av ”Huvudvärksföreningen i Södertälje”

Föreläsning

”Varför har jag så ont i huvudet?” Anna Steinberg, docent och överläkare på Neurologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, föreläste om migrän och annan huvudvärk samt om behandlingar.

Huvudvärksskola/samtalsgrupp

En huvudvärksskola/samtalsgrupp för medlemmar i Södertälje med omnejd genomfördes under hösten. Samtalsledare var Marie Lundberg och gruppen träffades tre gånger.

Vid den sista träffen bildade några av deltagarna i gruppen en interimsstyrelse som förbereder för bildande av en lokalförening i Södertälje.

 

Samarbeten

med Svenska Migränförbundet/Huvudvärksförbundet

Föreningen representerades på förbundsstämman den 17-19 maj i Stockholm. Förbundet bytte namn i samband med stämman.

 

med andra organisationer

HSO i Stockholms län

Vi har haft ett regelbundet samarbete med HSO i Stockholms län under året, bland annat genom deltagande i gemensamma möten. Marie Lundberg har utsetts till ledamot i fokusgrupp smärta.

Neurogruppen

Under året bildades ”Neurogruppen”, som är en samverkansgrupp där vi tillsammans med andra patientföreningar inom neuroområdet ska diskutera gemensamma frågor. Syftet är främst att nå större möjligheter till intressepolitisk påverkan gentemot SLL.

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Neurologiska kliniken

Samverkan mellan KS Huddinge och patient-, handikapp- och pensionärsorganisationer. Föreningen har deltagit i möten på klinikens Patientforum under året. Vi har också deltagit i informationsmöten om NKS, Nya Karolinska Solna.

Mats Åkesson, vice ordförande i föreningen, har deltagit i möten om det kvalitetsregister för vaskulär huvudvärk som håller på att utvecklas. Mats är:

 • Patientrepresentant i styrgruppen för utformande av kvalitetsregister, Neuroregistret för svåra vaskulära sjukdomar, på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.
 • Ledamot i referensgruppen för utformande av Nationellt kvalitetsregister.

Danderyds Sjukhus, Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken

Samverkan med sektionen för högspecialiserad smärtrehabilitering och försäkringsmedicin inom Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken som har inbjudit till möte för information och diskussion med brukarorganisationerna. Föreningen har deltagit i ett möte under året.

Danvik Rehab och Kiropraktik

Danvik Rehab är en landstingsanknuten rehab-mottagning. De började hösten 2016 med huvudvärksskola. Marie Lundberg från föreningen föreläste vid en av skolans träffar.

Migränyoga i samarbete med Per Söder, yogainstruktör på Yogamottagningen.

Folkuniversitetet: Forskningsföreläsningar på temat folkhälsa.

ABF Södertälje-Nykvarn: Föreläsning samt Huvudvärksskola/samtalsgrupp.
Utbildning för förtroendevalda 

HSO- seminarier/kurser: Föreningen har under året deltagit på många av HSOs seminarier

 

Övriga seminarier

Huvudvärksförbundet: Föreningen har deltagit i förbundets kurs om hemsida och media.

Grant Thornton: Flera av styrelsens ledamöter har deltagit i en seminarieserie som ger utbildning om styrelsearbete i ideell sektor.

Påverkansarbete
Landstingpolitikermöten

 • Föreningens träffar med politiker inom Stockholms läns landsting 2015 resulterade i en Interpellation från Vänsterpartiet, Pia Ortiz Venegas, med svar från Liberalerna, Anna Starbrink.
 • Maria Fält (KD), ordförande i programberedningen för folksjukdomar samt ordförande i beredningen för bidrag till handikapporganisationerna, besökte oss tillsammans med ansvarig tjänsteman, Agneta Marmestrand Ruud, för att ta reda på hur föreningen arbetar med påverkansarbete.
 • SLSO ASC – Akademiskt Specialistcentrum, neurologi och vårdval specialiserad neurologi i öppenvård. Föreningen deltog på möte för information om ASC och framförde synpunkter beträffande vård och behandling för människor med huvudvärk.

