Vi behöver en primärvårdsreform. Nu!

Det är dags för politikerna att uppfylla löftena om en bättre primärvård, något som våra medlemmar fått löften om i många år. Vi vill se en nationell primärvårdsreform, med en vård som kännetecknas av god tillgänglighet, bra kontinuitet, goda möjligheter för forskning, fortbildning och god arbetsmiljö, skriver Funktionsrätt Sverige tillsammans med flera patientorganisationer. Elisabeth Wallenius m fl. Funktionsrätt Sverige
(2018-10-05)

Läs debattartikeln i Dagens Samhälle på DagensSamhalle.se >>>