”Vill regionerna utbilda fler är det bara att öka budgetarna”

Den verkliga orsaken till ”neurologbristen” är att neurologin är underfinansierad i relation till de enorma medicinska framstegen, anser Johan Zelano från Svenska neurologföreningen.

(2021-09-16) Dagens Medicin, debatt

Läs artikeln på DagensMedicin.se