Kontakt med vården:

 • Föreningen har informerat om svår huvudvärk samt framfört önskemål vad beträffar vård och rehabilitering. Vi kontaktade främst de Akademiska vårdcentralerna, då de har krav på sig att syssla med utvecklingsarbete. Vårt främsta önskemål var att huvudvärksskolor skulle inrättas inom primärvården.

 

Övrigt

European Migraine Day of Action – 12 september

Dagen uppmärksammades genom en träff för nya medlemmar.

Blodomloppet

Genom att delta i Blodomloppets promenadklass (5 km) – med Migränföreningen i Stockholms och Huvudvärksförbundets loggor – bidrog en grupp från föreningen dels till Blodomloppets syfte att uppmärksamma blodgivningen, dels att visa att föreningen finns för dem som har migrän och annan svår huvudvärk. Huvudarrangör och grundare: Blodgivning i Sverige (geblod.nu) i samarbete med Lidingöloppet.

Information 

Migränföreningens informationsfolder
Föreningen har under året omarbetat sin folder och gjort den mer lättillgänglig och informativ.

Information till ansvariga inom skolhälsovården i alla länets kommuner

Föreningen har kontaktat dessa och informerat om material om huvudvärk hos barn och ungdomar för vidarebefordran till skolsköterskor.

Medlemsinformation

Samtliga medlemmar har under året fått två nyhetsbrev, där föreningens program presenterats. De medlemmar som har uppgett e-postadress har även fått påminnelser och mer information om kommande aktiviteter.

Hemsidanwww.migrania.se.

Hemsidan innehåller information om föreningen och aktuella aktiviteter, nyheter om forskning och senaste nytt om huvudvärk samt information om olika huvudvärkssjukdomar och behandlingsformer.

Facebook

Migränföreningen har en grupp på Facebook som heter ”Migränföreningen i Stockholms län”.

Medlemsförmåner

Föreningen har ett antal medlemsrabatter annonserade via hemsidan.

Kontakter med medier

Föreningen har annonserat i Mitt i Liljeholmen, Södermalm, Östermalm, Kungsholmen och Vasastan för att informera om att vi finns, samt i Södertäljeposten inför föreläsning i Södertälje.

Föreningsbidrag/Landstingsbidrag

Landstingsbidrag har beviljats på samma nivå som tidigare år.

Styrelse/Styrelsemöten

Under året har styrelsen haft 10 protokollförda styrelsemöten, ett ordinarie årsmöte och därpå följande konstituerande möte.

Årsmöte
Årsmöte hölls onsdagen den 23 mars 2016, med årsmötesordförande Lena Ringstedt, ordförande i HSO i Stockholms län.

Kansli

Lisa Ståhl och Marie Lundberg har varit deltidsanställda under året på föreningens kansli. Marie Lundberg har arbetat som timanställd ledare för Huvudvärksskola/samtalsgrupp efter avslutad fast anställning. Britta Hjort Ekström har varit timanställd för att sköta föreningens ekonomi.

Migränföreningen i Stockholms läns kansli finns sedan 1 februari 2016 i HSO:s lokaler, S:t Göransgatan 84, 3 trappor. Det finns även konferenslokaler/aktivitetslokaler i porten bredvid, S:t Göransgatan 82 A (”ÅttiotvåAn”).

Stockholm den 22 februari 2017

Marie Lundberg                     Mats Åkesson                              Ewa Bäckström

Kerstin Svedberg                   Britta Hjort Ekström                  Anette Falk

Marie Korsén

 

Migränföreningen i Stockholms län, S:t Göransgatan 84, 3 tr, 112 38 Stockholm

Tel: 0704-83 60 07, e-post: kansliet@migrania.se hemsida: www.migrania.se

 

backtotop