Vidarkliniken

Vidarkliniken

 

 

 

 

 

Migränföreningen ställde några frågor till Andrea Gerretsen Biemond, läkare på Vidarkliniken, om hur personer med värk, till exempel migrän, tas om hand på Vidarkliniken i Järna under en ”smärtrehabiliteringsvistelse”

För det första – hur gör man för få behandling på Vidarkliniken?

– För personer med en kronisk värkproblematik, till exempel migrän, har Stockholms läns landsting ett avtal med Vidarkliniken om möjligheten att vistas där i tre veckor för en så kallad ”smärtrehabiliteringsvistelse”. Man behöver då en remiss som en av de behandlande läkarna (husläkare, specialistläkare) skickar till Vidarkliniken. Sedan måste vi bedöma remissen. Om en vistelse anses vara meningsfull beviljar vi remissen och inskrivningsavdelningen hör av sig till patienten.

Är det lång väntetid?

– Det är olika långa väntetider beroende på remissflödet, årstid med mera, längre om man behöver enkelrum än om man är beredd på att dela rum. Oftast mellan 3 och 12 veckor.

Vad händer när någon med migrän kommer till er för behandling?

– När en patient kommer hit börjar vi med ett utförligt läkarsamtal inklusive undersökning där vi tillsammans bestämmer hur vi kommer att lägga upp vistelsetiden. Vi utgår alltid från den individuella frågeställningen och situationen och anpassar den allmänna behandlingsplanen individuellt. Vid misstanke om läkemedelsutlöst huvudvärk kan det vara nödvändigt med en nedtrappning av vanliga migrän- och/eller värkmediciner.

– Vårt behandlingskoncept utgår ifrån en helhetssyn på människan där man
ser henne som en kroppslig-själslig-andlig enhet. Alla tre delar behöver tas hand om, inte bara den kroppsliga. Därför lägger vi stor vikt vid bemötandet, en individuell kontakt med patienten och att han/hon kan känna sig delaktig i behandlingskonceptet.

Vårdprogrammet innehåller:

1. Utvärtes behandlingar såsom till exempel insmörjningar, omslag, fotbad med mera.
2. Terapier där man väljer bland målning, modellering, läkeeurytmi (en aktiverande/balanserande rörelseterapi), sjukgymnastik, samtal och bad/massage
3. Antroposofiska mediciner
Dessa tre delar är likvärdiga delar i behandlingskonceptet.

Bör man förbereda sig på något sätt?

– Om patienten använder en hög dos av migränläkemedel (till exempel triptaner) rekommenderar vi, om möjligt, en gradvis minskning till mindre än åtta enkeldoser (eller fyra dubbeldoser) per månad i samråd med behandlande läkare.

Hur går behandlingen till?

– Efter inskrivningssamtalet lägger vi upp ett behandlingsschema med tidsplan för hela vistelsen. Varje patient får ett individuellt anpassat schema. Detta innehåller mestadels två terapier som genomförs två till fyra gånger i veckan. Dessutom tillkommer utvärtes behandlingar som av vårdpersonalen inplaneras beroende på patientens schema och läkarens ordination. Om en medicin-nedtrappning behövs lägger man upp en egen plan för detta i samtal med patienten.

Vad ska man göra efter utskrivningen?

– Beroende på förloppet och tillståndet finns det möjlighet att bli rekommenderad en fortsatt behandling med antroposofiska mediciner. Tyvärr måste den bekostas av patienten själv. Som tillägg finns det möjlighet att några veckor till månader efter vistelsen komma till en uppföljande dagrehabiliteringsperiod. En dag i veckan i åtta omgångar på Vidarklinikens Dagvårdsavdelning. Alternativt erbjuder vi polikliniska terapier vid Vidarklinikens terapimottagning på Rosenlunds sjukhus.
Genom vistelsen brukar patienter även lära sig olika egenvårdsstrategier som de kan fortsätta med på hemmaplan.

Vad bör man tänka på för att behålla resultatet av behandlingen?

– Det är viktigt att fortsätta med en del av ovannämnda behandlingar och, om ingen uppföljningsbehandling planeras, åtminstone fortsätta en längre period med de insatta medicinerna. Ibland behövs det en uppföljande vistelse om ingen dagrehabilitering sätts in, det brukar vara meningsfullt inom sex månader till ett år.

– Enligt vår erfarenhet kan man hos de flesta migränpatienter finna tecken på långvarig medveten eller omedveten spänning och/eller stress utöver en eventuellt ärftlig komponent. För att åstadkomma en läkning behöver patienten ofta arbeta långsiktigt med livsstilsförändringar som reducerar spänningen eller ansträngningen. Det kan gälla vanor, prestationskrav, känslobearbetning och tankar.

