Yttrande över motion om vårdinsatser rörande huvudvärkssjukdomar

Tjänsteutlåtande – Förvaltningens motivering till förslaget 

Vårdens kunskapsnämnd, Hälso- och sjukvårdsförvaltningens, yttrande över motion 2019-48 av Tara Twana (S) om utökad kunskap samt förbättrade vårdinsatser rörande huvudvärkssjukdomar.
(2020-01-10)

Läs om tjänsteutlåtande från HSF >>>