Läs mer om Vidarkliniken på www.vidarkliniken.se
Britta Hjort Ekström

Vidarkliniken

Vidarkliniken

 

 

 

 

 

Migränföreningen ställde några frågor till Andrea Gerretsen Biemond, läkare på Vidarkliniken, om hur personer med värk, till exempel migrän, tas om hand på Vidarkliniken i Järna under en ”smärtrehabiliteringsvistelse”

För det första – hur gör man för få behandling på Vidarkliniken?

– För personer med en kronisk värkproblematik, till exempel migrän, har Stockholms läns landsting ett avtal med Vidarkliniken om möjligheten att vistas där i tre veckor för en så kallad ”smärtrehabiliteringsvistelse”. Man behöver då en remiss som en av de behandlande läkarna (husläkare, specialistläkare) skickar till Vidarkliniken. Sedan måste vi bedöma remissen. Om en vistelse anses vara meningsfull beviljar vi remissen och inskrivningsavdelningen hör av sig till patienten.

Är det lång väntetid?

– Det är olika långa väntetider beroende på remissflödet, årstid med mera, längre om man behöver enkelrum än om man är beredd på att dela rum. Oftast mellan 3 och 12 veckor.

Vad händer när någon med migrän kommer till er för behandling?

– När en patient kommer hit börjar vi med ett utförligt läkarsamtal inklusive undersökning där vi tillsammans bestämmer hur vi kommer att lägga upp vistelsetiden. Vi utgår alltid från den individuella frågeställningen och situationen och anpassar den allmänna behandlingsplanen individuellt. Vid misstanke om läkemedelsutlöst huvudvärk kan det vara nödvändigt med en nedtrappning av vanliga migrän- och/eller värkmediciner.

– Vårt behandlingskoncept utgår ifrån en helhetssyn på människan där man
ser henne som en kroppslig-själslig-andlig enhet. Alla tre delar behöver tas hand om, inte bara den kroppsliga. Därför lägger vi stor vikt vid bemötandet, en individuell kontakt med patienten och att han/hon kan känna sig delaktig i behandlingskonceptet.

Vårdprogrammet innehåller:

1. Utvärtes behandlingar såsom till exempel insmörjningar, omslag, fotbad med mera.
2. Terapier där man väljer bland målning, modellering, läkeeurytmi (en aktiverande/balanserande rörelseterapi), sjukgymnastik, samtal och bad/massage
3. Antroposofiska mediciner
Dessa tre delar är likvärdiga delar i behandlingskonceptet.

Bör man förbereda sig på något sätt?

– Om patienten använder en hög dos av migränläkemedel (till exempel triptaner) rekommenderar vi, om möjligt, en gradvis minskning till mindre än åtta enkeldoser (eller fyra dubbeldoser) per månad i samråd med behandlande läkare.

Hur går behandlingen till?

– Efter inskrivningssamtalet lägger vi upp ett behandlingsschema med tidsplan för hela vistelsen. Varje patient får ett individuellt anpassat schema. Detta innehåller mestadels två terapier som genomförs två till fyra gånger i veckan. Dessutom tillkommer utvärtes behandlingar som av vårdpersonalen inplaneras beroende på patientens schema och läkarens ordination. Om en medicin-nedtrappning behövs lägger man upp en egen plan för detta i samtal med patienten.

Vad ska man göra efter utskrivningen?

– Beroende på förloppet och tillståndet finns det möjlighet att bli rekommenderad en fortsatt behandling med antroposofiska mediciner. Tyvärr måste den bekostas av patienten själv. Som tillägg finns det möjlighet att några veckor till månader efter vistelsen komma till en uppföljande dagrehabiliteringsperiod. En dag i veckan i åtta omgångar på Vidarklinikens Dagvårdsavdelning. Alternativt erbjuder vi polikliniska terapier vid Vidarklinikens terapimottagning på Rosenlunds sjukhus.
Genom vistelsen brukar patienter även lära sig olika egenvårdsstrategier som de kan fortsätta med på hemmaplan.

Vad bör man tänka på för att behålla resultatet av behandlingen?

– Det är viktigt att fortsätta med en del av ovannämnda behandlingar och, om ingen uppföljningsbehandling planeras, åtminstone fortsätta en längre period med de insatta medicinerna. Ibland behövs det en uppföljande vistelse om ingen dagrehabilitering sätts in, det brukar vara meningsfullt inom sex månader till ett år.

– Enligt vår erfarenhet kan man hos de flesta migränpatienter finna tecken på långvarig medveten eller omedveten spänning och/eller stress utöver en eventuellt ärftlig komponent. För att åstadkomma en läkning behöver patienten ofta arbeta långsiktigt med livsstilsförändringar som reducerar spänningen eller ansträngningen. Det kan gälla vanor, prestationskrav, känslobearbetning och tankar.

Läs mer om Vidarkliniken på www.vidarkliniken.se
Britta Hjort Ekström

backtotop